NK-titels op het spel in Zegveld
De Groot en Baas-Van Rooijen bij favorieten

Wim Kroone

Zegveld - Het centraal in het Groene Hart gelegen Zegveld is klaar om vandaag vanaf 14.00 uur de 48 beste polsstokverspringers de meest ideale omstandigheden te bieden om een gooi te doen naar de nationale titel in een van de vijf categorieën. Jaco de Groot en Dymphie Baas-van Rooijen zijn de te kloppen Hollandse favorieten.
Thuisspringer Paul van Meijeren, die zijn laatste vier wedstrijden won, stak met de vele Zegveldse vrijwilligers tientallen uren in de organisatie en is ervan overtuigd dat de toeschouwers een bijzonder spannende wedstrijd gaan zien. „De hele week zijn we al in de weer om de accommodatie gereed te maken voor dit NK", vertelde Van Meijeren gisteren op zijn laatste vakantiedag. „Ik ben van de zestien deelnemers bij de mannen als dertiende geplaatst. Mijn persoonlijk record van 19,53 meter is niet voldoende voor een finaleplaats. Een sprong van 20 meter is minimaal nodig. Ik ga mijn best doen, maar het is voor mij vooral zaak om de Zegvelders te laten zien hoe spectaculair de polsstokverspringsport is. Als ik met een 'hoge' 19 meter de finale niet haal, zal ik daar niet om treuren. Voor de winst komt zeker acht man, die allemaal een 21 metersprong in de benen hebben, in aanmerking voor de titel. De Friezen Nard Brandsma en Thewis Hobma zullen het Jaco de Groot zeker moeilijk maken. Erwin Timme-rarends is een springer die altijd goed is op grote wedstrijden."


De Vlister broers Thomas en Wouter van Midden en Benschopper Wilco van Amerongen horen ook in het rijtje favorieten. „Ik zal een topsprong moeten maken om te winnen", aldus Kameriker Jaco de Groot, die vol vertrouwen de titelstrijd ingaat. „Ik heb donderdagavond in Zegveld getraind en ik ben in staat om net als twee jaar geleden, toen ik in Zegveld het Nederlands record verbeterde tot 22,21 meter, over de 22 meter heen te springen. Ik heb er zin in."
Bij de vrouwen gaat de Friezin Marrit van der Wal voor haar eerste nationale titel. De houdster van het nationale record van 18.29 meter heeft alleen in de Oudewaterse springster Dymphie Baas-van Rooijen, die een pr heeft staan van 17.50 meter, een tegenstander die bij haar in de buurt kan komen. Junior Reinier Overbeek is met zijn pr van 21.38 meter, dat tevens het Nederlands record is, torenhoog favoriet in zijn categorie.

Bron: AD Groene Hart 31 augustus 2019

B en w willen doorstroming woningmarkt juist bevorderen
'Dure huizen verkeerde keuze voor Hoofdweg'

De bouw van villa's aan de Hoofdweg op de plek van een oude boerderij valt slecht bij het Dorpsplatform Zegveld. „Die zijn onbereikbaar voor starters en jonge gezinnen."

Ruud F. Witte
Zegveld - De koopprijs voor de vier woningen mag dan nog niet bekend zijn, voor het Dorpsplatform staat vast dat ze niet goedkoop zullen zijn. 'In het plan zijn vier vrijstaande woningen getekend met een inhoud van 800 tot 1400 kuub. De woningen worden gebouwd op kavels van gemiddeld 1000 vierkante meter. Dat worden woningen met een vraagprijs die onbereikbaar is voor starters en jonge gezinnen', klinkt de kritiek in een bezwaarschrift op het plan.
Het staat, zegt voorzitter Piet Brak namens het Dorpsplatform, haaks op de bedoelingen van de woonvisie voor Zegveld. Daarin is opgenomen dat er voor starters en jonge gezinnen die betrokken willen zijn bij de dorpsgemeenschap, voldoende geschikte woningen moeten zijn. Ook in een brief van de provincie over de visie Zegveld Zuidzijde van vijf jaar geleden, staat dat bouwen in het veenweidege-bied alleen te rechtvaardigen is als dat ten goede komt aan de lokale behoefte. 'Wat voor Zegveld Zuidzijde geldt, geldt volgens ons ook voor de Hoofdweg.'
Aandacht voor starters en jonge gezinnen is nodig, zegt het Dorpsplatform. In een ander bouwplan voor het dorp, Weidz, is het aantal woningen voor die groep ook al gering.
De bewonersvertegenwoordiging zegt nog te kunnen leven met een aanpassing van het plan, waarbij een van de vier huizen in een hoge prijscategorie valt en de drie andere een stuk goedkoper worden, zodat ze meer in beeld komen voor jongere woningzoekenden en de totale opbrengst voor de ontwikkelaar niet hoeft af te nemen.
Het platform noemt het jammer dat het pas van het plan hoorde toen het kant-en-klaar gepresenteerd werd. Als dat aan het begin was gebeurd, had de bewonersgroep als volwaardige spreekbuis van de bevolking een rol kunnen vervullen.

Doorstroming
B en w delen de kritiek van het platform niet Er is, zeggen ze, voor Zegveld behoefte aan meerdere soorten woningen. Ze verwachten dat door de bouw van de vier vrijstaande woningen elders in Zegveld woningen vrijkomen. 'Waardoor doorstroming op gang wordt gebracht.

Bron: AD Woerden 16 augustus 2019
 

Rugstreeppad niet te vinden bij De Pionier

ZEGVELD - Op de plek van de vroegere basisschool De Pionier waar Groen West 24 levensloop-bestendige appartementen bouwt, zitten geen diertjes die tot vertraging van de bouw leiden.
De gemeente zegt dat een ecoloog begin deze maand het met zand opgespoten terrein en omgeving van de Clausstraat heeft onderzocht en de door raadsleden verwachte rugstreeppad niet heeft
aangetroffen.
„Indien hij andere soorten zou hebben aangetroffen, zal hij dat in zijn rapportage hebben opgenomen, dit is niet het geval. Hij geeft aan dat er geen beschermde soorten flora en fauna zijn aangetroffen", heeft Lennard Lindeman van de gemeente de raadsleden gemeld. ,„Ook hebben de werkzaamheden geen negatieve invloed op beschermde soorten in het plangebied. De gemeente kan de werkzaamheden dan ook hervatten."
Ecoloog Theo de Kreij van Bureau Natuurzorg adviseert wel het scherm rond het terrein regelmatig te controleren en gebreken te herstellen. Zo zitten aan de buitenkant gaten rond paaltjes. „Die functioneren als valkuilen. Een amfibie loopt langs het scherm en valt geheid in die gaten en kan er niet meer uit." Ook moet het scherm overal goed in de bodem zitten, zodat amfibieën er niet onderdoor kunnen kruipen, zegt hij.

Bron: AD Woerden 15 augustus 2019

Kerk Zegveld in de steigers

Restauratie verloopt voorspoedig
Het is zonneklaar dat de restauratie van de Hervormde Kerk in Zegveld in volle gang is. Ramen zijn verwijderd of afgeplakt, er staan hekken rondom de kerk en je ziet vele harde werkers die in en uit de kerk lopen. De complete restauratie kost circa acht ton, grotendeels door de gemeenteleden zelf opgebracht. De verwachting is dat de kerk kort voor Kerst weer haar deuren opent.
 
Door Edith Op de Woerd
ZEGVELD - De kerk aan de Hoofdweg in Zegveld dateert uit 1862 en is dus ruim 150 jaar oud. Vocht is de veroorzaker van de problemen van de kerk. De verstoorde vochthuishouding in de kerkmuren hebben het voegwerk en de metselsteen ernstig aangetast. De muren bevatten zouten, die oplossen in het water en met het vocht meegenomen worden naar de oppervlakte.
Als vervolgens het water verdampt, kristalliseert het zout, wat zorgt voor schade aan zowel de binnen- als buitenkant van de kerk. Het is dus van wezenlijk belang om de vochthuishouding in de muren te verbeteren. In oktober 2017 zijn de voorbereidingen voor de restauratie gestart. De restauratie wordt nu in fases uitgevoerd.

Hervormde Kerk zoekt nog 80.000 euro

De Hervormde Kerk Zegveld telt circa 750 leden, particulieren en bedrijven. Zij haalden het enorme bedrag van 550.000 euro bijeen. De gulle gevers zijn particulieren, inwoners uit Zegveld, van binnen en buiten de kerkelijke gemeente. De 'groep Kerkrestauratie' had allerlei acties op touw gezet om dit enorme bedrag bijeen te vergaren. Zo is er door de jeugd een gesponsorde fietstocht geweest, er is een familiemarkt georganiseerd en zijn rozen rondom Valentijnsdag verkocht en zelfs de Alternatieve Elfstedentocht is geschaatst om zo samen de restauratie te bekostigen.
De gemeente Woerden en landelijke fondsen hebben een bedrag van 170.000 euro ter beschikking gesteld maar het grootste deel van het totale kosten wordt door de gemeenteleden zelf bijeengebracht. De 550.000 samen met de 170.000 euro aan fondsen levert een bedrag op van 720.000 euro. Wat nog resteert is een tekort van 80.000 euro.
Benefietdiner
Map Uittenbogaard, penningmeester College van Kerkrentmeesters, heeft er vertrouwen is dat dit laatste bedrag ook nog bijeen gebracht wordt. Uittenbogaard: "Wij willen de geldwerving dit jaar af sluiten op zaterdag 30 november met een groot Benefietdiner wat wij gaan organiseren in de Milandhof hier willen wij heel Zegveld voor uit gaan nodigen en is iedereen welkom." Meer informatie hier over volgt later.
Restauratie
De restauratie is inmiddels in volle gang. Net na Pasen is de kerk helemaal uitgeruimd en is de inboedel veilig opgeslagen. Na het uitruimen zijn de muren aan de binnenzijde en de kerkvloer volledig gesloopt. De hervormde kerk krijgt een nieuwe betonnen fundering. Deze is nodig omdat de houten palen van de huidige fundering aangetast zijn door een bacterie. Op dit moment bevindt zich de restauratie in fase vier het schilderwerk
Van het een komt het ander
De kerkbanken zouden na de restauratie weer teruggeplaatst worden. Nu twijfelt men er over of ze toch maar niet meteen gelakt worden. De kroonluchters hebben eigenlijk toch wel een grote schoon-maakbeurt nodig en nieuwe bedrading is ook geen overbodige luxe. En zo komt van het een het ander.
Het zal aan de financiën liggen of deze extra werkzaamheden al dan niet uitgevoerd gaan worden.
Verbondenheid
Map Uittenbogaard is erg dankbaar voor alle hulp uit het dorp. "De restauratie leeft in het dorp en zorgt voor een ongekende verbondenheid, wij zijn daar er erg dankbaar voor."
Vrijwilligers
Map Uittenbogaard is trots op alle vrijwilligers die de totale restauratie betaalbaar houden. Uittenbogaard: "Er zijn zoveel betrokken Zegvelders die hun vrije uurtjes opofferen aan onze kerk. Deze mankracht is letterlijk en figuurlijk onbetaalbaar." Op dit moment is er een groep van vijftien schilders vrijwillig aan het werk in de kerk. Een ploeg van zo'n 20 a 25 man staat klaar voor het ruim- en sloopwerk. En een man of twaalf is beschikbaar voor het timmerwerk. "En laten we het thuisfront niet vergeten: dames die de werkers voorzien van koffie en gebak."
Grafsteen
Onder de houten vloer aan de rechterzijde van de kerk (vanaf de ingang gezien) is een bijzondere grafsteen gevonden. De steen behoort toe aan Abraham van der Geer, schout en gaardermeester (burgemeester) van Zegveld en Zegvelderbroek. Na de restauratie wordt de steen teruggeplaatst.

Bron: Woerdense Courant 14 augustus 2019

NATUUR OM DE HOEK
Natte teelt als goede vervanger van grassen

Peter Dijkgraaf
Het is nog te vroeg om van een doorslaand succes te spreken, maar de proeven die in de afgelopen drie jaar zijn genomen met natte teelt zijn zeer bemoedigend. Zowel als aanvullende teelt voor de veehouders, als voor de natuur, zo wijzen de teelten van lisdodde en riet op de Kennis Transfer Centrum-percelen in Zegveld uit. Miscanthus (olifantsgras) en wilg bleken moeite te hebben met waterstanden boven het maaiveld.
Aan de hand van Jeroen Pijlman, onderzoeker duurzame veehouderij, bezoeken we de percelen op het terrein van de voormalige proefboerderij, met gelukkig nog heel wat kwetterende zwaluwen boven ons hoofd.
Het Kennis Transfer Centrum (KTC) en het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) zijn gevestigd op het complex aan de Oude Meije, waar veel partijen bijeenkomen om kennis uit te wisselen. Onder grote druk van de dagelijkse praktijk in de veenweidegebieden. Want door de combinatie van oxidatie en krimp daalt de veenbodem jaarlijks gemiddeld één centimeter. Die bodemdaling levert honderden miljoenen aan schade op, niet alleen aan de weilanden, maar ook aan de wegen, gebouwen en de natuur. Daarnaast komt er door de oxidatie van het veen ook veel schadelijk CO2 en ander broeikasgas vrij.
Lisdodden
Ruim drie jaar geleden startte het onderzoek Veen, Voer en Verder en dat heeft onlangs onder meer geleid tot het uitbrengen van de brochure Natte teelten voor het veenweidengebied.
Belangrijke rol bij dit onderzoek is weggelegd voor het Louis Bolk Instituut, een onafhankelijk bureau voor bevordering van duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Jeroen Pijlman (34) is in dienst van dit in Bunnik gevestigde instituut, maar is vaak bij de natte teelten in Zegveld te vinden en kan er enthousiast over vertellen. „Collega's leggen de nadruk op natuur, maar ik benader de problemen vooral vanuit de landbouwkant. Zo zoeken we naar oplossingen, bijvoorbeeld dat meer veehouders ertoe overgaan ook iets aan natte teelt te gaan doen. Ik zoek naar passende verdienmodellen en leg de praktische voordelen uit van bijvoorbeeld de teelt van lisdodden. Koeien vinden deze planten best lekker, ook in gehakselde of ingekuilde vorm", aldus Pijlman.
Maar er zijn veel meer praktische mogelijkheden met lisdodden. In Duitsland is al een fabriek, die de gedroogde lisdodden perst tot isolatieplaten en het afvalmateriaal gebruikt voor het isoleren van spouw-muren. Op het KTC-terrein staat een picknickbank, die is gemaakt van geperste lisdodden en er zijn ook al lampenkapjes van vervaardigd.
Pitbulls van het water
Riet gaf op grote percelen met water een iets betere opbrengst dan de lisdodde. In vaktaal uitgedrukt in DS (droge stof) per hectare. Olifantsgras en wilg deden het beter als de bodem af en toe droog viel. Olifantsgras is minder geschikt als veevoer, terwijl koeien de twijgen van de wilgen juist als lekkernij zien.
„De studies zijn nog lang niet afgerond en we kijken uiteraard ook naar andere planten, die geschikt zijn voor productie in een natte bodem. Zo hebben we hier ook een veld met cranberry's. Ik weet dat er ook grote percelen zijn bij Gouderak in de Krimpenerwaard. Cranberry's hebben veel last van onkruid; vandaar dat er elders wordt geëxperimenteerd met doek op de bodem", legt Jeroen uit.
De onderzoeker duurzame veehouderij is geen vogelexpert, maar meldt toch met enige trots dat er in het lisdoddenveld in Zegveld een roerdomp en een waterral hebben gebroed en dat het terrein inmiddels een kweekvijver is voor libellen en juffers. Meerkoeten zijn minder welkom, want deze pitbulls van het water jagen niet alleen de andere watervogels weg, zij duiken ook de wortelstokken van de lisdodden op en brengen veel schade aan.

De Radboud Universiteit in Nijmegen heeft al geruime tijd een afdeling 'aquatische ecologie en milieubiologie'. Daar onderzoeken de medewerkers alles wat met water en ecologie te maken heeft. Zij dragen ook daadwerkelijk bij aan de onderzoeken naar natte teelten in het veenweidengebied, zoals in Zegveld.

Bron: AD Woerden 14 augustus 2019

Willem Bakker lost startschot voor 54e Meijeloop

Het Oranje Comité de Meije is sinds de jaren vijftig actief in de Meije. Willem Bakker is al vanaf het eerste uur actief voor het Comité. Net als Tonnie Verbree; zij is de stille kracht achter het Oranje Comité. Behalve de Meijeloop organiseren zij onder meer de altijd drukbezochte Kindermiddag in de Meije.
PARCOURS
De Meijeloop heeft in de loop der jaren vele afstanden en routes gekend. Willem Bakker: "Zegveld en Bodegraven waren in het verleden ook onderdeel van het parcours. Sinds 1991 speelt de hele presta-tieloop zich uitsluitend af in de Meije." De prestatieloop is inmiddels erg populair geworden in de regio. Dit komt zeker door het vriendelijke en kleinschalige karakter van de loop, maar zeker ook door de prachtige omgeving waarin deelnemers mogen lopen. Tussen de 200 en 300 mensen melden zich ieder jaar.
Willem Bakker weet nog dat er een paar jaar ook 'rolstoelers' meededen aan deze loop. Bakker: "Ze reden te hard, het werd gevaarlijk. De tegemoetkomende lopers zagen de rolstoelers vaak niet aan-komen." Tonnie herinnert zich dat ooit de loper die het laatste binnenkwam zich net voor de finishlijn blesseerde: "Helaas waren de EHBO'ers al vertrokken, maar het is gelukkig allemaal goed gekomen."
SPORTIEF STRAATJE
Willem Bakker, of Boer Bakker zoals hij in de volksmond bekend staat, is 50 jaar bestuurslid van het Oranje Comité Meije geweest. Kort na de 50e Meijeloop in 2015 heeft hij afscheid genomen als bestuurslid, maar als erelid lost hij nog elk jaar het startschot van de hardloop-wedstrijd. Willem is inmiddels 85 jaar maar nog altijd kwiek en actief. Hij is geboren op de Hollandse Boerderij in de Meije en heeft op 26-jarige leeftijd de boerderij van zijn moeder overgenomen. "Ik ben echt als veehouder begonnen, kaas maken, varkens houden." Toen kamperen bij de boer populair werd, heeft Willem het roer omgegooid en bouwde de boerderij langzaam om tot een camping. "Ik had toch wel iets meer met mensen dan met beesten." Inmiddels is Willem verhuisd naar Bodegraven. Hij is 60 jaar lang geen dag ziek geweest. Hij altijd al een sportief type geweest: hij heeft onder andere 25 jaar gevoetbald, hield van wandelen en hardlopen en heeft twee keer, in '86 en '97, de Elfstedentocht geschaatst. Het organiseren van de Meijeloop paste dan ook precies in zijn sportieve straatje. Daarnaast is hij organist in de kerk en zingt in een zangkoor.
Willem Bakker is in 2015 uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. Graag had hij ook een Koninklijke Onderscheiding gekregen voor het feit dat hij bijna 25 jaar iedere week het straatvuil in Bodegraven heeft opgeruimd, maar die eer is hem tot op heden nog niet gegund. Willem hoopt nog altijd geridderd te worden. "Maar," zegt hij met een ondeugende blik in zijn ogen, "dan moet Koning Willem-Alexander mij de onderscheiding hoogstpersoonlijk opspelden, niemand anders. Ik ben best wel bereid daarvoor naar Den Haag te rijden." De tijd zal leren of hij zijn zin krijgt, maar eerst zal hij maandag 26 augustus de lopers van de 54e Meijeloop 'wegschieten'.

Drie afstanden
Oranjevereniging De Meije organiseert maandagavond 29 augustus de 54e Meijeloop. De Meijeloop kent drie afzonderlijke afstanden, namelijk 2, 6,5 en 15 km. Inschrijven kan vanaf 18.30 uur tot 19.15 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 4,00; kinderen € 2,00. Start om 19.30 uur. Start en finish van alle afstanden bij de Hollandse Boerderij, Meije 63 te Bodegraven.
•    6,5 km: Keerpunt voor de rotonde bij de Rijn
•    15 km: Keerpunt bij kruising Oude Meije
•    Info: 0172-685490 en 0172-685512

Tekst en beeld: Edith Op de Woerd

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 14 augustus 2019

Op plek Pionier in Zegveld
Bouwplan stuit op veel bezwaren

René Cazander

Zegveld - Zegveld staat te springen om nieuwbouw. Desondanks stuit de bouw van 24 appartementen op de plek van de voormalige basisschool De Pionier in het centrum op veel verzet bij omwonenden. De woningen worden zo gebouwd door Groen West dat de bewoners er zorg aan huis kunnen krijgen. De omwonenden zijn niet tegen zorg-woningen, benadrukken ze meermalen. Ze vinden de nieuwbouw echter te hoog. Zij raken de zon in hun tuin kwijt, beweren ze.
De bezwaren komen met name van de bewoners van de Prins Clausstraat en, in mindere mate, de Kastanjelaan. Zij kijken straks op de nieuwe appartementen uit.
Zij betreuren het dat eerdere plannen voor nieuwbouw niet zijn doorgegaan. Hierin was nog sprake van 14 zorgwoningen, die werden verspreid over twee bouwlagen. In het nieuwste plan zijn het 24 appartementen, verdeeld over drie lagen. Om de bouw mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan nog worden gewijzigd.
Zon
„We krijgen nagenoeg geen zon meer in onze tuin. Veel bewoners hebben de achtertuin naar de voortuin verplaatst omdat ze geen zon hadden. Door deze bouw wordt hen nu ook daar de zon ontnomen. In de winter staat de zon vrij laag. Begin oktober ga je hem missen", licht een bewoner van de Prins Clausstraat een van de belangrijkste bezwaren toe.
De omwonenden zijn tevens bang dat de 24 appartementen bewoond gaan worden door woningzoekenden van buiten Zegveld. Dat vinden ze, gezien het tekort aan woningen in Zegveld, onverteerbaar.
Lastig
De bewoners hebben tevens geen goed woord over voor de manier waarop ze contact onderhouden met de gemeente. Om hun zienswijzen in te kunnen dienen, willen ze daar vragen kunnen stellen. Dat is lastig, hebben ze ervaren. 'Pogingen om contact met de gemeente over dit onderwerp te krijgen, leiden tot de conclusie dat er blijkbaar maar een iemand onze vragen kan behandelen en dat deze persoon de komende drie weken nog op vakantie is. Dit gevoegd bij de opmerking dat er sowieso alleen vragen per mail beantwoord kunnen worden brengt ons tot de conclusie dat we op deze wijze niet in staat zijn een adequate zienswijze neer te leggen binnen het gegeven tijdsbestek', schrijven ze in een brandbrief aan de gemeenteraad.
Woerden heeft inmiddels gezorgd dat de bewoners met hun vragen bij haar terecht kunnen.

Bron: AD Woerden 9 augustus 2019

Zegvelder stort zich na pensionering op oldtimers
Pim de Kooter stopt na 40 jaar als marktslager

René Cazander

Zegveld - Slager Pim de Kooter neemt deze week na 40 jaar afscheid van de markt. De 68-jarige Zegvelder gaat met pensioen. Gisteren stond hij voor het laatst met zijn kraam in het centrum van Woerden.
De vaste klanten zullen het vanaf volgende week zonder het enthousiasme, de humor en het wekelijkse praatje van de ambachtelijke slager moeten doen. Maar hijzelf zal na deze week toch ook even moeten wennen aan zijn nieuwe leven. „Ik ga de sociale contacten missen. Ik heb 40 jaar op de markt gestaan. Geen dag verzuimd. De mensen verwachten dat je er altijd bent. Ziek zijn kunnen we niet", vertelt hij woensdagmorgen tussen alle felicitaties door op de weekmarkt in Woerden.
De regen komt bij vlagen met bakken naar beneden. Het zal de klanten een zorg zijn. Ze komen toch wel. Is het niet voor De Kooter, zijn dochter Lisette die bij hem al jaren in de kraam staat of zijn andere personeel, dan is het wel voor de verse vleeswaren en het verse vlees dat de Zegvelder verkoopt. „Je betaalt wel wat meer, maar de kwaliteit is goed", zegt Arend van Beelen, die elke week met echtgenote Joke inkopen komt doen bij de ambachtelijke slager uit Zegveld.
Vaarwel
Deze dag komt de Kameriker, net als veel andere klanten, zijn vertrekkende vriend de hand schudden. Een definitief vaarwel tegen het marktleven na 40 jaar is het zeker niet. De Kooter heeft zijn bedrijf weliswaar overgedaan, maar blijft achter de schermen de komende tijd nog wel betrokken bij zijn slagerij. Zijn dochter Lisette (47) en zoon Cees (43), hovenier, voelden er weinig voor hem op te volgen. Lisette blijft wel werken voor de nieuwe eigenaar.
Een geschikte opvolger vinden was lastig, zegt hij. „Ik werk 90 tot 100 uur in de week. Niet iedereen wil dat. Ik begin maandagochtend om 02.30 uur. Maandag is onze productiedag. Dat doen we thuis in de werkplaats. De dagen dat ik op de markt sta, sta ik om 03.30 uur op."
De Kooter, geboren in Boskoop, is het levende bewijs van hoe onverwacht en ongepland het leven kan lopen. Hij is opgeleid als metaalbewerker, maar belandde via zijn echtgenote in het slagersvak. „Mijn vrouw maakte schoon bij mijn zwager die een slagerij had. Ik haalde haar daar altijd op. Op een gegeven moment zei mijn zwager tegen mij: 'Jij kunt best een keer een varken uitbenen'." Zo rolde De Kooter erin. Hij volgde vervolgens de opleiding tot slager en worstenmaker.
Via een andere zwager, die een kraam met snoepjes had, kwam hij op de markt terecht. „Ik kon een winkel overnemen in Oudewater, maar heb dat niet gedaan. Op de markt is het veel afwisselender. Je krijgt met verschillende mensen te maken. Je moet jezelf toch elke dag weer verkopen."
De Kooter staat deze week nog in Sassenheim (vandaag), in Hoofddorp (morgen) en Nieuwegein (zaterdag) op de markt. Dinsdag was zijn laatste dag in Bodegraven. Na deze week heeft hij tijd over om zich te richten op andere, leuke dingen, zoals het knutselen aan zijn oldtimers. Want ondanks dat hij 40 jaar marktkoopman is geweest, heeft hij zijn oorspronkelijke opleiding nooit verwaarloosd.

Bron: AD Woerden 8 augustus 2019

Bijna 40 jaar Ooievaarsstation Zegveld

ZEGVELD - Het ooievaarsstation in Zegveld staat niet op zichzelf, vertelt Wansinck. "Zo'n veertig jaar geleden, toen de ooievaar bijna uitgestorven was, startte de Vogelbescherming een zogenoemd ooievaarsdorp in Groot-Ammers, om jongen te fokken. Later kwamen daar buitenstations bij, in 1980 dat in Zegveld. We startten met twee losvliegende broedparen en tien jonge, niet geslachtsrijpe grondooievaars. Zij kregen een vleugelriem om, anders zouden ze weg kunnen vliegen. Want het is de natuur dat de vogels, zeker de jongen, op trek gaan. Elke maand werd deze riem gewisseld naar de andere vleugel, anders zou de vleugel zo degenereren dat de vogel helemaal niet meer kon vliegen. Na vijfjaar hadden we ons eerste broedpaar en dus de eerste kuikens." De huidige populatie redt zichzelf, door het eten van wormen, kikkers en kleine insecten, maar bijvoorbeeld ook jonge haasjes en weidevogels. "Ja, het zijn rovers. We krijgen wel eens klachten via de website: de ooievaars zouden schuldig zijn aan het achteruit gaan van het aantal weidevogels. Maar dat komt zeker niet alleen door de ooievaars. Het zijn vooral de grote veranderingen in de natuur en ook de menselijke invloeden."
Met de ooievaar gaat het nu goed. "We hebben nu zo'n zeven, acht nesten met kuikens. Meestal zo half augustus trekken de vogels weg naar Spanje. Je ziet ze dan naar de overvliegende groep turen en zich aansluiten." Tot die tijd zijn ze in hun nesten te zien, of ze zijn eten aan het zoeken. "Het is een prachtig gezicht als je ze aan ziet komen met eten voor hun jongen. Ze klepperen dan als begroeting naar elkaar." Wansinck werd lang geleden door een bekende van hem opgegeven als vrijwilliger en is altijd gebleven. "In die tijd is er veel verbeterd. Zo stond er eerst een schuurtje, met de vrieskisten met eendagskuikens die we de ooievaars voerden. Nu staat er een stenen gebouwtje, met zelfs zonnepanelen op het dak."
INFO VOOR BEZOEKERS
Het ooievaarsstation is gratis te bezoeken, vanaf ongeveer 07.30 uur tot een uur voor zonsondergang is het hek open. Op panelen is een expositie te zien. Er zijn ook een picknickbankje en een verrekijker om de vogels op de nesten beter te kunnen bekijken. Zo nu en dan wordt de locatie - heel toepasselijk - gebruikt voor de zogenaamde 'baby shower': Familie en vrienden van de ouders komen een pasgeboren baby dan cadeautjes brengen. Meer info voor bezoekers, en over donateurschap, op ooievaarszegveld.nl.

Bron: Woerdense Courant 7 augustus 2019

Bewoners vangen bot

ZEGVELD - Een aantal bezorgde omwonenden van nieuwbouwplan de Pionier lukt het niet om antwoorden te krijgen op hun vragen met betrekking tot nieuwbouwplannen in Zegveld, "we worden van het kastje naar de muur gestuurd." Vragen over de bouwplannen mogen alleen schriftelijk gesteld worden maar betrokken ambtenaren zijn op vakantie.
Midden in Zegveld, op de plaats waar de voormalige basisschool de Pionier is gesloopt, zijn plannen voor de nieuwbouw van 24 levensloopbestendige appartementen in een vergevorderd stadium. De ontwikkelovereenkomst is getekend.
Het plan ligt vanaf 18 juli zes weken bij de gemeente ter inzage. In deze zes weken, dus tot 29 augustus, mag er schriftelijk gereageerd worden en belooft de gemeente Woerden.

Vervelende samenloop ban omstandigheden
De bewoners hebben dan ook de ambitie om een eigen zienswijze op de plannen in te dienen. Daartoe willen zij graag in contact treden met de gemeente. De woordvoerster: "Groot is dan ook onze verbazing dat al onze pogingen tot contact met de gemeente over dit onderwerp leiden tot de conclusie dat er blijkbaar maar één iemand onze vragen kan behandelen en dat deze persoon de komende drie weken nog op vakantie is. De projectleider heeft enkele antwoorden verstrekt maar hij vertrekt bij de gemeente en verwijst ons door naar iemand die drie weken onbereikbaar is vanwege vakantie.
Dit samengevoegd met de opmerking dat er sowieso alleen vragen per mail beantwoord kunnen worden brengt ons tot de conclusie dat we op deze wijze niet in staat zijn een adequate zienswijze neer te leggen binnen het gegeven tijdsbestek."
De redactie heeft de gemeente om commentaar gevraagd. "Het is inderdaad een vervelende samenloop van omstandigheden dat de projectleider vertrekt en dat er in deze vakantieperiode een mindere bezetting is". Toch benadrukt de gemeente dat zij altijd bereikbaar is, al is het maar via het algemene telefoonnummer.

Bron: Woerdense Courant 7 augustus 2019

Fietsenzaak Zegveld dicht

ZEGVELD - De Woerdense fietsenzaak Stoof heeft zijn winkel in Zegveld gesloten. Volgens eigenaar Gert-Jan Stoof kan hij niet genoeg goede en ervaren monteurs vinden. „Wij hebben daarom moeten besluiten het werk op één locatie te concentreren. We begrijpen dat dit vervelend is voor klanten uit Zegveld en Nieuwkoop." Wie in Zegveld of Nieuwkoop woont en zijn fiets in onderhoud wil doen of wil laten repareren kan een beroep doen op de haal- en brengservice van Stoof.

Bron: AD Woerden 7 augustus 2019
Pin It