Plannen voor verbeteren kade en weg langs De Meije aangepast.

DE MEIJE - De plannen voor het verbeteren van de weg en de kade langs het riviertje De Meije (gemeente Woerden) zijn aangepast. Binnen de bebouwde kom, komt een extra witte belijning langs de kant van de weg en een markering op het wegdek om het 30-kilometer gebied te benadrukken. Bovendien komen er geen overrijdbare grasbermen en langs de zuidzijde van de weg worden minder elzenbosjes verwijderd. De plannen, waarop omwonenden in eerste instantie veel kritiek uitten, zijn vastgesteld door het bestuur van het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Het waterschap neemt samen met de gemeente Woerden de 3,5 meter brede dijk tussen Woerden en Bodegraven onder handen, omdat die nu te laag en onveilig is. Op sommige delen wordt de weg verhoogd, op andere stukken komt langs de kade een damwand te staan of een nieuwe tuimelkade. Het gaat om het deel van de Meije tussen de Hazekade (dorpskern Meije) en de Hollandse kade (werkschuur De Kievit). Een stuk van een kleine 5 kilometer. Het aangepaste projectplan en het inspraakrapport liggen tot 17 februari 2021 ter inzage. Najaar 2021 gaat het werk dat twee jaar duurt van start, is nu de planning.

bron: AD Woerden 13 januari 2021
Pin It