Slotenbuurt klaagt over renovatie

De renovatie van de Slotenbuurt verloopt moeizaam. Bewoners ondervinden overlast door het werk dat niet echt opschiet. Hendrie van Assem van Inwonersbelangen vroeg opheldering van het college. De afstemming met nutspartijen over verleggen van kabels bleek slecht, aldus het college. Ook bleek in de bodem harde puinfundering te zitten.

Bron: AD Woerden 23 februari 2019

Laten we echt luisteren naar elkaar

Ken uw raadslid: Job van Meijeren
Winny van Rij

Het gezin voerde vroeger thuis aan tafel altijd wel een maatschappelijk debat. "Dat vind ik leuk en met vijf broers en zussen ben ik zeker gepokt en gemazeld," zegt Job van Meijeren, met zijn 28 jaar een van de jongste fractievoorzitters in Woerden. Zijn partij: Het CDA, de grootste partij met zeven zetels in de Woerdense gemeenteraad. "Ik heb niet echt een politiek voorbeeld maar raak erg geïnspireerd door politiek historische figuren als Martin Luther King en Nelson Mandela, en de manier waarop zij mensen inspireerden."


ZEGVELD - Job kwam in Zegveld wonen toen hij anderhalf was. "Mijn vrouw en ik woonden even twee jaar boven de parkeergarage in Woerden toen we net getrouwd waren, maar nu met twee kindjes weer in Zegveld. Een huis met tuin en al onze vrienden in de buurt." Hij zet zich zowel in voor Zegveld rondom bijvoorbeeld woningbouw als voor de totale gemeente met de energietransitie, duurzaamheid, de verkeersproblematiek, het sociale domein, het verbinden van mensen in de wijken. "Leuk om met al die dossiers bezig te zijn. Dat je kunt meedenken over belangrijke beslissingen voor de stad zoals een snelfietspad langs het spoor, een brug over de Oude Rijn, kijken hoe we nieuwe initiatieven in de wijken kunnen laten aansluiten op wat er is."

Nieuwe wijk in de stad
Dat doet hij zeker vijftien uur per week voor het CDA maar hij reist ook vier dagen per week met de trein naar Amsterdam waar hij op het stadhuis werkt als adviseur voor de gemeentesecretaris. "Een mooie plek," laat hij weten. "In zo'n grote stad zijn dezelfde dossiers als in Woerden maar dan met een andere omvang. Het verruimt mijn blik en ik neem weleens ideeën voor oplossingen van problemen mee naar Woerden." Hij noemt de transitie van Middelland van bedrijventerrein naar woonwijk. "Wij zijn gewend in lege polders te bouwen, Amsterdam heeft ervaring in het transformeren van bestaande wijken. Daar leer ik dat je moet uitgaan van een nieuwe wijk in een bestaande stad. Met maatschappelijke voorzieningen en scholen maar wel met behoud van het karakter van de totale stad. Dat is cruciaal. Er moet geleefd kunnen worden."
In gesprek gaan
Daarom is het belangrijk in gesprek te gaan over waar we als gemeente naartoe gaan. "Echt luisteren naar elkaar om de nuance te horen in plaats van te polariseren." In Woerden zijn we nog wel op elkaar betrokken, aldus Job. "Laten we dat vasthouden. Uiteindelijk willen we allemaal een mooie stad, een mooie leefomgeving. Als we met elkaar zoeken naar het beste, komen we in de buurt van het beste. Compromissen sluiten en water bij de wijn doen. Dan krijg je dingen voor elkaar," aldus Job van Meijeren. "Die poldermentaliteit past bij Woerden, we redden het hier met elkaar en dat is hoe ik volksvertegenwoordiger wil zijn." Als hij in zijn vrije tijd op straat wordt aangesproken is hij dan ook meteen raadslid. "Dat ben je 24 uur per dag."
Teamcaptain
Job paste het beste bij de profielschets van fractievoorzitter die open is besproken. "Ik ben teamcaptain van zes zelfstandige raadsleden met eigen verantwoordelijkheden en woordvoerderschappen." In hun fractievergaderingen komen alle meningen op tafel. "Daarna zetten we de lijn uit."

KEN UW RAADSLID
De gemeenteraad van Woerden telt 31 leden, verdeeld over tien partijen. In deze rubriek laten we u nader met hen kennismaken. Waarom zijn ze de politiek in gegaan, wat zijn hun ambities en wat willen ze voor deze gemeente en haar burgers bereiken?

WE DOEN HET MET ELKAAR
Job studeerde bestuurskunde omdat maatschappelijke vraagstukken zijn hart hebben. "Ik lever graag een bijdrage aan de samenleving. De rode draad in mijn leven is wel maatschappelijke betrokkenheid en verbinding creëren, dienstbaar zijn. Ik geloof helemaal niet in borstklopperij, we doen dit allemaal samen."

Bron: Woerdense Courant 20 februari 2019

Stalen damwand

Een vervangende waterkering langs de Meije, in de vorm van een stalen damwand langs het water.

MEIJE - Dit is volgens de colleges van de gemeente Woerden, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de aanwonenden van het riviertje, de beste optie voor het verbeten van de dijk van de Meije (gemeente Woerden).
Deze keuze is gemaakt. De oplossing scoorde het beste op onder meer de impact op de openbare ruimte, de cultuurhistorie, het karakter van de dijk en de levensduurkosten. De variant zal dit jaar, in goed overleg met de inwoners en belangenverenigingen in het gebied, verder worden  uitgewerkt. De dijk langs de Meije voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet verbeterd worden. De weg op de dijk is op verschillende plekken te laag en op sommige locatie is de dijk niet stabiel. Omdat de weg in beheer is bij de gemeente Woerden, pakken gemeente en waterschap dit project samen op. Gemeente en waterschap werken hierbij nauw samen met het gebied. Zo is er bijvoorbeeld een klankbordgroep ingesteld, bestaande uit aanwonenden, ondernemers, agrariërs en verschillende belangen-verenigingen. De klankbordgroep besprak de verschillende opties en de keuze voor de verbetering. Het afgelopen halfjaar zijn drie opties voor de dijverbetering uitgewerkt:
•    ophogen van de dijk en de bermsloot gedeeltelijk dempen;
•    de dijk ophogen en een stabiliteitsscherm plaatsen;
•    het aanbrengen van een damwand.

Bij de uitwerking van de opties is onderzocht welke alternatieven op welke locaties wel of niet passen en wat de voor- en nadelen zijn. Uiteraard is ook gelet op de kosten voor uitvoering en beheer en onderhoud. De opties zijn getoetst aan verschillende criteria zoals de impact op cultuurhistorie en het karakter van de dijk, het ruimtebeslag op zowel de openbare als privé ruimte, zettingsgevoeligheid, de levensduurkosten en overlast voor de omgeving tijdens de uitvoering. Op basis van al deze informatie kwam het alternatief van de damwand langs het water, als beste uit de bus.

Bron: Woerdense Courant 20 februari 2019

Wandeling

De Meije - Op zaterdag 2 maart houdt Staatsbosbeheer een wandeling door het eeuwenoude landschap van Zegveld en de Meije. De Groene Hart gids ontvangt de deelnemers vanaf 09.45 uur in eetcafé de Halve Maan met koffie/thee. Na een korte inleiding gaan de deelnemers gezamenlijk naar Zegveld waar de wandeling begint. Om circa 13.00 uur bent u weer terug bij Eetcafé de Halve Maan. De kosten bedragen € 8,00 en € 3,00 voor deelnemers tot 12 jaar. Aanmelden via telefoon 06-23646290 (tijdens kantooruren).

Bron: Kijk op Bodegraven Reeuwijk 20 februari 2019

Stalen damwand beste optie voor dijk De Meije

DE MEIJE - Een stalen damwand is de beste optie voor het verbeteren van de dijk langs De Meije. Dat zegt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Eerder deze week werd bekend dat voor de aanpak van de dijk van het Woerdense deel van de rivier drie opties zijn: ophogen van de dijk en de bermsloot gedeeltelijk dempen; de dijk ophogen en een stabiliteitsscherm plaatsen en/of het slaan van een damwand. Het waterschap heeft nu voor de damwand gekozen.
Die oplossing scoorde, aldus het schap gisteren, het beste op onder meer de impact op de openbare ruimte, de cultuurhistorie, het karakter van de dijk en de levensduur.
De dijk verkeert op meerdere plekken in zeer slechte staat. De laatste meting in de zomer van 2018 gaf de doorslag om het project nu echt te starten. „Bij grote regenbuien zoals afgelopen zomer loopt het water in stroompjes over de dijk heen", zei aanwonende Jan Oudshoorn afgelopen week in deze krant.
Het duurt nog wel even voor de eerste schop in de grond gaat. Begin 2021 is de aanbesteding. Het hele project is in 2022 klaar, aldus de Stichtse Rijnlanden.

Bron: AD Woerden 16 februari 2019

Uitkomst onderzoek dood Suzanne Zwarts niet openbaar

De Utrechtse geestelijke gezondheidszorginstelling Altrecht wil de resultaten van het onderzoek naar de tragische dood van de 31-jarige Suzanne Zwarts uit Zegveld niet openbaar maken. De resultaten van het interne onderzoek zijn wel naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gestuurd.
Yelle Tieleman

Utrecht/Zegveld - De psychiatrisch patiënte Zwarts overleed in februari 2018 in de gevangenis in Zaanstad, nadat Altrecht haar onder dubieuze omstandigheden een kliniek had uitgewerkt. Zaterdag is het precies een jaar geleden dat Zwarts overleed. Zij slaagde erin om in de gevangenis een einde aan haar leven te maken.
Altrecht stuurde de nabestaanden van Zwarts een paar maanden na haar dood een excuusbrief. De brief, die in bezit is van deze krant, is opgesteld door geneesheer-directeur Pieter Prins en mede ondertekend door de raad van bestuur van Altrecht. In de brief geeft Prins toe dat zijn instelling 'op belangrijke punten niet juist heeft gehandeld'.
In september 2017 stak Zwarts in haar kamer in de kliniek een stapel kranten in brand in de hoop dat ze zou stikken en dat er een einde aan haar lijden zou komen. Een toegesnelde beveiliger wist de brand te blussen. In de excuusbrief geeft Prins toe dat 'een kleine onderstroom van het personeel' al een jaar lang genoeg had van Suzanne en in het brandje een 'mooie kans' zag van haar af te komen.
Vertrouwelijk
Daarnaast schrijft Prins dat Altrecht druk uitoefende op een officier van justitie om haar aan te houden. Bovendien geeft de geneesheer-directeur toe dat er geen volledige medische overdracht heeft plaatsgevonden. Zwarts zat voor haar dood zeven maanden in voorarrest.
Onder druk van publicaties in deze krant en Kamervragen van de SP aan staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid begon Altrecht een intern onderzoek dat nu is afgerond. „We hebben dit naar de Inspectie gestuurd, en zijn in afwachting van hun antwoord. Het onderzoek zelf is vertrouwelijk en alleen in te zien voor diegenen die er ook direct aan meegewerkt hebben."
Onduidelijk is of de familie Zwarts wordt bijgepraat over het onderzoek. De familie heeft nog niets van Altrecht gehoord.

Bron: AD Groene Hart 14 februari 2019

Zegveld Zomert

ZEGVELD - De datum van Zegveld Zomert 2019 is bekend. Zaterdag 6 juli 2019 wordt dit evenement aan de Clausstraat gehouden. Culturele Stichting Zegveld is inmiddels druk bezig met alle voorbereidingen. Naast de vertrouwde activiteiten en attracties is Culturele Stichting Zegveld van plan om met enkele nieuwe en indrukwekkende ideeën te komen.

Bron: Woerdense Courant 13 februari 2019

GOEIE ZAAK

De bakker staat nooit met tegenzin op

Hoe blijft de Nederlandse winkelier overeind, ingeklemd tussen grote ketens en internetshops? Op zoek naar middenstanders die kleur geven aan onze dorpen en steden.

TEKST RIANNE VAN DER MOLEN FOTO JOOST HOVING

Iedere nacht, op zondag na, gaat om 02.00 uur de wekker. Dan loopt Jan de Leeuw (59) zachtjes naar beneden, waar hij weegt, mengt, kneedt en bakt. Als zijn vrouw Annalies (61) om 08.00 uur opstaat, ruikt het hele huis naar brood én hun specialiteit: stroopwafels. Samen vullen ze de bakkerswinkel; het voorste gedeelte van hun huis. Daarna gaat hij nog een paar uur slapen. „Als ik naar bed ga, staan die zakken meel klaar en is alles leeg", vertelt zij. „De volgende ochtend staat het hier vol met brood. Dat vind ik knap. Dat kan niet iedereen."

Haar Jan heeft nooit gedroomd van het bakkersvak, maar vond het logisch dat hij de zaak van zijn vader overnam. „Nu zou ik niet anders meer willen; het is leuk werk en ik ben trots op mijn brood", zegt De Leeuw, terwijl hij alvast het deeg voor de krentenbollen voor de volgende dag in stukjes verdeelt. Zijn vrouw was eerst kraamverzorgster, maar door het overlijden van Jans vader - vlak voor hun bruiloft - besloot ze in de winkel te helpen. „Ik ben van baakster naar bakster gegaan", zegt ze. „Al snel ben ik van het bakken gaan houden." Trots zijn ze op hun bakkerij, die misschien wel de oudste van Nederland is. Al rond 1600 werd hier brood gebakken, zo heeft Jan de Leeuw via de gemeentelijke en kerkelijke archieven weten te achterhalen. „Er zijn ook anderen die dit claimen, maar wij kunnen het aardig bewijzen."
Annalies verwacht dat zij de laatste generatie bakkers in dit pand zijn. „Wie wil nu nog zo'n leven? Onze dochter heeft er weleens over gedacht, maar ze weet hoe zwaar het is. Lichamelijk en geestelijk. We doen alles met de hand en hebben bijna geen vrije tijd." Ondanks die nadelen staan ze nooit met tegenzin op. Jan: „Wat mij betreft blijf ik tot mijn 80ste bakken."

Bakkerij de Leeuw, Hoofdweg 91, Zegveld

Bron: AD Magazine 10 februari 2019

Niets doen is geen optie meer voor dijk De Meije

Kirsten Bliekendaal

Zegveld - Te laag en bovendien instabiel; de dijk langs het Woerdense deel van de Meije is op meerdere plekken in zeer slechte staat. Met aanwonenden onderzoekt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden drie mogelijke oplossingen.
Natte voeten krijgen de bewoners van de huizen langs de Meijekade nog niet, maar aanpak van de sterk verzakte instabiele dijk staat al enige tijd op de todolijst van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
De laatste meting in de zomer van 2018 gaf de doorslag om het project nu echt te starten. „Bij grote regenbuien zoals afgelopen zomer loopt het water in stroompjes over de dijk heen", zegt aanwonende Jan Oudshoorn.
Hij is lid van de klankbordgroep die onder de noemer 'Samenwerken aan een veilige Meije' met de gemeente Woerden en het waterschap werkt aan een oplossing. „Het is al even bekend dat de dijk niet meer voldoet, maar tot nu toe werd er nog niets gedaan. Nu moeten ze wel."
Metingen van het waterschap wijzen uit dat de dijk gemiddeld met één centimeter paar jaar daalt. Op termijn kan daardoor de waterkerende functie in het geding komen. „Dat merken we al omdat ze, anders dan vroeger, de Nieuwkoopse Plassen pas gaan malen als het hevig geregend heeft. Het water is hier dan al over de dijk gekomen. Op diverse plekken is de weg tot tien centimeter gezakt. Dat baart mij niet echt zorgen, wel dat de ondergrond instabiel is."
Damwand
Volgens het waterschap is er nog geen reden tot zorgen. „Voor aanwonenden en het verkeer is er geen onveilige situatie, maar onwenselijk is het wel", zegt omgevingsmanager Rinke van der Veen.
Op dit moment onderzoekt het waterschap drie mogelijk opties: ophogen van de dijk en de bermsloot gedeeltelijk dempen; de dijk ophogen en een stabiliteitsscherm plaatsen en/of het slaan van een damwand. „De opties worden op verschillende aspecten beoordeeld, welke de meest kansrijke is. Daar kan ik nog niet op vooruitlopen," zegt Van der Veen.
Oudshoorn wijst naar buiten, het erf van zijn woning ligt lager dan de dijk. „Als ze gaan ophogen, wat al snel met zo'n zeventig centimeter moet. Dan kijk ik tegen de dijk aan en heb ik een aardige oprit naar de weg. Maar als het moet dan moet het."
Hoewel de dijk al lange tijd in slechte staat verkeert, is Oudshoorn blij dat er nu pas iets wordt gedaan. „Ik woon hier al mijn hele leven, ik denk dat de dijk eind jaren 50 voor het laatst op hoogte is gebracht. Maar hadden ze pakweg zes jaar geleden de dijk opgehoogd, dan hadden ze nu weer opnieuw kunnen beginnen. Toen wisten ze nog niet dat de dijk instabiel was."
Impact
Oudshoorn loopt naar de dijk en wijst aan waar het water met enige regelmaat over de weg heen komt. „Voor mij zou het de beste oplossing een damwand zijn dat heeft de minste impact, ze werken vanaf het water en je hoeft minimaal op te hogen. Maar voor elke aanwonende is de situatie weer anders."
Voor de uiteindelijke aanpak weegt het waterschap de drie mogelijkheden af op basis van onder andere de impact op het landschap, duurzaamheid, planning en kosten. Half februari verwacht het water-schap het onderzoek te hebben afgerond en een keuze te maken. De optie wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeente Woerden en de klankbordgroep.
 
OPLOSSINGEN
Ophogen, dempen of een damwand?
De dijk kan op meerdere manieren worden aangepakt.
Het waterschap overweegt drie opties. De weg wordt opgehoogt tegen de verzakking en de sloot langs de weg wordt lokaal gedempt om het stabiliteitsprobleem op te lossen, maar dit kan alleen op plaatsen waar hier ruimte voor is. Minder ruimte kost de combinatie van ophoging van de weg en een stabiliteitsscherm in de berm van de sloot. De derde optie is een damwand direct langs de oever die de waterkerende functie overneemt. In deze situatie is de weg dan geen dijk meer en hoeft daarmee niet te worden opgehoogd. De damwand steekt dan zo'n veertig centimeter boven het water uit. Half februari beslist het waterschap.

Bron: AD Woerden 9 februari 2019

Lampionnenoptocht voor prinses Beatrix

ZEGVELD - Een groot aantal Zegveldse kinderen heeft gisteravond meegelopen in de lampionnenoptocht ter gelegenheid van de verjaardag van prinses Beatrix (81). De optocht zou eigenlijk vorige
week zijn, op de verjaardag van de prinses, maar deze werd op het laatste moment uitgesteld vanwege gladheid. Dat was te gevaarlijk voor het begeleidende muziekkorps. De kinderen verzamelden
zich bij basisschool De Jorai aan de Nieuwstraat en liepen vanaf daar een rondje door het dorp. De lampionnenoptocht voerde onder meer langs de Molenweg, Julianalaan, Middenweg, Prinses Beatrixstraat, Dorpsstraat en eindigde op de Boschsloot. Daar werd het Wilhelmus gezongen en vervolgens kon iedereen van een beker warme chocolademelk genieten.

Bron: AD Woerden 8 februari 2019

Gladheid verstoort lampionnenoptocht voor Beatrix

ZEGVELD - De lampionnenoptocht ter gelegenheid van de verjaardag van prinses Beatrix (81) is gisteren op het laatste moment afgelast. De straten in het dorp waren nog te glad voor de leden van de begeleidende muziekvereniging Kunst na Arbeid. De Oranjevereniging en de muziekvereniging vonden het na controle onverantwoord de feestelijke tocht door te laten gaan. Het gaat om uitstel, niet om afstel, zegt de Oranjevereniging.. De lampionnenoptocht is verplaatst naar volgende week donderdagavond. Tot Beatrix in 2013 afstand deed van de troon was de lampionnenoptocht op Koninginnedag, 30 april. Nadeel was dat het dan pas laat donker werd en kinderen het wachten moeilijk konden opbrengen.

Bron: AD Woerden 1 februari 2019
Pin It