Monitor Veiligheid en Leefbaarheid

Zegveld en Kamerik scoren gunstig
Inwoners uit de dorpen Zegveld en Kamerik/Kanis oordelen gunstiger over hun veiligheid en leefomgeving dan inwoners uit andere delen van de gemeente Woerden. Over het algemeen zijn de verschillen klein. Dat geldt ook wanneer we de huidige cijfers vergelijken met die van eerdere jaren. De veiligheidsmonitor is een enquête die elke twee jaar uitgezet wordt onder de inwoners van de gemeente Woerden.
Zij geven daarin hun mening over de veiligheid en leefbaarheid in hun dorp of buurt. Met deze monitor houdt de gemeente vinger aan de pols. Ook kunnen de cijfers aanleiding geven om accenten in werkzaamheden te verschuiven. De mensen in de gemeente zijn over het algemeen tevreden over hun woonomgeving. Op de schaal van 1 tot 10 beoordelen ze de kwaliteit van de eigen woning met een 7,8. en de woningen in hun buurt met een 7,5. Ze zijn tevreden met hun buurtbewoners die een positieve score krijgen van 7,4. Ook de sfeer (7,4) en de rust (7,3) worden gemiddeld hoog beoordeeld. Lager scoort het onderhoud van de bestrating (6,0) en vervuiling in de buurt (6,0). De hoeveelheid groen in de eigen buurt wordt hoger gewaardeerd (7,3) dan het onderhoud van het openbaar groen (6,0). Bewoners geven de voorzieningen in de eigenbuurt een ruime voldoende als het gaat om de groenvoorzieningen (75%), speelplekken voor kinderen (58%) en verlichting (75%). Minder waardering gaat uit naar het onderhoud van groen en bestrating. Respectievelijk 48% en 46% van de bevraagden vindt dit voldoende en slechts 21% vond de voorzieningen voor jongeren in de eigen buurt voldoende.


Sociale buurten
Mensen vertrouwen hun buren en vinden dat buurtgenoten prettig met elkaar omgaan. Dat vindt 70 tot 80% van de ondervraagden. Ook staat men open voor diversiteit. 59% vindt het prima wanneer er mensen met andere normen en waarden in de buurt wonen en 70% denkt niet negatief over andere bevolkingsgroepen. 37% van de mensen is het afgelopen jaar actief geweest om de buurt te verbeteren. In 2015 was dit slechts 23%. Nog eens 9% geeft aan dat zij wel actief willen worden, maar niet goed weten hoe. De wijk- en dorpsplatforms zijn goed bekend. Het sterkste geldt dit voor de dorpen Zegveld (86%) en Kamerik (88%).
Overlast en (on)veiligheid
Inwoners geven aan steeds minder overlast te ervaren. Toch blijven te hard rijden, parkeeroverlast en hondenpoep de grootste problemen. Een op de 5 inwoners geeft aan zich wel eens onveilig te voelen. In de eigen buurt voelt men zich veiliger. Daar gaat het om 16%. Opvallend is dat 6% van de inwoners van Molenvliet aangeeft zich vaak onveilig te voelen.

Bron: Woerdense Courant 28 november 2018

Culturele Stichting Zegveld heeft een nieuw bestuur

Afgelopen editie van 'Zegveld Smaakt Naar Meer' was het laatste optreden van CSZ bestuursleden Arjan Ton, Ronald de Jong, Ciska Klooster, Roland van Dalsen en Robert Beukers. Na tien jaar dragen zij het stokje over.

ZEGVELD - De afgelopen jaren vormden zij het bestuur van de CSZ. Vele succesvolle evenementen hebben zij voor Zegveld georganiseerd waaraan eenieder, van jong tot oud, mee kon doen. Nu na 10 jaar was het tijd om het stokje door te geven. Rick Voorend en Elbert Stoof, die de laatste paar jaar ook in het bestuur hebben meegedraaid, hebben vervolgens verschillende mensen gepolst om de CSZ voort te zetten. Vrij snel werd er enthousiast gereageerd om dit met elkaar te gaan doen. Het nieuwe bestuur stelt zich dan ook graag aan u voor. Inmiddels zijn de eerste ideeën van de nieuwe bestuursleden al met veel enthousiasme besproken. We hopen de jaarlijkse dorpsevenementen 'Zegveld Zomert' en 'Zegveld Smaakt Naar Meer' op een leuke manier invulling te gaan geven, zodat Zegveld ook in de toekomst volop van kan blijven genieten van deze evenementen!
Wij willen Arjan, Ronald, Ciska, Roland en Robert bedanken voor hun fantastische inzet in de afgelopen 10 jaar.

Bron: Woerdense Courant 21 november 2018

Koffie ochtend in Zegveld

ZEGVELD - Medische verrassingen in de Bijbel is het thema op onze Vrouwen-/Koffieochtend in Zegveld. Spreekster is Alie Hoek-van Kooten. Deze bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 21 november 2018 van 09.30 tot 11.30 uur in Gasterij de Milandhof. Alle vrouwen zijn hartelijk welkom. Kinderoppas is aanwezig, eveneens een boeken- en sierradentafel. Toegang is vrij, wel een collecte bij de uitgang. Organisatie is in handen van PKN evang.com.

Bron: Woerdense Courant 14 november 2018

Goede Doelen Dag

ZEGVELD - Op D.V. zaterdag 17 november zal in Zegveld de jaarlijkse Goede Doelen Dag gehouden worden. Een gezellige herfstfair, waarvan de opbrengst bestemd isvoordiverse goede doelen. "De Voorhof' staat dan vol met kramen waar diverse standhouders leuke en unieke cadeau- en gebruiksartikelen aanbieden en niet te vergeten eigengebakken cakes en taarten. We maken er dit jaar weer een wedstrijd van en zijn benieuwd wie de lekkerste taart kan bakken. Van 9.30 en 14.00 uur. 'De Voorhof, Hoofdweg 48, Zegveld.

Bron: Woerdense Courant 14 november 2018

Goededoelendag met herfstfair

Zegveld - In Zegveld is zaterdag weer de jaarlijkse goededoelendag. Dit is een herfstfair, waarvan de opbrengst bestemd is voor diverse goede doelen. De Voorhof staat vol met kramen waar standhouders gebruiksartikelen aanbieden. Dit jaar is er weer een jury die alle ingeleverde taarten keurt en een winnaar kiest. De winnende taart wordt vervolgens verkocht bij de koffie voor het goede doel. Taarten dienen vrijdag voor 20.00 uur te zijn ingeleverd in De Voorhof. Ook kan men meedoen met workshops en spelletjes. Iedereen is welkom tussen 09.30 en 14.00 uur aan de Hoofdweg 48.

Bron: AD Woerden 13 november 2018

De Meije redt zeldzaam kerkorgel

Hoe klein het kerkje in De Meije ook is, half cultuurminnend Nederland weet onderhand dat hier een orgel staat dat een kostbare restauratie waard is.

Harrie van Opstal
De Meije - Van de ongeveer duizend fondsen heeft hij er nu zeker achthonderd gehad. Joep Noliet heeft voor de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Meije-Zegveld vele honderden, zo niet duizenden brieven de deur uit gedaan en vele telefoontjes gepleegd. En vóór hij aan de slag ging, trokken organist Rob Goudkuil en parochianen Clemens van Leeuwen en Wim van Oijen voor hun fondsenwerving jarenlang alle registers in de lokale gemeenschap open.
De inzet? Het orgel in de R.-K. Onze Lieve Vrouw Geboortekerk op de hoek van De Meije met de Hazekade voor verder verval behoeden. Het is dan ook niet het minste orgel dat hier staat. Het is er eentje van orgelbouwer Michaël Maarschalkerweerd uit 1896. Noliet: „Volgens kenners klinkt dit orgel zelfs beter dan het vergelijkbare orgel in het Concertgebouw in Amsterdam." Het wordt morgen in een concert met organist Geerten Liefting en solisten Francis van Tricht en Pia Schultz in gebruik genomen.
Omdat het om een relatief zeldzaam en origineel orgel van een beroemde bouwer gaat, waren de parochianen het er twaalf jaar geleden al over eens dat een grondige restauratie de moeite meer dan waard was.
Goudkuil, Van Leeuwen en Van Oijen slaagden erin om liefst 50.000 euro bij elkaar te sprokkelen. Noliet: „Kerststukjes, ansichtkaarten, rommelmarkten, noem maar op wat ze allemaal niet hebben ondernomen. Als je dit in ogenschouw neemt, is dat bedrag echt ongelooflijk."
Door al die lokale acties waren de Meijese parochianen echter ook wel 'collecte-moe' geworden. „En bij goede doelen kregen we als kerk te horen dat we het zelf maar moesten regelen. Daarom besloot de restauratiecommissie het voor de resterende 60.000 euro over een andere boeg te gooien. Met een stichting ging de commissie op 'fondsenpad' en kreeg nu vaak wél een voet tussen de deur.
Brutaal
Daarbij trok Noliet nogal eens de stoute schoenen aan. „Je moet af en toe brutaal zijn. Zo kwam ik het fonds van vastgoedondernemer Cor van Zadelhoff op het spoor. Ik besloot hem een brief te sturen en hoorde vervolgens maandenlang niets. In december kreeg ik plots een fraaie envelop met een brief op handgeschept papier in de bus. Meneer wilde graag eens komen kijken. En inderdaad, in de week tussen kerst en oud en nieuw kwam hij met zijn chauffeur voorrijden. Hij wees nog even op het mos op de voorgevel ('daar moet je wel wat aan doen, hoor') en maakte een rondgang. 'Nu wil je vast weten of ik wat bijdraag.' Ja, zei ik, want u komt hier niet in zo'n week om alleen maar te kijken. 'Heb je gelijk in', zei hij. 'Weet je wat, ik maak 10 aan je over.' Geweldig blij mee natuurlijk", aldus Nollet.

Bron: AD Woerden 10 november 2018

 

Pin It