Zegveldse boeren krijgen subsidie voor hun oevers

René Cazander

Zegveld - Twaalf boerenbedrijven langs de Slimmenwetering in Zegveld krijgen subsidie van provincie en de Europese Unie om hun oevers natuurvriendelijker te maken.
De nieuwe oevers worden aangelegd op plekken waar het weiland veel last heeft van afkalving door het water. Met name bij storm en harde wind heeft het land veel te lijden. Boeren langs de Slimmen-wetering zien al jaren met lede ogen aan dat ze steeds meer grond verliezen. Samen met het waterschap De Stichtse Rijnlanden en de natuurvereniging Rijn Vecht & Venen hebben ze daarom plannen gemaakt om erger leed te voorkomen. Door de bestaande oevers natuurvriendelijker te maken, wordt niet alleen afkalving tegengehouden, maar wordt ook de diversiteit aan planten bij en op de waterkant vergroot.


Drijvende balken
In totaal wordt in Zegveld 2,5 kilometer bestaande oever vervangen door een natuurlijke oever. De twaalf boeren die aan het project deelnemen, moeten zelf ook een kleine bijdrage betalen. De melk-veehouderij van de familie Van Dam aan de Rondweg in Zegveld is een van de bedrijven die mee doen en waar de aannemer vermoedelijk van de zomer aan de slag gaat.
Langs de weilanden van Van Dam komt er over een lengte van ongeveer 270 meter drijvende balken voor de bestaande oever te liggen. Deze worden met een ketting vastgemaakt aan palen in de grond, vertelt medeeigenaar Jan van Dam. „De balken breken de golven. Ze bewegen met het water mee.”
Tussen de bestaande oever en de drijvende balken wordt ruimte overgelaten, zodat er planten kunnen groeien. Op plekken waar de Slimmenwetering dieper is, komen in plaats van drijvende balken houten schotten in het water te staan. Ook deze zorgen ervoor dat het water bij een harde wind niet op de waterkant beukt.

Bron: AD Woerden 10 februari 2021

 

Pin It