Weidz Zegveld

Bolton Ontwikkeling B.V. en gemeente Woerden hebben overeenstemming bereikt over het woningbouwproject Weidz in Zegveld. Hier komen 38 woningen op en rondom het huidige tennispark bij De Haak. TV Miland zal verhuizen naar een nieuw tenniscomplex aan de Milandweg (naast de voetbalvelden van S.V. Siveo). Graag nodigen wij u uit, mede namens Bolton, voor een inloopavond hierover.
Wanneer?    Donderdag 16 mei
Hoe laat?    19.30-21.00 uur (inloop)
Waar?         Milandhof
Wat kunt u verwachten?
U kunt zich laten informeren over het woningbouwproject Weidz en het bestemmingsplan en hier vragen over stellen. Medewerkers van Bolton en de gemeente staan u graag te woord.
Let op: er is nog geen verkoopinformatie beschikbaar!


Het plan
Het plan bestaat uit een mix van diverse soorten koopwoningen, 38 in totaal. Zeven woningen vallen in de categorie 'sociaal' en er komen vijf seniorenwoningen. De aanleg van een wandelpad en 'overtuinen' (private eilanden) zorgt voor een passende overgang tussen het open landschap en de nieuwe bebouwing. Verwachte oplevering: 2021.
Inzien
De plannen liggen vanaf donderdag 25 april ter inzage bij Gemeente Woerden.

Bron: Woerdense Courant 24 april 2019

Overeenkomst woningbouw Weidz

De werkzaamheden voor verplaatsing van de tennisbanen kunnen in de winter 2019 van start. De voorbereidingen voor de realisatie van de woningen kunnen starten in het voorjaar van 2020. Oplevering is te verwachten in 2021.

Het plan bestaat uit een goede mix van diverse soorten koopwoningen. Zeven woningen vallen in de categorie sociaal en er komen vijf seniorenwoningen. Dit past binnen de woonvisie Zegveld Woont. De aanleg van een wandelpad en overtuinen (private eilanden) zorgt voor een passende overgang tussen het open landschap en de nieuwe bebouwing. Ook zijn de historische lijnen van het slagenlandschap behouden. Verder wordt een deel van het dorpsommetje aangelegd vanaf het nieuwe tenniscomplex tot aan het terrein van het kaaspakhuis aan de Hoofdweg. Zodra het terrein van het kaas-pakhuis wordt herontwikkeld tot woningbouw, kan het om-metje doorgetrokken worden naar de Hoofdweg. Daarmee ontstaat dan een doorgaan¬de verbinding met het Zwarte Pad. Bij de inrichting van de openbare ruimte is rekening gehouden met de toeganke-lijkheid. Om zettingen in de openbare ruimte in de toekomst tegen te gaan, wordt een belangrijk deel van het veen wordt vervangen door zand en klei.
Arjan Ton (directeur Bolton): "Deze handtekening staat onder een bijzondere mijlpaal voor Zegveld. Politiek en bestuur hebben het enorme belang van deze ontwikkeling benadrukt. Het dorpsplatform en de burgers zelf hebben het dorp Zegveld laten zien en horen in zijn volle kracht Fantastisch! Geweldig werk is in het bijzonder verricht door wethouder De Weger en zijn collega's, het bestuur van Tennisvereniging Miland en haar leden en mijn collega's. Het afgelopen jaar is letterlijk met alle op te brengen energie gekoerst naar oplossingen. Dat heeft er voor gezorgd dat Zegveld nu krijgt waar het al zo lang behoefte aan heeft."
Tymon de Wegen "Met dit resultaat ben ik bijzonder blij. Het project heeft een lange aanloop gekend. Het funderingsvraagstuk, verplaatsing van de tennisvereniging buiten de rode contour, financiële haalbaarheid, het was vooralle betrokkenen een hele puzzel. Door samen te blijven zoeken naar oplossingen en vertrou-wen te houden in de uitkomst, ligt er nu een prachtig plan waar in Zegveld veel behoefte aan is."
Wie meer wil weten over de plannen, is welkom tijdens een inloopavond op donderdag 16 mei in de Milandhof tussen 19.30 en 21.00 uur. Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpomgevingsvergunning van TV Miland en de ontwerpbeschikking hogere waarden liggen met de bijbehorende stukken van 25 april tot en met 5 juni 2019 ter inzage. De stukken zijn te vinden op www.woerden.nl > bouwen, verbouwen en slopen > bestemmingsplannen > bestemmingsplannen in voorbereiding. Ook zijn de stukken in te zien van het gemeentehuis, Blekerijlaan 14 Woerden.

Bron: Woerdense Courant 24 april 2019

Weidz Zegveld

ZEGVELD - Bolton Ontwikkeling B.V. en gemeente Woerden hebben overeenstemming bereikt over het woningbouwproject Weidz in Zegveld. Op 17 april plaatsten directeur Arjan Ton en wethouder Tymon de Weger hun handtekening onder de overeenkomst. Het gaat om de realisatie van 38 woningen op en rondom het huidige tennispark bij De Haak en verplaatsing van TV Miland naar een nieuw tenniscomplex aan de Milandweg (naast de voetbalvelden van S.V. Siveo).

Bron: Woerdense Courant 24 april 2019

Na jaren zicht op woningen bij tennis

ZEGVELD - Na jaren van voorbereiding is het plan rond voor 38 woningen op en rond het tennispark bij De Haak in Zegveld. Tennisvereniging Miland verhuist naar een nieuw complex aan de Milandweg, naast de velden van sv Siveo.
De gemeente en Bolton Ontwikkeling BV hebben hierover overeenstemming bereikt. De werkzaamheden voor verplaatsing van de tennisbanen kunnen komende winter beginnen. De voorbereidingen voor de realisatie van de woningen zijn over een jaar. De oplevering van de woningen is in 2021.
Het plan Weidz bestaat uit een mix van diverse soorten koopwoningen. Zeven woningen vallen in de categorie 'sociaal' en er komen vijf seniorenwoningen. Dit past binnen de woonvisie Zegveld Woont. De aanleg van een wandelpad en 'overtuinen' (private eilanden) zorgt voor een passende overgang tussen het open landschap en de nieuwe bebouwing, aldus de gemeente.
Verder wordt een deel van het dorpsommetje aangelegd vanaf het nieuwe tenniscomplex tot aan het terrein van het kaaspakhuis aan de Hoofdweg. Zodra het terrein van het kaaspakhuis wordt herontwikkeld tot woningbouw kan het ommetje worden doorgetrokken naar de Hoofdweg. Daarmee ontstaat dan een doorgaande verbinding met het Zwarte Pad.
Wethouder Tymon de Weger: „Het project heeft een lange aanloop gekend. Het funderingsvraagstuk, verplaatsing van de tennisvereniging, financiële haalbaarheid, het was een hele puzzel."
Donderdag 16 mei is er om 19.30 uur een informatiebijeenkomst in de Milandhof.

Bron: AD Woerden 20 april 2019

Rioolheffing stijgt door tegenvaller werk Slotenbuurt

Ruud F. Witte

Zegveld/Woerden - Een forse tegenvaller bij de reconstructie van de Slotenbuurt in Zegveld. Er blijkt een 'dikke en harde puinfundering' in de bodem te zitten. Naast vertraging leidt het opruimen daarvan tot bijna 2 miljoen euro extra kosten. Voor een deel ervan draait elk Woerdens huishouden op via een stijging van de rioolrechten.
De gemeente zegt totaal verrast te zijn door de puinlaag die ineens tevoorschijn kwam bij graafwerkzaamheden. Voorafgaand aan de reconstructie van de Slotenbuurt is bodemonderzoek uitgevoerd tot 90 centimeter onder het straatniveau en daarbij werd niets vreemds geconstateerd, zegt wethouder Arthur Bolderdijk in een brief aan de gemeenteraad.
Er zijn, legt hij uit, enkele 'gestuite boringen' uitgevoerd. Daarbij wordt zoals de term al doet vermoeden een gat in de grond geboord om te zien of men ergens op stuit Op een uitzondering na gaven de boringen funderingsdiktes aan die verwacht werden op basis van aanlegtekeningen van de Slotenbuurt en eerder uitgevoerde reconstructies in andere wijken in Zegveld, aldus de wethouder. De resulta-ten, zegt hij, gaven geen aanleiding extra werk in de bodem te verwachten.
Nadat bij graafwerkzaamheden werd ontdekt dat er toch puin in de bodem zat, is alsnog nader onderzoek verricht en is de situatie in de gehele Slotenbuurt in kaart gebracht. 'Uit dit onderzoek is gebleken dat op de meeste plaatsen de puinlaag dikker is dan verwacht. De dikte wisselt sterk van plaats tot plaats. Dit is een mogelijke verklaring voor de te gunstige uitkomst van het eerder uitgevoerd bodemonderzoek', aldus Bolderdijk.
Riolering
Het puin laten zitten is geen optie, zegt hij. Verwijderen is noodzakelijk voor het vervangen van de riolering. Dat kost wel extra geld: 1,9 miljoen euro. Een deel wordt opgevangen door meevallers bij andere projecten in Woerden en Harmelen. Uiteindelijk is nog 1,3 miljoen extra uit de stadskas nodig en dat wordt uiteindelijk verrekend is de rioolheffing die Woerdense huishoudens jaarlijks betalen.
Hoeveel vertraging de reconstructie oplevert, valt nog niet te zeggen volgens Bolderdijk. Het is de bedoeling de Slotenbuurt eind januari volgend jaar weer netjes te hebben.

Bron: AD Woerden 12 april 2019

Voorlopig laatste dienst in kerk Zegveld

René Cazander

Zegveld - Op tweede paasdag wordt in de NH kerk in Zegveld voorlopig de laatste dienst gehouden. De dag erna wordt het kerkgebouw aan de Hoofdweg leeggehaald voor een restauratie. Die gaat ruim een half jaar duren en het werk moet voor kerst zijn afgerond.
De uit 1862 daterende kerk in Zegveld verkeert al jaren in een slechte staat. Er is een kleine acht ton nodig om het gebouw weer up to date te krijgen. Van dit bedrag is het grootste deel inmiddels binnengehaald door acties van de 800 kerkleden zelf, donaties en sponsoring.
Wat nog resteert is een bedrag van 115.000 euro, vertelt Corien de Kruijff van de restauratiecommissie. „Gelukkig gaan we de goede kant op", klinkt het positief uit haar mond. „We zijn iedereen die ons heeft geholpen heel erg dankbaar."
De restauratie is ingrijpend en omvangrijk. Als eerste wordt na tweede paasdag de vloer eruit gehaald. Hiervoor moet eerst de hervormde kerk worden leeggehaald. Het kerkgebouw krijgt een nieuwe fundering, omdat de palen waarop het monumentale gebouw staat, last hebben van houtrot. Er wordt opnieuw geheid. Als de nieuwe fundering er ligt, wordt de kerk ook opnieuw betegeld. De tegels zijn losgeraakt en bladderen af. Aan de buitenkant is het kerkgebouw bewerkt met een coating. Hierdoor kampt het met een vochtprobleem. De bedoeling is om deze coating te verwijderen en de voegen aan de buitenkant te vernieuwen, zodat de kerk beter kan 'ademen' en het vocht niet meer vasthoudt.
Familiemarkt
Tijdens de omvangrijke werkzaamheden wijken de leden voor de kerkdiensten tijdelijk uit naar de nabijgelegen Milandhof. Via acties en een grote familiemarkt hoopt de kerkgemeenschap de laatste 115.000 euro bij elkaar te sprokkelen. Zo is er 17 april een zangavond in de kerk, waar na afloop een collecte wordt gehouden.
Zaterdag 11 mei is er een grote familiemarkt op het plein naast de Florijn in Zegveld. Hier zijn onder meer een markt met tweedehandsspullen en kunnen fietsers zich opgeven voor een spinningmarathon. Kinderen kunnen ponyrijden.
Het geld dat met al deze activiteiten wordt verdiend, gaat eveneens naar de restauratie van de monumentale NH kerk.

Bron: AD Woerden 10 april 2019

Geschokt na dood van Mijdrechtse

Serena Hofman en René Cazander

Mijdrecht/Zegveld/Wilnis - Mijdrecht is geschokt en leeft mee met de nabestaanden van de vrouw die dinsdagavond in haar woning door haar ex-vriend werd neergeschoten.

De ochtend na de fatale schietpartij leggen buurtbewoners bloemen op het tuinpad van het hoekhuis in de Landsherenstraat. Een kapotte ruit in de voordeur is de stille getuige van het drama dat zich de avond ervoor in de woning heeft voltrokken. De deuren zijn verzegeld. Aan de zij - en achtergevel hangt een beveiligingscamera. Die hingen er al voor de dodelijke schietpartij.
„Ik sta nog te trillen op mijn benen", vertelt een bewoonster die het incident van nabij heeft meegemaakt. Ze kent het slachtoffer en wil niet over haar praten. Ze weet wel dat de ex-vriend geen contact meer mocht zoeken met het slachtoffer. Want hij zou haar stalken.

Onwerkelijk
„Het is onwerkelijk", zegt ook buurvrouw Yvonne de Zwart enigszins ontdaan. „Het was een komen en gaan van politieauto's en twee ambulances. Dan denk je: 'Oh wat heftig, wat gebeurt hier eigenlijk?' De traumahelikopter vloog ook de hele tijd rond. Dan hoor je dat een vrouw is doodgeschoten en dat de man verdwenen is. Dat is ontzettend schrikken." Een andere buurtbewoonster zat op het toilet toen ze dinsdagavond een harde knal hoorde. „Op een gegeven moment zag ik zwaailichten. Daar schrik je van, want je verwacht het niet. Ik hoorde dat de vrouw werd gestalkt door haar ex-vriend, maar ik ken hem niet. De vader van de kinderen is bij de buren geweest Die hebben de kinderen na de schietpartij opgevangen. Ik heb een glaasje port genomen om te kunnen slapen." Ook in Zegveld maakt het incident veel indruk. Het glas van de voordeur van de verdachte ligt gebroken in een kartonnen doos. In de woning, aan de keukentafel, zit een van zijn huisgenoten. „Ik heb hem gisteravond om acht uur voor het laatst gezien, toen ging hij weg. We wonen hier met vier mannen. Ik lag al te slapen en schrok heel erg toen de politie binnenviel. Ze hebben de voordeur kapotgemaakt en alle slaapkamers doorzocht. Van mijn huisgenoot hebben ze de laptop en telefoon meegenomen. Hij woonde hier sinds zes maanden. Onze band is niet zo goed.We wonen samen, maar gaan niet met elkaar om. Hij zei wel dat hij psychische problemen heeft. Ik ben erg van slag. Normaal werk ik, maar nu ben ik thuisgebleven."
Volgens een andere huisgenoot was de verdachte onlangs vrijgesproken van stalking: „Ik heb hem horen bellen met zijn advocaat. Onze huisgenoot had geen werk."
De medebewoner had sinds de avond van de schietpartij niets meer van zijn huisgenoot vernomen. „Het verbaast me niets als hij de dode man blijkt te zijn die vanochtend in Wilnis is gevonden."
Dode man
De medebewoner blijkt gelijk te hebben. Gisteravond maakte de politie bekend dat de dode man die in Wilnis in de berm van de Amstelkade lag, een 54-jarige Zegvelder is. Hij is door zelfdoding om het leven gekomen. Zijn identiteit is na forensisch onderzoek vastgesteld. De politie bevestigt dat tegen de dode Zegvelder in een eerder stadium aangifte van stalking is gedaan door de vrouw die dinsdagavond omkwam in Mijdrecht. Ondertussen stelde De Veenhartkerk gisteravond de deuren open voor samenkomst. Hier konden Mijdrechters hun verhaal doen en het verdriet met elkaar delen.
Ook burgemeester Maarten Divendal van De Ronde Venen is geraakt door het drama. „Ik heb met afschuw kennisgenomen van de feiten. Je zult vanochtend maar wakker zijn geworden en dit ver-schrikkelijke nieuws hebben vernomen."
Onderzoek
Zijn gedachten zijn bij de jonge kinderen van het slachtoffer, familieleden en andere nabestaanden. Divendal kondigt een onderzoek aan naar de hulpverlening rond het slachtoffer en haar ex-vriend. „Als burgemeester acht ik het mijn taak dat te laten onderzoeken. De feiten die aan deze verschrikkelijke gebeurtenis vooraf zijn gegaan, moeten op tafel komen. Maar ik kan er het leed niet mee ongedaan maken."

TIJDLIJN

Wat we tot nu toe weten over de schietpartij
Dinsdag 22.00 uur Bewoners van de Landsherenstraat in Mijdrecht horen schoten. De politie treft de bewoonster zwaargewond aan. De vrouw overlijdt niet veel later ter plekke aan haar verwondingen.
Dinsdag rond 23.00 uur De politie, die op zoek is naar de schutter, valt een huis aan de Willem-Alexanderstraat binnen. De verdachte wordt niet gevonden.
Woensdag 07.00 uur De politie treft een dode man aan in de berm langs de Amstelkade in Wilnis.
Woensdag 09.00 uur Bewoners in Mijdrecht reageren geschokt en leggen bloemen voor het huis van de omgekomen vrouw.
Woensdag 19.49 uur De dode man in Wilnis blijkt een 54-jarige Zegvelder.
Tegen hem is eerder aangifte van stalking gedaan door het Mijdrechtse slachtoffer. De politie onderzoekt zijn betrokkenheid bij haar dood.

Bron: AD Groene Hart 4 april 2019

Rechter: Zegveldse lichtte autist op

Canis Zijlmans

Zegveld - Voor het financieel uitkleden van een autistische datingsitebezoeker is een 31-jarige vrouw uit Zegveld gisteren door de politierechter in Rotterdam veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur, waarvan de helft voorwaardelijk.
De Zegveldse vertelde de dater uit Geervliet dat ze grote financiële problemen had. De vader van de nog bij haar ouders wonende vrouw zou in het buitenland zijn en ze had geld nodig omdat haar moeder ernstig ziek zou zijn geworden. Daarna vroeg ze de Geervlieter geld 'te leen' voor haar zieke kat en loog ze dat ze een kwaadaardig gezwel had, dat moest worden onderzocht. De speciale behandeling, medicijnen en scans zou de verzekering niet dekken. De benadeelde 'internetlover' kreeg de gewiekste vrouw ondanks verzoeken daartoe niet te zien.
Maar hij maakte in anderhalve maand tijd in 2017 wel ruim 12.000 euro naar haar rekening over. Zij had gedreigd met zelfmoord als hij niets zou 'lenen' en werkte verder op zijn gemoed door te zeggen dat alleen verdiensten uit drugssmokkel haar nog uit de problemen konden halen. 'Door de emotionele druk, schande en schaamte' liet de vrouw - volgens haar raadsman -verstek gaan bij de rechtszitting.
Volgens de advocaat kampte de niet eerder veroordeelde Zegveldse destijds met schulden bij kennissen, die hun geld opeisten. Daarnaast zou ze drugsproblemen hebben gehad en een 'dwingende' partner, die geld kostte. De rechter sprak van 'zeer ernstige feiten' waaraan de arbeidsongeschikte veroordeelde zich schuldig maakte door 'zeer manipulatieve inwerking op de gevoelens van de bena-deelde'. De rechter veroordeelde de afwezige tot terugbetaling van het 'geleende' bedragen en 500 euro smartengeld.

Bron: AD Woerden 3 april 2019

Vrouw komt om het leven bij schietpartij

MIJDRECHT Een nog onbekende vrouw is gisteravond omgekomen bij een schietpartij in een huis aan de Landsherenstraat in Mijdrecht. Bij de zoektocht naar een verdachte zijn onder meer twee politie-heli's ingezet boven Mijdrecht en Zegveld. De politie werd rond half elf gebeld dat er schoten waren gehoord en trof in het huis de zwaargewonde vrouw aan. Medewerkers van ambulance en traumaheli hebben tevergeefs geprobeerd haar te reanimeren. Omdat het rechercheonderzoek nog volop gaande was, kon de politie nog niets over de aanleiding vertellen, bijvoorbeeld of die in de relationele sfeer lag. Evenmin was duidelijk of de op de vlucht geslagen verdachte gewond was.

Bron: AD Woerden 3 april 2019

Rondje Zegveld

Bij de derde editie van Het Rondje Zegveld stonden de parcoursrecords van de 5 en 10 km onder druk. Het lukte winnaar Danny Binnendijk net niet op de 10 km, maar bij de vrouwen verbeterde Nathalie Klaassen het record op de 10 km met bijna vijf minuten. Op de 5 km lukte het Chantalle Timmer uit Woerden net niet, maar Sven Strijk wel. Hij verbeterde de tijd met 22 seconden. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor het Activiteitencentrum van het Thomashuis in Zegveld.

Bron: Woerdense Courant 3 april 2019

 

Pin It