Natuurmonumenten benieuwd naar drainageproject

MEIJE - Het systeem van onderwaterdrainage in de Meijepolder is zo nieuw dat het raadzaam is om hier ervaring mee op te doen. Dat zegt Natuurmonumenten, beheerder van de Nieuwkoopse Plassen. Een groep boeren gaat samen met hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden onderwaterdrainage toepassen in het zuidelijke deel van de Meijepolder, tussen Bodegraven en Zegveld. Door toepassing van dergelijke buizen met gaatjes in de weilanden kan de bodemdaling worden tegengegaan en het waterpeil beter worden beheerst.
Het plan is uitgedacht binnen het gebiedsproject Gouwe Wiericke, waarin boeren, natuurorganisaties, gemeenten en waterschappen proberen het veenweidegebied in deze regio te behouden en versterken. Natuurmonumenten praat daarin ook mee en is dan ook op de hoogte van het project.
Of de toepassing van onderwaterdrainage het ei van Columbus zal zijn tegen bodemdaling, durft woordvoerder Martijn van Schie van Natuurmonumenten niet te zeggen. „Omdat je water inbrengt in het gebied, zal de veenbodem mogelijk minder snel dalen. Dus het zou kunnen helpen."


Bodemdaling
Het is echter een relatief nieuwe toepassing. „Niemand heeft al voldoende praktijkervaring om te zeggen dat dit een probaat middel is tegen de bodemdaling. Maar wij juichen het toe dat de werkwijze in ieder geval wordt verkend."
Met de drainage is het mogelijk om het peil, al naar gelang het seizoen, te laten variëren. Het is zelfs met een drukdrainage mogelijk om in het voorjaar het peil extra hoog te zetten, zodat weidevogels meer voedsel in de weilanden vinden. Het waterschap legt op zijn beurt ongeveer vier kilometer natuurvriendelijke oevers aan.
NM heeft recent met een groep boeren rond de Meije overeenstemming bereikt over het noordelijke deel van de Meijepolder. Hier zal zo'n 300 hectare natuur worden gecreëerd. Een deel van de veenwei-den wordt afgeplagd. Daarbij wordt de voedselrijke bovenlaag weggeschraapt, zodat er natte schraallanden ontstaan. Het waterpeil zal meer variëren. Van Schie: „We zijn druk bezig met de voorbereidingen hiervan. Dergelijke processen zijn echter wel heel complex, vandaar dat ik schat dat we pas rond 2024 echt met de inrichting bezig zijn."

Bron: AD Woerden 30 juli 2019

Maatregel tegen bodemdaling
Drains in weilanden bij Meije

Harrie van Opstal

Zegveld/Bodegraven - Boeren in de Meijepolder tussen Bodegraven en Zegveld gaan met onderwaterdrainage de bodemdaling bestrijden. Zij proberen meteen ook de natuur van dienst te zijn.
Onderwaterdrainage is een stelsel van buizen met gaatjes dat de weilanden in gaat. De buizen komen lager te liggen dan het waterpeil in de sloten. Woordvoerster Astrid Russchen van het
hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden legt het effect uit: „Bij een lage grondwaterstand zorgen deze drains voor infiltratie van water in het weiland, bij hoge grondwaterstanden voor ontwatering."
En dat is weer belangrijk om de voortgaande bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan (gemiddeld 1 cm per jaar). Als het veenpakket droog komt te staan verrot of beter gezegd verbrandt het en komt C02 vrij. De veenlaag wordt dunner waardoor het land lager komt te liggen. Alles wat niet onderheid is, zakt mee.
Onderwaterdrainage wordt al toegepast rond Driebruggen, waar met 310 hectare een van 's lands grootste projecten met dit systeem wordt uitgevoerd. Het project in Bodegraven-Noord doet daar met 282 hectare niet veel voor onder.
Het waterschap doet ook enkele ingrepen in de Meijepolder. Zo legt De Stichtse Rijnlanden ongeveer 4 kilometer aan natuurvriendelijke oevers aan in de Dwarswetering, de vaart die oost-west door de polder loopt. „Deze oevers gaan de kwaliteit van de natuur in het naastgelegen Natuurnetwerk Nederland versterken. Ook vergroot je zo de bio-diversiteit in het gebied", vertelt woordvoerster Russchen. Ten noorden van de bewuste polder liggen NNN-gebieden De Haeck en de Nieuwkoopse Plassen.
Bouwsels
Verder gaat het waterschap elf oude bruggen en brughoofden weghalen. Die bouwsels maken de Dwarswetering smaller. Door ze weg te halen verbetert de wateraanvoer en -afvoer in het gebied en is er minder gauw wateroverlast.
De projectgroep Klimaatslim Boeren kijkt of er ook een drukdrainage kan komen. Daarmee kan het grondwater in het voorjaar extra hoog worden gezet, waardoor vogels meer voedsel kunnen vinden. Hiervoor pompt de grondeigenaar water in een put, wat vervolgens het reservoir is voor droge tijden.
Wanneer de buizen de grond in gaan, kan het waterschap nog niet zeggen. Uiterlijk in 2022 weet de provincie Zuid-Holland of zij subsidie beschikbaar heeft.

Bron: AD Woerden 29 juli 2019

Texelse kunst in De Meije

De Texelse kunstenares Magda Brommersma werkt voornamelijk met een paletmes en haar blote handen en heeft een sprankelend kleurgebruik. Haar schilderijen van felgekleurde bloemen en diverse dieren, waaronder een ijsvogel met wervelende vleugels, zijn deze zomer niet op Texel, maar in het Groene Hart te zien. Tot 8 september, Magda Brommersma, Buitenplaats De Blauwe Meije, De Meije.

Bron: AD Woerden 20 juli 2019

Atelier De Schuur

Atelier de Schuur is een kleinschalig kunstatelier voor kunstenaars met een verstandelijke beperking. In het atelier werken dagelijks tien kunstenaars aan hun kunstwerken. Zij worden gedurende dit kunstproces begeleid en ondersteund door gediplomeerde keramisten en pedagogisch begeleiders. De technieken variëren van schilderen en druktechnieken, tot vrije keramiek en beeldhouwen. De werken zijn van het atelier, dat ligt in een rustige en groene omgeving in Zegveld, verhuisd naar een groot druk ziekenhuis. Tot en met 21 september, Atriumhal van het St. Antonius, Polanerbaan 2, Woerden.

Bron: AD Woerden 20 juli 2019

Reconstructie Slotenbuurt Zegveld

ZEGVELD - Het verwijderen van de onvoorzien dikke puinfundering en ook de aanleg van de nutsvoorzieningen, zorgde voor veel vertraging. Door een aangepaste werkwijze kan de achterstand deels worden ingelopen, al is de gemeente Woerden hierin sterk afhankelijk van de snelheid van de netbeheerders die de leidingen en kabels aanleggen. Bij het voorbereidende werk in 2017 zijn op meer dan twintig locaties grondboringen uitgevoerd om de dikte van de fundering te meten. Wethouder Bolderdijk: 'De resultaten van dit bodemonderzoek gaven geen aanleiding voor extra onderzoek.'

Wethouder Bolderdijk: 'Helaas bleek tijdens de uitvoering dat er toch, van het onderzoek afwijkende funderingsdiktes werden aangetroffen. Een bodemonderzoek geeft een globaal beeld en kleine afwij-kingen komen wel vaker voor, maar zoveel als in de Slotenbuurt is uitzonderlijk.' Het verwijderen van de dikke funderingslaag is noodzakelijk voor het vervangen van de riolering. De dikke en harde puinfundering moet hiervoor tot één meter onder het riool worden weggebroken. Er moet voldoende ruimte worden vrijgemaakt om de nieuwe kabels en leidingen aan te leggen en ook wordt de bodem voorzien van een zettingsarme fundering. Het losprikken en afvoeren van deze dikke puinlaag kost tijd en brengt hogere kosten met zich mee. Deze extra kosten worden deels opgevangen uit meevallers in andere projecten die de gemeente uitvoert in de openbare ruimte. Niet alleen de dikke puinfundering heeft voor vertraging gezorgd. De gemeente heeft ook te maken met een wisselde planning van de verschillende nutsbedrijven. De riolerings- en ophogingswerkzaamheden zijn afhankelijk van de werkzaamheden aan kabels en leidingen. Als deze werkzaamheden niet goed op elkaar zijn afgestemd, duurt het langer voordat de straat weer dicht kan. Bolderdijk: 'We hebben wekelijks overleg met de netbeheerders over de planning en we houden de bewoners en het dorpsplatform op de hoogte van de voortgang van de reconstructie.' Zoals het nu eruit ziet, kan de Slotenbuurt oplevering verwachten in het eerste kwartaal van 2020. Iets later dan gepland, maar niet minder mooi.

Bron: Woerdense Courant 17 juli 2019

Grenzen verlegd tijdens de BoerBert Bokaal in Zegveld

Bij het polsstokverspringen was het zo'n week dat het voor publiek en springer genieten was, zowel van verre afstanden en spectaculaire sprongen die werden neergezet. In de twee wedstrijden van deze week werden 12 persoonlijke records en daarnaast nog 8 seizoen records gesprongen.
ZEGVELD - Hoogtepunt van de week was het persoonlijke record van Wilco van Amerongen (Benschop), die zich met zijn 21,28 M sprong nu ook onder de '21-meter springersgroep' mag scharen. Maar ook Dymphie Baas-van Rooijen (Oudewater) wist een goede indruk achter te laten met uitzonderlijk goede afstanden.
Dat de concurrentie hevig is aan de top van het klassement bij de meisjes is wel duidelijk. Donderdagavond werden er al 2 persoonlijke records gesprongen waarmee de leidende positie van Laura Maaijen (Haastrecht) werd bedreigd. Echter, zij stelde op zaterdagavond orde op zaken door de wedstrijd te winnen met een afstand van 13,21 M. Rianne de Regt (Linschoten) liet zien dat zij zeker nog bij de top hoort en sprong naar de 2e plaats. Thalina van der Wind (Snelrewaard) sprong wederom naar een podiumplaats en werd 3e. In de komende week zullen de polsstokverspringers te zien zijn in Linschoten, waar zaterdag 20 juli wordt gesprongen om de Van Vliet Caravans Cup.
Kijk voor het volledige verhaal op: www.woerdensecourant.nl

Bron: Woerdense Courant 17 juli 2019

De Boreftse Zangers zetten de gezellige toon

De Meije - Zondag 7 juli traden De Boreftse Zangers op bij eetcafé De Halve Maan in verband met hun 8-jarige bestaan. Het gemengde koor heeft twee optredens verzorgd met zeemansliedjes en (oud) Hollandse liedjes. Na de pauze heeft het koor hun outfit enigszins aangepast vanwege de finale van het WK-voetbal voor vrouwen. Dat werd door de belangstellenden enorm gewaardeerd. De finale werd helaas verloren, maar het bleef in het eetcafé nog lang gezellig na afloop van het optreden.

Bron: Kijk op Bodegraven Reeuwijk 10 juli 2019

Wouts trots: van niets iets maken

Bert van den Hoogen
Zegveld - Trots in zijn shirt van het korps mariniers staat Wout Verweij achter op zijn scheepje dat zo uit het militair museum zou kunnen komen. Bovenop draait een radar, alsof die op zoek is naar vijandelijke boten. Het kajuitje zit vol met marinetekens en in het kleine watertje in Woerdense Verlaat laat de schipper even zien hoe wendbaar hij kan manoeuvreren. En is dat nu een mitrailleur op de achterkant?

Een militair is Wout Verweij allerminst Hij zegt wel zijn militaire dienstplicht te hebben vervuld, maar dan bij een onbelangrijk onderdeel en daarvan dan als lid van het muziekkorps. Toch heeft hij wel degelijk iets met militairen en Defensie. „Ik ben al jaren bezig met het onderzoek naar de B17 bommenwerper die bij Zegveld is neergestort. We hebben al eens de nabestaanden op bezoek gehad en we zijn nu bezig met een boek dat we binnenkort presenteren. Door daarmee bezig te zijn, gaan die jongens die zijn omgekomen leven en krijg ik diep respect voor ze. Dat geldt voor militairen en ook bijvoorbeeld voor de mensen van de reddingsbrigade. Ik ben ook figurant bij militaire oefeningen."

Daar heeft zijn marinesleepbootje en die imposante mitrailleur weinig mee te maken. Voor Verweij is het bootje vooral veel lol. „Die mitrailleur ziet er echt uit, maar ik heb hem gemaakt van allerlei onderdelen: een stuk heggenschaar, vleesmolen, een hydraulisch systeem, scharnieren van auto's en nog zo wat stukken oud ijzer die ik heb gevonden. Hij lijkt wel echt, want ik heb hem van een voorbeeld nagemaakt Hij ziet er zo echt uit, dat de politie eigenlijk vindt dat ik hem niet mag hebben. Ik vind dat ook terecht want tegenwoordig gebeuren er de gekste dingen. Om er zeker van te zijn dat hij niet echt is, heb ik een knoop in de loop gemaakt Daardoor heb ik een ontheffing om hem soms op de boot te hebben, maar dat beperk ik tot het minimum. Op het bureau in Woerden weten ze ervan. Het is dus een stuk aan elkaar gebakken schroot, waarvan de politie een dossier heeft."
„Zo heb ik het hele scheepje van allerlei stukken oud ijzer in elkaar gezet. Het is eigenlijk een gewoon jachtje. Ik heb hem geruild tegen een polyester bootje. Ik vind een jachtje te burgerlijk. Het moet een functie of betekenis hebben, zoals reddingsboten, patrouilleboten en sleepboten."
„Het bootje was eigenlijk niks meer. Mijn vrouw verklaarde me voor gek dat ik hem had geruild. Hij stond vol met water. Dat gaf wel de mogelijkheid om alles naar mijn ideeën te veranderen. Ik heb de neus van de boot veranderd. Terwijl anderen de voorkant verhogen, heb ik hem juist verlaagd. Ik heb de kuip vergroot en de ruimte bij de schroef verhoogd."
Creatief zijn
„Ik vind het leuk om van niets iets te maken. We willen allemaal iets van het leven maken, maar hebben niet allemaal het geld ervoor. Dan moet je creatief zijn. Zo'n patrijspoortje kost bijvoorbeeld zestig tot tachtig euro. Als je daar zes van nodig hebt, wordt het duur. Ik heb een paar schijfremmen van een Honda Civic genomen en daar op de draaibank de ringen van gemaakt. Glas erin en het ziet er echt uit De motor is een turbodiesel van een oude Nissan Petrol, een soort Jeep."
„Ik houd ervan mensen op een leuke manier in de maling te nemen. Dat houdt de moed erin. Ik bedenk graag 1 aprilgrappen en heb al eens van schroot een vliegtuigje in elkaar gezet. Hij zag er ook echt uit, maar vliegen? Dat kon dat ding natuurlijk niet. De vleugels had ik met scharnieren vastgezet Zo kon ik met opgeklapte vleugels dat ding vervoeren. Ik ging ermee naar vliegtuigshows en dergelijke. Ik heb eens een act opgevoerd dat ik ermee zou gaan vliegen, wat helemaal niet kon. Ik zorgde ervoor dat er rook uit de motor kwam, zodat ik op het laatste moment kon zeggen dat het niet doorging." „Met dit bootje geniet ik ook van de belangstelling. Tijdens de Havendagen in Woerden lig ik weleens naast een heel duur schip. Maar bij mij is het veel drukker. Mensen denken vaak dat het scheepje echt dienst heeft gedaan bij Defensie. Er zijn dagen bij dat ik schor thuis kom om te vertellen waar de boot van is gemaakt en hoe ik dat heb gedaan. Als ik wat minder zin daarin heb, vertel ik maar gewoon dat hij van Defensie is geweest Zo hebben we allemaal schik."

Bron: AD Groene hart 5 juli 2019

Grote belangstelling in Zegveld voor een woning in plan Weidz

Ruud F. Witte    
Woerden - Het merendeel van de 38 wonin-gen in het plan Weidz in Zegveld is binnen een maand verkocht. Inmiddels is 87 procent van de huizen toegewezen, voor het overgrote deel aan Zegvelders en oud-Zegvelders. Of de verkoop ook daadwerkelijk doorgaat, hangt af van de gesprekken van de gegadigden met de makelaars.
Edwin de Kruiiff, projectleider bij ontwikkelaar Bolton, heeft dat gisteravond in de gemeenteraad bekendgemaakt. Niet alleen als werknemer van Bolton, maar ook als 'geboren en getogen Zegvelder' zegt hij blij te zijn dat de bouw doorgaat. In het dorp is namelijk lang niet gebouwd. „Zegveld wacht al jaren op dit project. In de afgelopen jaren hebben we veel inwoners zien vertrekken."
Verzet
Bewoners van de acht woningen aan De Haak zijn fel tegen de bouw. Volgens hen wordt het groen aangetast en verliezen ze zonlicht en privacy. De reeds bekende bezwaren zijn gisteravond door een bewoner nog eens onder woorden gebracht. Het protest lijkt weinig uit te halen bij de raad.
Die toont zich vooral, net als Bolton, blij dat er gebouwd gaat worden in Zegveld.
De discussie met wethouder Tymon de Weger ging vooral over techniek. Zo bouwt Bolton niet alleen de woningen, maar is het ook verantwoordelijk dat wegen en trottoirs jarenlang niet verzakken. En, zo vroeg Reem Bakker van de Fractie Bakker, hoe kan die belofte gestand worden gedaan in een gebied met slappe bodem. Hij kreeg te horen dat het gebied voor die 'openbare ruimte' zeven meter diep wordt afgegraven en opgevuld met zand en klei. Dat moet verzakkingen voorkomen.

Bron: AD Woerden 5 juli 2019

'Help otter om veilig over te steken bij Milandweg'

WOERDEN - De otter is terug in Woerden, maar op de Milandweg tussen Zegveld en Woerdense Verlaat zijn ze hun leven niet zeker. De politieke partij LijstvanderDoes wil dat de gemeente faunapassages aanlegt om de dieren te beschermen. Chris van Iersel van de lokale partij zegt trots te zijn dat Woerden weer otters heeft. „Maar hun leefgebied is niet veilig. Jaarlijks sterft meer dan een kwart in het verkeer. Uit onderzoek door de Wageningen Universiteit komt bijvoorbeeld naar voren dat het oversteken van de Milandweg een groot risico is voor otters. Om de oversteek veiliger te maken, zijn faunapassages noodzakelijk in de Milandweg tussen Zegveld en Woerdense Verlaat", zegt Van Iersel.
Hij wijst er bovendien op dat inmiddels elders in het Groene Hart faunapassages of andere maatregelen zijn getroffen, zoals op de Ir. Enschedeweg tussen Wilnis en Woerden en in de Uitweg tussen Noorden en Woerdense Verlaat. De provincies Zuid-Holland en Utrecht en de gemeenten Alphen en Nieuwkoop hebben hun verantwoordelijkheid al genomen, aldus het raadslid. „Het zou mooi zijn als Woerden hierin volgt", besluit Van Iersel.

Bron: AD Woerden 4 juli 2019

De Boreftse Zangers in De Halve Maan

De Meije - Ter gelegenheid van het 8-jarig bestaan van eetcafé De Halve Maan in de Meije verzorgt het koor "De Boreftse Zangers" op zondag 7 juli enkele optredens. Het gemengde koor zingt zeemansliedjes en (oud) Hollandse liedjes. U bent van harte welkom om gezellig mee te zingen. Locatie: Hazekade 20 te Bodegraven. Aanvang: 15.30 uur. De toegang is gratis.

Bron: Kijk op Bodegraven Reeuwijk 3 juli 2019

Dorpsinitiatief leidt tot zorgwoning

Woningcorporatie GroenWest en de gemeente Woerden hebben op woensdag 26 juni de ontwikkelingsovereenkomst getekend voor het nieuwbouwplan van de locatie De Piobeer aan de Clausstraat in Zegveld.

ZEGVELD - Daarmee gaat de bouw van 24 levensloopbestendige appartementen op de locatie van de voormalige basisschool definitief door. Een belangrijke mijlpaal voor Zegveld, dat al lange tijd uitziet naar de komst van deze nieuwe woningen. De zorgcoóperatie Zegveld Zorgt was initiatiefnemer van dit project, zij blijven partner bij de realisatie ervan.
Geschikt voor bewoners met zorgvraag
In het appartementencomplex komen voornamelijk sociale huurwoningen. Het complex is geschikt voor bewoners die zorg aan huis nodig hebben: rolstoeltoegankelijk, met een ruime badkamer, brede galerijen en een brancardlift.
De gemeente en GroenWest doen extra financiële bijdragen aan dit project, omdat het belangrijk is voor de bewoners van Zegveld.
Zo lang mogelijk zelfstandig in vertrouwde omgeving
Karin Verdooren (directeur-bestuurder GroenWest): "In de kern Zegveld krijgen we nu ook appartementen die geschikt zijn voor senioren die wat zwaardere zorg aan huis nodig hebben.
Met hulp van Zegveld Zorgt maken we hier een modern alternatief voor de zorgwoning, waar bewoners zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen."
Tymon de Weger (wethouder bouwen en wonen): "Een klein woningbouwplan maken in de sector sociale huur, dat voldoet aan de eisen en wensen én financieel haalbaar is, is vaak een hele puzzel.
Ook dit plan in Zegveld heeft veel tijd gekost. Ik ben dan ook blij dat we nu deze overeenkomst hebben kunnen tekenen.
De start bouw komt daarmee snel dichterbij."
INFORMATIEAVOND VOOR BEWONERS
Op donderdag 4 juli is er van 20.00 - 21.30 uur een informatieavond in de " Wlilandhof om bewoners van Zegveld over de plannen te informeren. Nog voor de zomervakantie komen het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te liggen. Dan kunnen bewoners bij de gemeente op de plannen reageren. Naar verwachting zal de nieuwbouw begin 2020 van start gaan.

Bron: Woerdense Courant 3 juli 2019

Zegveld Zomert is gezellig dorpsfeest

HET GESPREK
Winny van Rij
Beachvolleybal, kinderattracties, een dorpsbarbecue, een DJ en dit jaar ook helikoptervluchten als spectaculaire attractie van Zegveld Zomert en dat allemaal op zaterdag 6 juli. "Zegveld is een gezellig dorp en wij vinden dat er een of twee keer per jaar iets voor het hele dorp georganiseerd moet worden," aldus Rick Voorend.
ZEGVELD - Wij is de Culturele Stichting Zegveld CSZ die in het najaar Zegveld Smaakt organiseert en net voor de zomervakantie dus Zegveld Zomert wat vroeger de Zegvelderie was met een braderie. Die heeft plaatsgemaakt voor beachvolleybal. "Je merkte dat de braderie veel energie kostte om te organiseren en dat stond niet in verhouding tot het aantal bezoekers. Beachvolleybal brengt een sportief element in en dat trekt veel mensen," aldus Rick die samen met Elbert Stoofde voorzittersfunctie van CSZ bekleedt.
Een warm hart
Vorig jaar na Zegveld Zomert is het bestuur helemaal vernieuwd. "Elbert en ik bleven over en hebben weer tien nieuwe enthousiaste mensen om ons heen verzameld. Zegvelders. Vrienden. We kennen elkaar al jaren en het is leuk om samen leuke evenementen voor het dorp te organiseren." Ook de lokale ondernemers zijn belangrijk." Zij dragen dit evenement een warm hart toe en maken het mogelijk dat bijna alle attracties gratis zijn."
Zelf barbecueën
Er zijn flink wat activiteiten. "Beachvolleybal is de ruggengraat van Zegveld Zomert," aldus Rick. Het begin om 13.00 uur met de finale rond 17.00 uur. Ondertussen kunnen kinderen zich vermaken met Ron & Stef stuntpiloot, bungi trampolines, springkussen, schminken en meer. Na de finale is het tijd voor de DJ en de dorpsbarbecue. "We zetten tentjes met vlees, vis en vega en een aantal barbecues neer zodat iedereen zelf aan de slag kan. Dan hangt er een gezellig dorpssfeertje."
Helikoptervluchten
CSZ probeert ieder jaar ook iets spectaculairs te organiseren. "Vorigjaar hadden we drie Formule 1 simulatoren op een trailer staan, echt leuk voor de coureurs onder ons. Dit jaar kunnen bezoekers een helikoptervlucht maken." Tussen 13.00 en 17.00 uur voert de helikopter zes vluchten per uur uit voor vier personen per vlucht." Op een paar na zijn alle kaarten a 60 euro al verkocht. "Mensen vinden het leuk om boven het eigen dorp en daarbuiten een vlucht te maken."
Veranderingen
De club houdt het bestaande concept nog even vast. "Dit jaar kunnen we het evenement gelukkig nog laten plaatsvinden aan de Clausstraat maar daar worden volgend jaar seniorenwoningen gebouwd." Waar ze het evenement dan gaan houden is nog niet duidelijk. Dan is het wel een geschikt moment om deels een andere invulling te geven aan Zegveld Zomert. "Misschien verspreid door het dorp diverse spellen." En aan Zegveld Smaakt. "Misschien iets meer richting de winter combineren met een schaatsbaantje, dat hebben we nog niet eerder gehad."

Bron: Woerdense Courant 3 juli 2019

 

Pin It