Wantrouwen boeren: ‘Proberen ze wéér ons hier weg te krijgen?’

Harrie van Opstal

Meije/Nieuwkóop - Proberen ze ons nou wéér via een omweg het gebied uit te krijgen? Het wantrouwen onder boeren in de Meije is opgelaaid nu een nieuw idee voor meer natuur circuleert.

De agrariërs hebben een boze brief van vier kantjes gestuurd naar gemeenten, provincie en waterschap. Burgemeester Robbert-Jan van Duijn van Nieuwkoop, die voorzitter is van de gebiedscommissie, onderstreept dat alternatieven aandacht verdienen. Ook is belangrijk dat met betrokkenen zelf wordt gepraat. Gedeputeerde Meindert Stolk beaamt dat. „Daar zit ik bovenop.”
In een notedop: Kriskras rond natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen liggen boerenbedrijven. Dat bijt elkaar, bij voorbeeld als het gaat om stikstof en de waterstand. Al een jaar of tien breken landbouw, natuur en overheden zich het hoofd hoe ze dat kunnen oplossen.
De boeren hebben een alternatief opgesteld. Laat industrie, Schiphol en Rotterdamse haven in door ons gewenste moderne stikstofarme stallen investeren, zeggen ze. Die milieuwinst mogen de bedrijven dan in mindering brengen op hun eigen vervuilingscijfers.


Dat plan is begin dit jaar op tafel gelegd bij de gebiedscommissie, maar daarover is het inmiddels helemaal stil geworden. En eind april dook plotseling een ander idee op. Daarin zou veel meer landbouw-grond natuurterrein moeten worden. „We zijn enorm geschrokken en zeer teleurgesteld over de nieuwe koers die nu plotseling is ingezet.”
Maar beklonken is de zaak allerminst, onderstreept burgemeester Van Duijn. Hij heeft met de briefschrijvers gesproken en vervolgens de betrokken provinciebestuurders gevraagd met hen in gesprek te gaan.

Bron: AD Woerden 27 mei 2022

Vrijheid niet voor lief nemen

‘In Woerden en Harmelen was al wel zo’n gedenkbordje met namen en bij ons niet. Dat kon niet’
Karl Flieger
ZEGVELD - Ze hebben er inmiddels een emotionele Dodenherdenking en Bevrijdingsdag op zitten. Met een extra dimensie, want eindelijk werd woensdagavond even voor zeven uur dan de plaquette onthuld met de namen van vijf gesneuvelde Zegvelders. Esther Bergman, Floris Verburg en Lukas Timmerman hadden er lang genoeg op aangedrongen. “Een heel bijzonder moment.”
Cor Kleinveld (Zegveld, 15 oktober 1905 - Dordrecht, 12 mei 1940), Christinus van Ommeren (Zegveld, 3 juli 1913 - Rhenen, 14 mei 1940), Hendrik Reijerse (Cothen, 12 december 1909 - Achterveld, 12 mei 1940), Aart Boer (Zegveld, 13 oktober 1900 - Ladelund, 6 december 1944), Cornelis van Vliet (Gouda, 4 januari 1893 - Rietveld, 2 oktober 1944). Het zijn de mannen voor wie 77 jaar na die verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog een gedenksteen is geplaatst bij het oorlogsmonument van Zegveld.
Gevallen voor de vrijheid, dus in dat opzicht niet zinloos. Maar vertel dat eens aan de nabestaanden, van wie er woensdag vele naar het plechtige moment zijn gekomen. Zij voelen nog steeds de pijn van het verlies. Van dichtbij tot verder weg in de bloedlijn, maar altijd aanwezig. Esther, Floris en Lukas hebben die lijn niet, maar werden door hun opa’s Cees Timmerman en Aart Verburg warm gemaakt voor het speciale eerbeton aan de gesneuvelde mannen. “Mijn opa Cees heeft het er al heel lang over”, zegt Lukas Timmerman. “Hij en opa Aart wilden al langer een gedenkteken met de namen van die mensen. Dat is er op de een of andere manier nooit van gekomen. Vreemd, vonden Esther, Floris en ik. In Woerden en Harmelen was al wel zo’n bordje en bij ons niet. Dat kon niet. Dus zijn we naar de burgemeester gestapt.”
Niet vanzelfsprekend
Wat hebben de drie jonge Zegvelders met de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog? Ze kunnen zich net zo goed druk maken om de woningnood of een gedroomde vakantie naar Indonesië. Maar zo zitten Esther, Floris en Lukas niet in elkaar. Zij kijken verder dan hun databundel lang is. Lukas: “Die vijf mensen - en nog heel veel anderen - zijn gevallen voor onze vrijheid. Wij vinden het belangrijk dat we de herinnering levend houden. Als je ziet wat er op dit moment in Oekraïne gebeurt, dan weet je dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat wij hier in vrijheid leven. Daarom hebben wij ons er voor ingezet om dit voor elkaar te krijgen. Wij vinden dat heel logisch.”
Door corona blijven liggen
Het klinkt bijna verontschuldigend. De drie jonge Zegvelders staan nu dan wel in het middelpunt van de belangstelling, maar die spotlights vinden ze absoluut niet belangrijk. Lukas: “Het gaat om het idee dat onze opa’s al zo lang een gedenkplaat wilden en dat dat nooit lukte. Dat kwam onder andere door corona, daardoor is het plan twee jaar niet uitgevoerd.”
Oranjevereniging
Gelukkig vond burgemeester Molkenboer het een goed idee om 2022 uit te kiezen als het jaar van de gedenkplaat. Dus togen Esther, Floris en Lukas samen met de Oranjevereniging aan het werk om de plaat te ‘regelen’. Helaas voor hen mochten de namen niet direct op het bestaande monument worden geplaatst. Lukas: “De maker heeft daar geen toestemming voor gegeven, dus nu staat het paaltje met de namen ernaast. Maar dat is ook , een mooie plek, we zijn er blij mee.”
Amerikaanse B-17
Saillant detail: aan de Hazekade in Zegveld staat al jaren een monument met namen van de inzittenden van de Amerikaanse B-17 die in februari 1944 door de Duitsers uit de lucht was geschoten. Een terecht eerbetoon, maar des te meer reden voor de Zegveldse opa’s en kleinkinderen om ook bij ‘hun’ monument een eervolle vermelding te willen. Het ziet er fraai uit. Gekozen is voor een schild van Belgisch hardsteen waar de namen en de geboorte- en sterfdatum van de vijf gesneuvelde Zegvelders op staan. Cor Kleinveld, Christinus van Ommeren, Hendrik Reijerse, Aart Boer en Cornelis van Vliet hebben nu dus officieel een plekje in het dagelijks leven van Zegveld gekregen. Dankzij twee opa’s die nooit wilden opgeven en drie kleinkinderen die de herinnering aan de gevallenen voor altijd levend willen houden. De vijf mannen zouden ongetwijfeld trots zijn op hun plaatsgenoten.

Bron: Het Kontakt 6 mei 2022

Nu staan er Zegvelders op nieuw oorlogsmonument

Ruud F. Witte

37 jaar na de plaatsing van een oorlogsmonument in Zegveld komt er een tweede. Hier staan wel de namen op van vijf omgekomen dorpsgenoten. „Het waren onze kleinkinderen die het vreemd vonden dat die op het eerste monument ontbraken”, zeggen Aart Verburg en Cees Timmerman.

Zegveld - „Eindelijk worden hun namen gekend”, zegt Timmerman. Hij heeft als raadslid van de toenmalige gemeente Zegveld al geprobeerd het monument van Amke Homan, dat in 1985 aan de Middenweg werd geplaatst van namen te voorzien. „Dat werd helaas weggestemd in de gemeenteraad.”
Daarna bleef het jarenlang stil, tot de kleinkinderen van de twee grootvaders vroegen of er in de Tweede Wereldoorlog geen Zegvelders om het leven waren gekomen. Op het monument aan de Midden-weg staan immers geen namen. „Dan ga je daar weer over nadenken. Dat ze er niet op staan, is jammer, maar dat uitgerekend onze kleinkinderen, de jongere generatie, daar aandacht voor vroegen,
vind ik bijzonder bemoedigend”, zegt Verburg.
Amerikanen
Een extra reden voor de komst van de nieuwe gedenksteen is dat er aan de Hazekade in Zegveld een ander monument staat dat wel voorzien is van namen. Het zijn de namen van de inzittenden van de Amerikaanse B-17, die in februari 1944 door de Duitsers uit de lucht was geschoten. „Er is dus wel een herinnering aan Amerikanen, maar niet eentje aan onze eigen inwoners”, zegt Verburg. Eigenlijk wilden de kleinkinderen het nieuwe monument twee jaar geleden - 75 jaar na de bevrijding - al hebben. Cees Timmerman: „Door corona kon het niet doorgaan. Nu hebben wij het opnieuw opgepakt.” Tot nu toe zonder publiciteit. Verburg: „We wilden eerst zeker weten dat het dit keer, de derde poging dus, wel zou lukken.”
Anders dan in 1985 was de gemeente Woerden, waartoe Zegveld behoort, dit keer zeer enthousiast. Ze bood hulp, net als de Oorlogsgravenstichting in Rhenen. „Daar zijn we dankbaar voor. In Zegveld weten ouderen nog wel wie er is omgekomen, maar de juiste data varieerden soms. Als er een monument zou komen, wilden we wel dat daar de correcte gegevens op staan. En die heeft 'Rhenen’. De in-formatie van die organisatie hebben we aangehouden.”
Italianen
Gekozen is voor een schild van Belgisch hardsteen. Daarop de namen en de geboorte- en sterfdatum van vijf Zegvelders. Het zijn Aart Boer, Cor Kleinveld, Tinus van Ommeren, Henk Reijerse en Cees van Vliet. „Er zijn meer Zegveldse oorlogsslachtoffers, onder wie twee die zich in de oorlog hebben aangesloten bij de Duitsers”, zegt Timmerman. „Die wilden we niet op de gedenksteen.” Ook die van twee Italianen die in de oorlog door de Duitsers zijn geëxecuteerd en van wie de lichamen aan de Schoolbrug werden opgehangen, ontbreken.
Timmerman: „Drie van de vijf die er wel op komen, waren militair. Aart Boer was verzetsstrijder. Hij was bakker en ging regelmatig de Meije in om hout te halen voor zijn oven. Onder het hout in zijn kar lagen dan wapens die in de weilanden waren gedropt. Op het laatst werd hij betrapt door de Duitsers.”
Tranen
Nabestaanden weten al van het nieuwe monument. „Ze hadden tranen in de ogen toen we het vertelden. We hebben ook contact gehad met een kleindochter van Tinus van Ommeren in Amerika. Die toonde zich zeer enthousiast. Ze vroeg gelijk of we foto’s van de onthulling willen opsturen.”
Het monument, dat vlakbij de officiële gedenksteen komt, is nog niet geplaatst. Verburg: „Wij hebben het eindresultaat zelf ook nog niet gezien. De onthulling is op 4 mei.”
Timmerman: „Om 19.00 uur, een uur voor dodenherdenking. Dat laatste heeft altijd een bijzonder karakter. Daar vinden we een onthulling, die toch een beetje feestelijk is, niet bijpassen.”

Bron: AD Woerden 2 mei 2022

Bouwplan kan rekenen op veel sympathie

De plannen van een groep Woerdense jongeren om zelf 30 huizen te bouwen in Snellerpoort kunnen rekenen op veel sympathie.
De wachtlijst bij de vereniging CPO Jong Woerden is na de publicatie op AD.nl inmiddels gegroeid van tien naar dertig gegadigden. Ook het CDA vindt dat het initiatief steun verdient. CPO staat voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Dat betekent dat de leden hiervan zelf de huizen gaan ontwerpen en alles zelf voorbereiden. Ze zijn dus zelf projectontwikkelaar.
De uren die de leden er in hun vrije tijd insteken, hoeven niet betaald te worden. Hierdoor zijn de huizen goedkoper dan wanneer ze door een echte projectontwikkelaar worden gebouwd.
CDA-raadslid Marco Hollemans: „CPO Jong Woerden heeft met veel energie, enthousiasme en overtuigingskracht de plannen aan onze fractie gepresenteerd. Dit soort lokale initiatieven verdient een eerlijke kans. Als CDA Woerden zijn wij verbaasd over de snelle afwijzing door de gemeente, die wij via de media hebben moeten vernemen.’
De fractie heeft inmiddels vragen aan burgemeester en wethouders gesteld. Zo willen de christen-democraten onder meer weten of het college ook voordelen ziet in het ruimte geven aan een CPO-ini tiatief in Snellerpoort en wat de belemmeringen en risico’s zijn.
Het CDA is bovenal benieuwd of het college bereid is samen met het bestuur van CPO Jong Woerden verder te bekijken of het initiatief een plek kan krijgen in Snellerpoort.
De gemeente heeft in een reactie laten weten dat CPO Jong Woerden te laat komt met zijn ‘op zich sympathieke initiatief voor de zes oostelijke bouwvelden van Snellerpoort. „Daar zijn we al te ver in de voorbereiding. We willen daar geenvertraging oplopen."

CPO Jong Woerden wil dolgraag aan de slag in Woerden. Met bouwhelm voorzitter Thomas van Wuijtswinkel (28), Links bestuurslid Bryan Burggraaf (27) en in het midden penningmeester Nick Mielke (26).

Bron: AD Woerden 4 mei 2022

Woerden houdt proef met bijzondere vorm van gescheiden inzamelen afval

Op naar de luiercontainer

 
Twee keer in de week sjouwen Dirk-Jan en Linda de poep- en plasluiers van hun tweeling naar een speciale container. Ze doen met 48 gezinnen mee aan een proef in Woerden.

Femke Rodenburg

Woerden - Toen Dirk-Jan (32) en Linda (34) van Amerongen uit Zegveld hoorden dat er vanaf april een proef zou komen met luiers inzamelen, waren ze meteen nieuwsgierig. „Met een tweeling van bijna negen maanden zitten we nog wel even in de luiers”, zegt Linda. „Als we zo duurzaam bezig kunnen zijn én onze hoeveelheid restafval omlaag kunnen brengen, waarom niet?”
Wel hadden ze vragen over hoe ze de luiers moesten aanbieden. „Als ik de vieze luierdoekjes niet bij de poepluiers mag doen, dan wordt het al minder praktisch”, vond Linda. Maar de voorwaarden vallen mee. „Eigenlijk is het enige dat je de luiers moet aanbieden in een doorzichtige zak, zodat ze kunnen controleren dat er echt alleen luiers in zitten en niet toch restafval.”
Het echtpaar uit Zegveld is een van de 49 huishoudens die zich tot nu toe hebben aangemeld voor de proef. Is dat niet wat weinig aangezien de gemeente Woerden ruim tweeduizend kinderen onder de 4 jaar telt? „We hadden vooraf geen streefaantal deelnemers”, laat een medewerker van de gemeente Woerden weten. „We hebben het juist heel low profile in gang gezet om mensen niet teleur te stellen en om te voorkomen dat er dingen mis zouden gaan.”
Dat laatste hebben Dirk-Jan en Linda ervaren. „Ik werd er door een bekende op gewezen dat je je kon aanmelden en dat was maar goed ook, want ik had het verder nergens voorbij zien komen”, zegt Linda. „Je moest je wel even actief inzetten om je aan te melden.”
Sinds dat geregeld is, geeft hun afvalpas toegang tot de enige luierinzamelcontainer in het dorp. „Die staat bij de Milandhof, voor ons zo’n vijfhonderd meter verderop, dus dat is vijf minuten lopen. Met twee baby’s en dus zo’n tien luiers per dag bouw je al snel een aardige voorraad op, dus we lopen er nu gemiddeld twee keer per week heen. Dan hebben we ook een mooie hoeveelheid die goed in de draaiklep past.”
Koffiefilters
Het echtpaar verzamelt de luiers in de keuken naast hun prullenbak met restafval. Die is sindsdien opvallend leeg. „Er gaan nu alleen nog koffiefilters, chipszakken en andere aluminiumverpakkingen in het restafval”, zegt Dirk-Jan. „Waar we voorheen na drie weken de kliko voor restafval wel vol hadden zitten, denk ik dat we er nu wel drie maanden mee kunnen doen. Hierdoor krijgen we aan het eind van  het jaar misschien wel een deel afvalstoffenheffing terug.”
Volgens de gemeente zijn de eerste ervaringen bijzonder goed. „Mensen zijn blij dat ze iets positiefs kunnen bijdragen aan het millieu en dat het ruimte scheelt in het restafval”, aldus de ambtenaar.

Bron: AD Woerden 4 mei 2022
Pin It