Protest plannen dijkweg Meije

DE MEIJE - Bewoners langs de Meije hebben protest aangetekend bij de gemeente Woerden en het Hoogheemraadschap tegen de plannen om de dijkweg met een meter te verbreden. "Door de plannen wordt de weg alleen maar gevaarlijker," zegt Quinten van Dobben namens 'een grote groep bezorgde inwoners' die claimt dat ze in coronatijd zijn overvallen door de snelle planvorming van 'Veilige Meije'. lees hieronder verder....

Protest Meijebewoners tegen plannen verbreding dijkweg

Vervolg 
DE MEUE - Veel bomen en heggen zullen moeten verdwijnen zodat er betere doorkijkjes en ruimte voor uitwijkmogelijkheden ontstaan. "Is de Meije onveilig, vragen wij ons nu af?," zegt Meijebewoner Henk Kouwenhoven. "De gemeente kan ons niet vertellen hoeveel ongelukken er gebeurd zijn in de afgelopen jaren."

Buurman Gert-Jan Poelman: "Wij als bewoners weten niets van ernstige ongelukken in de Woerdense Meije. Er is geen verkeersmeting gedaan. Een advies van de verkeerscommissie, deskundigen of de politie kunnen wij niet terugvinden in het plan." De bewoners vrezen dat iedereen juist harder zal gaan rijden als de kronkelende Meije overzichtelijker en breder wordt. Het plan om de Meijedijk aan te pakken is begonnen om waterveiligheid te garanderen. Dat klinkt te makkelijk, vinden de bewoners. "Wij kunnen bij het plan geen onderzoek vinden over de onveiligheid van de huidige dijk. Zelfs als de gehele Nieuwkoopse plas leegloopt zal het water in de Zegvelds polder met circa 20 cm stijgen. Dit is ook rondom 1930 eens gebeurd. Zwakke plekken moeten natuurlijk worden aangepakt, maar om nu miljoenen te investeren zonder serieuze onderbouwing van de noodzaak moet iedereen voorzichtig maken." De inzage van het plan gebeurde vlak voor de 'gekke' vakantieperiode, en de termijn sluit midden in de vakantieperiode.

Bron: Woerdense Courant 22 juli 2020

Bewoners De Meije zien helemaal niets in verbreding van Meijekade

Ruud F. Witte
De Meije - Bewoners van het Woerdense deel van De Meije lopen te hoop tegen de verbreding van de Meijekade.

Het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil met de gemeente Woerden de 3,5 meter brede dijkweg met een meter verbreden uit veiligheidsoverwegingen. „Maar hierdoor wordt de weg juist veel onveiliger", zegt Quinten van Dobben. Hij zegt niet te snappen waarop de gemeente zich baseert. „Ze kan ons niet vertellen hoeveel ongelukken er gebeurd zijn de afgelopen jaren."
Zijn buurman Gert-Jan Poelman: „Wij als bewoners weten niets van ernstige ongelukken in de Woerdense Meije. Er is geen verkeersmeting gedaan. Een advies van de verkeerscommissie, deskundigen of de politie kunnen wij niet terugvinden in het plan."

Snelheid
De bewoners vrezen dat er juist harder gereden gaat worden als de kronkelende Meije overzichtelijker en breder wordt. Want ook dat zit in het plan van de gemeente en het waterschap. Een aantal bomen en heggen verdwijnt, zodat er doorkijkjes ontstaan en er ruimte komt voor uitwijken.
De veiligheid is 'bijvangst'. Het plan voor de Meijekade is begonnen om waterveiligheid te garanderen. De bewoners zetten daar vraagtekens bij. Van Dobben: „Wij kunnen bij het plan geen onderzoek vinden over de onveiligheid van de huidige dijk. Zelfs als de hele Nieuwkoopse Plas leegloopt, stijgt het water in de Zegvelds polder met twintig centimeter. Dit is rond 1930 al eens gebeurd."
De rivier de Meije, aldus Van Dobben, is overigens in de afgelopen jaren al behoorlijk ingedamd door het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Het stoort de bewoners bovendien dat het plan zo kort voor de zomervakantie is bekendgemaakt. En het indienen van bezwaren kan maar tot in de loop van de zomervakantie. De bewoners willen in ieder geval uitstel tot na die periode.

Bron: AD Woerden 22 juli 2020

Lintje voor echtpaar

ZEGVELD - Leendert en Yvonne van Ingen uit Zegveld hebben zaterdag beiden een lintje ontvangen. Ze zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kregen de onderscheiding voor hun inzet (al sinds de jaren '90) voor de werkgroep Zegveld die zich inzet voor humanitaire hulp in Roemenië. Iedere zomer gaat het echtpaar samen met de leden van de werkgroep op werkvakantie naar Roemenië om de projecten te realiseren. Onlangs besloten ze te stoppen met de organisatie van de werkvakanties naar Roemenië, maar niet met het werven van de fondsen.

Bron: Woerdense Courant 8 juli 2020

CDA-raadslid Job van Meijeren 'niet klaar' in Woerden

Femke Rodenburg

Zegveld - Hoewel hij volgende week dertig wordt, is Job van Meijeren in de Woerdense gemeenteraad nog steeds een 'jonkie'. De fractievoorzitter van het CDA is bijna tien jaar actief in de lokale politiek. Toch denkt de Zegvelder nog niet aan stoppen of een overstap naar Den Haag. „Ik ben nog niet klaar in Woerden."
Is het een ding, dertig worden?
„Ik voel me eigenlijk al heel het jaar dertig, haha. Dertig klinkt wel oud. Je bent niet meer het jonkie. Hoewel ik in de raad volgens mij nog steeds de een na jongste ben. Tijdens mijn studie bestuurskunde ben ik in 2011 politiek actief geworden door de jongerenafdeling van het CDA op te richten. Na een jaar werd ik fractie-assistent, in 2014 kwam ik in de raad en sinds 2018 ben ik fractievoorzitter. Dat is allemaal snel gegaan, maar als je eenmaal bij een politieke partij zit en je bent jong, dan gaan alle deuren voor je open. Logisch ook, want er is een gigantisch tekort aan mensen die politiek actief willen zijn."
Hoe komt dat?
„Door het imago. Dat we de vorige periode in vier jaar tijd vijf wethouders zijn verloren in Woerden, helpt niet mee. Terwijl nieuwe mensen hard nodig zijn in de politiek. Maar ook ervaren raadsleden zijn heel belangrijk. Zij hebben veel dossierkennis. Er wordt nogal snel gezegd dat iemand die lang in de raad zit een plucheplakker is. Maar als iemand 25 jaar bij de brandweer zit, is iedereen trots en reiken we een lintje uit."
Ga je ook voor 25 jaar raadslidmaatschap?
„Bij het CDA hebben we de goede gewoonte dat je in principe maximaal drie periodes in de raad zit. Dat zou betekenen dat - als deze periode over twee jaar afloopt - ik nog vier jaar zou kunnen blijven. Ik weet nu nog niet of ik dat wil."
Waarom zou je het niet willen?
„Omdat ik door mijn politieke werk andere dingen niet kan doen. Ik ben gemiddeld 15 uur per week met de politiek bezig naast mijn baan van 32 uur bij de gemeente Amsterdam. Met ook nog een gezin waarbij de derde eraan komt, is dat best alle ballen omhoog houden en keuzes maken. Zo heb ik geen tijd voor een papa-dag, sporten, veel sociale contacten of bijvoorbeeld een opleiding volgen om carrière te kunnen maken."
Toch oog je uitgerust.
„Ik kan goed tegen weinig slaap. Dat moet ook wel met vergaderingen tot laat en jonge kinderen die vroeg wakker zijn. Mijn politieke werk geeft ook veel energie. Na een avondje met de fractie, ben ik altijd blij. Als ik dit niet zou doen, dan zou ik wel iets anders doen waar ik heel veel tijd in zou stoppen. Ik wil graag mijn maatschappelijke bijdrage leveren."
Ook in Den Haag?
„Die suggestie wordt vaker gedaan, maar ik heb niet gesolliciteerd als Tweede Kamerlid of zo. Ik ga nu niet zeventig uur per week in Den Haag werken. Ik wil er ook voor mijn kinderen zijn en mijn vrouw moet ook de ruimte hebben om dingen te doen die ze leuk vindt. Om de landelijke politiek in te gaan, vind ik dat je ook wel wat bagage moet hebben. Je moet met alle vuur en ijver aan de slag kunnen gaan en dat heb ik nu nog niet, dus dat ga ik niet doen."
Waarom krijg je die vraag regelmatig?
„Als je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, zeggen mensen al snel dat je naar Den Haag moet. Ik zou ooit wel bestuurder willen worden als het op mijn pad komt. Maar ik ben nog niet klaar in Woerden. Na zes jaar met het CDA in de oppositie gezeten te hebben en veel politieke relletjes, is er nu meer rust gekomen om aan de slag te gaan. Er is nog wel wat te doen en ik help graag om die dingen in de verf te zetten."

Bron: AD Woerden 4 juli 2020
Pin It