Eerste scheuren in dijk door extreme droogte

De extreme droogte begint haar tol te eisen. In een dijk net buiten Zegveld zijn de eerste scheuren ontdekt. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnladen is begonnen met reparaties.

René Cazander

Zegveld - De kloven in de kurkdroge grond zijn tijdens een inspectie aangetroffen in een deel van de dijk aan de westkant van het riviertje de Grecht. De bovenste kleilaag is daar zo hard geworden, dat over een lengte van tussen de 200 en 300 meter her en der dwars- en langsscheuren zijn ontstaan. Sommige soms wel van bijna een meter diep, aldus het waterschap.
De belangrijkste hiervan, de dwarsscheuren, gaat het hoogheemraadschap als eerste repareren. Deze staan haaks op de dijk en kunnen uitgroeien tot grotere breuken, is de vrees.
Volgens woordvoerder Charlene Cloo zijn de gaten nog niet zo diep dat het water van de Grecht er doorheen stroomt en het naastgelegen weiland onder water zet. Van een dreiging voor een ernstige situatie, zoals ruim een jaar geleden in Reeuwijk, is wat haar betreft gelukkig dan ook geen sprake. „Er is geen reden voor paniek.”


Dijkdoorbraak Reeuwijk
Eind juli vorig jaar brak een dijk langs de ringvaart om de polder Middelburg-Tempel in Reeuwijk over een lengte van 75 meter door. Hierdoor kwam een groot deel van het weiland erachter onder water te staan. Het vee werd overgebracht naar hoger gebied. Er werden geen woningen of bedrijven geëvacueerd. De dijkdoorbraak beperkte zich tot wateroverlast De oorzaak is een jaar na dato nog steeds niet bekend.
Grote verschil tussen de ‘scheurende’ dijk bij Zegveld en de doorgebroken dijk bij Reeuwijk is dat de laatstgenoemde uit veen bestaat. Die in Zegveld uit klei.
Van een gevaar voor een doorbraak bij Zegveld is nu geen sprake, benadrukt het waterschap. De situatie was wel ernstiger geweest wanneer de afgelopen dagen grote plensbuien waren gevallen, meent De Stichtse Rijnlanden. Het ziet ernaar uit dat die ook de komende dagen ons land niet zullen teisteren.
Week en instabiel
„Dan was het water via de scheuren in de dijk gekomen. Die zou hierdoor week en instabiel worden. Daarmee zou de kans op een breuk nog groter worden.” De droogte houdt de komende dagen, zo is de verwachting, wel aan.
Het hoogheemraadschap heeft de afgelopen dagen het deel van de dijk met de scheuren beregend om verdere uitdroging te voorkomen. Hierdoor is de klei zachter en kneedbaarder geworden. Gortdroge klei is moeilijk te bewerken. Om de gaten in de dijk te kunnen repareren, moet er eerst gemaaid worden. Dat gaat deze week gebeuren, aldus Cloo. „Op die manier hebben we beter zicht op de scheuren.”
Nadat de grasmaaier zijn werk heeft gedaan, worden de kloven uitgegraven en gedicht met dijkklei. Hierna wordt de grond weer goed aangedrukt. „Tijdens de reparatie nemen we ook gelijk de ontstane langsscheuren mee. Dit zijn scheuren evenwijdig aan de lengterichting van de dijk.”
Het is het waterschap niet duidelijk waarom alleen dat ene stuk van de dijk langs de Grecht boven Zegveld met scheuren te kampen heeft en andere delen niet. Onderzoek moet dit uitwijzen. Mogelijk dat de opbouw van de grond onder de dijk hierbij een rol speelt, loopt woordvoerder Cloo alvast een klein beetje op de resultaten van het onderzoek vooruit.
'Geen zorgen’
Een boer die weilanden bezit langs de dijk waar de scheuren zijn aangetroffen, laat in een korte reactie weten zich geen zorgen te maken. „Deze week wordt die gerepareerd.”
Het Hoogheemraadschap van Rijnland houdt zijn dijken eveneens goed in de gaten. Dit waterschap ziet nog geen ’aanwijzingen’ de inspecties op te voeren.

Bron: AD woerden 30 augustus 2022

Goede resultaten met koeien in drassig weiland

Harrie van Opstal

Groene Hart - Melkkoeien op zompig veenland: het leek vooraf een ramp. De dieren zouden het weiland kapottrappen en het zou minder (voedzaam) gras opleveren. Nu blijkt uit een proef dat deze manier van boeren een belangrijk wapen kan zijn in de strijd tegen stikstof.

Dat blijkt uit de eerste twee proefjaren met ‘boeren op hoog water’, zoals het officieel heet. Op een proefboerderij in Zegveld testen ze een aangepast boerenbedrijf. Daarbij is de waterstand hoger dan nu gebruikelijk is.
Het voordeel? Er komt minder broeikasgas (CO2) vrij. Tenminste, dat nemen wetenschappers aan op basis van de theorie. Om te testen of het écht zo werkt, doen projectleider Frank Lenssinck, bedrijfslei-der Wim Honkoop en hun medewerkers allerlei praktijkproeven op de speciale boerderij aan de Oude Meije bij Zegveld, officieel het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) geheten.
Ze gaan als volgt te werk: op de landerijen lopen verschillende soorten melkkoeien: naast de bekende zwart- en roodbonte koeien (holstein-friesian) een kudde jerseykoeien. Dat zijn licht- tot donkerbruine koeien die minder zwaar zijn. Het onderzoeksteam meet van alles bij de dieren, zoals de melkgift, het gewicht, de bij-voedering en de gezondheid.
Ook heeft de proefboerderij verschillende soorten weilanden. Naast het traditionele weideland met een lage grondwaterstand - dat is 50 centimeter onder het oppervlak oftewel het maaiveld zijn er ook weilanden met een veel hogere waterstand; rond de 20 centimeter onder het maaiveld.
Minder broeikasgas?

Vervolgens wordt ook daar van alles gemeten en bijgehouden, variërend van de schade aan de grasmat en de groei van het gras tot aan het aantal bodemdiertjes, insecten en weidevogels. Zo proberen ze te achterhalen welke koe de beste resultaten geeft op de veenweidegrond van het Groene Hart.
En vooral, hoeveel broeikasgas (CO2, koolstofdioxide), stikstof en andere schadelijke stoffen er vrijkomen. Als veen door uitdroging vergaat (oxideert), komt er veel broeikasgas vrij.
Weliswaar is er nog maar relatief kort gemeten. Daarom houdt projectleider Lenssinck een flinke slag om de arm. Toch is hij naar eigen zeggen enthousiast over wat zijn team al heeft ontdekt. Veel van de sombere verhalen die er vooraf waren, blijken nog niet waar te zijn. Zo zijn er niet méér dieren ziek geworden in de nattere weilanden. Evenmin blijkt het vochtigere weiland onder de koeienpoten slapper te zijn en kapot te gaan.
Dankzij een subsidie van de provincie Zuid-Holland kan de proefboerderij drie jaar doorgaan me onderzoeken. Dat is hoognodig want nog niet alles is helder. Maar nu al lijkt het ‘niet ónmogelijk’ om de koeien in zo’n hoogwaterweiland te laten grazen of er gras te maaien, stelt Lenssinck. „Het valt allemaal wel mee met de veronderstelde negatieve effecten. Zo hadden we meer schade aan de weilanden verwacht.”
Bodemleven
Er zijn wel degelijk ook negatieve kanten geconstateerd, gaat hij verder. Zo is het best lastig om overal dezelfde hogere waterstand te krijgen. En met bredere sloten heeft de boer minder bruikbaar oppervlak op z’n bedrijf. Aan de andere kant gaan het bodem- en vogelleven erop vooruit.
En die broeikasgassen dan, waar over zo hevig wordt gediscussieerd? Helpt zo’n nat weiland om die minder uit te stoten? In theorie is het een afdoende middel, Lenssinck hoopt het in de komende jaren op het Veenweiden Innovatie Centrum echt te bewijzen.
„Dat zou best een doorbraak zijn. Nu wordt al gauw geredeneerd: alle koeien moeten weg uit het veenweidegebied en we moeten de boel vernatten. Met zo’n hoge waterstand en aangepaste beweiding zou dat niet nodig zijn. Deze werkwijze zou absoluut kunnen helpen in de strijd tegen stikstof.”

Bron: AD Woerden 27 augustus 2022

Buren

Wekelijks vertellen buren hoe ze lief en leed met elkaar delen. Deze keer Henk Oskam (56 jaar), Raymond Sangers (55) en Petra Woerde (45).
Wie? Henk, Raymond en Petra
Wonen: Korensloot, Zegveld
Delen met elkaar: de jaarlijkse barbecue

‘Heeft iemand nog een fles winter-apfelkorn staan?'
Raymond Sangers en Petra Woerde (blok 1):

„Wij wonen hier aan de Korensloot sinds het begin, sinds 1990. Deze buurt bestaat uit twee blokken van vijf woningen. Sinds de allereerste zomer in 1991 organiseren we met elkaar de buurtbarbecue. Op de stoep tussen de twee hoekwoningen staan de barbecues, tuinmeubilair, tenten en parasols opgesteld. De aanpalende garageboxen fungeren als opslag. Vanaf de allereerste editie is het gezellig. Echt een moment waarop je elkaar ontmoet en eens uitgebreider een gesprek voert. De datum wordt altijd via de buurtapp bepaald voor een avond dat de meeste buren kunnen. Met buurvrouw Petra Woerde deel ik een favoriet drankje: winter-apfelkorn. Helaas is dit niet meer verkrijgbaar dus onze voorraad slinkt. Als iemand nog een fles heeft staan, horen we het graag! Wanneer de barbecues uit zijn, maken we altijd een kampvuurtje. Dan zitten we tot in de kleine uurtjes gezellig bij elkaar. Deze buurt is betrokken bij elkaar maar we lopen de deur niet plat. We helpen elkaar waar nodig. En ik weet zeker dat als ik midden in de nacht iemand nodig heb, ze allemaal klaarstaan.”

‘Bij harde regen gewoon heel snel tentjes geregeld’
Henk Oskam (blok 2):

„Wij wonen naast elkaar in het eerst opgeleverde blok woningen. Petra woont hier 15 jaar en Raymond 11 jaar. Het leuke aan de buurtbarbecue is dat nieuwe bewoners ook altijd worden uitgenodigd, soms nog voordat ze hier daadwerkelijk naartoe verhuizen. Dat zorgt voor een warm welkom en tegelijkertijd een uitgelezen kans om kennis te maken met de buurt. Onderling verdelen we altijd de voorbereidingen: een buurvrouw maakt de saté, de ander salades en weer een volgende doet de boodschappen. Petra houdt het kasboek bij voor alles wat wordt aangeschaft en stuurt tikkies voor de kosten die ze keurig bijhoudt. Het leuke aan de barbecue is dat alle leeftijden zich vermaken: kinderen en ouderen. Tijdens Covid zijn we vanwege het afstand houden uitgeweken naar het grasveldje zodat ons jaarlijkse buurtfeest toch, verantwoord, door kon gaan. En we hebben ook wel edities gehad waarbij het hard regende. Dan zijn tentjes snel geregeld die we dan weer samen opbouwen. We hebben nu plannen om ook in de winter een buurtbarbecue te organiseren. Met stampotten, chocomelk en glühwein. We wonen in een gezellige buurt waar we elkaar niet dagelijks zien maar elkaar wel helpen. Zo ging laatst het brandalarm af en wordt er direct actie ondernomen. Of krijg je opeens een appje: ‘het begint te regenen en je was hangt nog buiten’.”

Bron AD Woerden 26 augustus 2022

Meijekade mag worden verstevigd, zegt RvS

Rik Sneijder 

Woerden - Twee inwoners van Zegveld hebben ook de beroepszaak tegen de Stichtse Rijnlanden verloren. Bewoners maken zich onder meer zorgen over de verkeersveiligheid na de kadeversterking van de Meijekade. Maar daar gaat het schap niet over, stelt de Raad van State.
Uit een veiligheidstoets bleek dat delen van de kade langs de Meije te laag liggen en niet stabiel genoeg zijn. Het hoogheemraadschap heeft daarom in het projectplan maatregelen vastgelegd die ervoor moeten zorgen dat de Meijekade voldoet aan de wettelijke normen. Het gaat onder meer om de aanleg van damwanden en het ophogen van dijken. De twee omwonenden zijn het niet eens met het plan en kwamen daar al eerder tegen in verweer bij de rechtbank Midden-Nederland. Een deel van de kade bij hun woning moet volgens het projectplan ongeveer tien centimeter worden opgehoogd. 
De omwonenden vinden dat ze niet genoeg inspraakmogelijkheden hebben gehad. Ook voeren ze aan dat er onvoldoende rekening is gehouden met de gevolgen voor hun woning. Zij vrezen schade en ze willen zekerheid dat die schade wordt vergoed. De rechtbank wees hun beroep af. De bewoners gingen hiertegen in hoger beroep bij de Raad van State. De Raad vindt ook dat het waterschap niet bevoegd is om wegen in te richten of verkeersmaatregelen te nemen. Die bevoegdheid ligt bij de gemeente Woerden.

Bron: AD Woerden 26 augustus 2022

Rond 1200 was hier al een katholieke gemeenschap
Schaterlachen bij viering 150+1 jaar kerk in De Meije

Ruud F. Witte

De Meije - Met een jaar vertraging viert de Onze Lieve Vrouwe Geboorte, de katholieke kerk in De Meije, volgende maand haar 150-jarig bestaan. „Het gebouw dan, want rond 1200 was hier al een katholieke gemeenschap”, zegt Joep Nollet van de feestcommissie.
„Daarmee is De Meije een van de oudste plekken met een katholieke gemeenschap”, klinkt het trots uit zijn mond. Niet dat er toen al sprake was van een kerk zoals die er nu staat bij de kruising van de Meije en de Hazekade. Sterker nog, na verloop van tijd is de geloofsgemeenschap verdwenen om pas een paar eeuwen later ‘terug te keren’ toen de bisschop van Haarlem een pastoor richting De Meije stuurde.
De huidige kerk werd gebouwd in opdracht van de eerste pastoor J. de Groot. Er kwam een openbare aanbesteding die werd gewonnen door aannemer Vlasman uit Bodegraven.
Aniek van der Burg, lid van de feestcommissie: „Wat wij in september vieren is het 150 jarig-be staan, nou ja 150+1-jarig bestaan van de huidige kerk. Op 8 september, de dag van Maria Geboorte, een verwijzing dus naar de naam van ons gebouw’.’
Kleurrijk
Het kerkgebouw - met haan op de toren - moet het misschien niet zo hebben van het buitenaanzicht, maar vooral van het interieur. Zeker als de zon door de gebrandschilderde en kleurrijke ramen naar bin-nen straalt. En dan is er het kerkorgel, voor de kenners en liefhebbers: het is er eentje van orgelbouwer Michaël Maarschalkerweerd uit 1896. Nollet: „Van dezelfde bouwer als het orgel in het Concertgebouw.” Het orgel kostte destijds omgerekend zo’n drieduizend euro. „Een aantal jaren geleden is het gerestaureerd voor 120.000 euro. Vooral aan de orgelpijpen moest veel gebeuren, er zaten allemaal putjes in. Vermoedelijk boeren hebben er in het verleden met hun luchtbuksen op geschoten om vogels uit de kerk te verjagen.”
Wat er niet meer te vinden is in de jubilerende kerk, zijn de drie altaren. Nollet: „Na het Tweede Vaticaans Concilie (een belangrijke kerkvergadering in Rome, begin jaren zestig van de vorige eeuw, red.) moesten de kerken moderniseren en daar pasten de altaren niet meer bij.”
Soberder
De kerk oogt nu dus soberder, maar leeg is de kerk allerminst. „Even los van de coronaperiode, zitten er gemiddeld tachtig mensen in de kerk tijdens de wekelijkse viering.” Niet alleen uit De Meije, maar ook uit de omgeving. „Officieel heten we de geloofsgemeenschap Meije-Zegveld.”
En er komt ook nog aardig wat jeugd. „Bij de gezinsvieringen die we eenmaal per maand hebben, zijn er zeker twintig kinderen”, zegt Irma Spruit van de feestcommissie. „Niet dat die altijd blijven komen hoor. Ze stoppen met komen als ze tiener worden en keren pas terug als ze gaan trouwen." En ja, geeft Spruit met een lach toe, ze spreekt uit eigen ervaring. Het jubileum volgende week wordt op twee dagen gevierd. Op donderdagavond 8 september wordt onder andere een stomme film (Buster Keaton of Charlie Chaplin) vertoond op groot doek, waarbij organist Geerten Lieftink op het orgel improviseert. Joop heul, voorzitter van de feedtcommissie: „Lieftink doet dit vaker. Volgens hem wordt het schaterlachen.” 
Zondag 11 september is er een viering in de open lucht. „Dat doen we altijd eenmaal per jaar in de zomer. Nu is het verplaatst naar ons feestweekeinde”, aldus Van der Burg.

Bron: AD Woerden 25 augustus 2022

Onrust over plannen voor nieuwe natuur

René Cazander

Woerden - Het plan om landbouwgrond aan de zuidkant van riviertje de Meije om te zetten in natuur, stuit op verzet bij boeren in Zegveld. Ze vrezen dat ze vanwege stikstof-problemen niet meer kunnen uitbreiden of moeten krimpen.

De provincies Utrecht en Zuid-Holland willen het Natura 2000-gebied de Nieuwkoopse Plassen versterken. Om deze wens in de praktijk te brengen, heeft Utrecht de afgelopen jaren landbouwgronden ten zuidoosten van de rivier de Meije verworven.
Dit ten gunste van een bestaand natuurgebied (Schraallanden langs de Meije), dat aan het Natura 2000-gebied in de Nieuwkoopse Plassen grenst. De kwaliteit van dit natuurgebied langs de Meije is de afgelopen jaren achteruit gegaan door onder meer verdroging en verzuring, aldus de provincie.
Die heeft samen met Staatsbosbeheer, aan wie de percelen inmidlels weer zijn doorverkocht, plannen gemaakt voor het voormalig landbouwgebied. Zo is het de bedoeling het waterpeil daar te verhogen, schoon water in het gebied in te laten en buffers aan te leggen om het water vast te houden.
Tussen de tien en vijftien veehouders die aan het toekomstige natuurgebied grenzen, zien de ontwikkelingen met lede ogen aan. Van hen wordt verwacht dat ze hun bedrijf extensiveren voor meer biodiversiteit. Dat betekent dat ze meer grond gaan gebruiken voor hetzelfde aantal vee. Als de plannen voor een nieuwe natuurbuffer doorgaan, is dat niet mogelijk, vrezen ze.
Jelle Stolwijk is een van de boeren in Zegveld die de nieuwe natuur achter zijn landbouwgrond krijgt. Hij heeft samen met collega’s zijn zienswijze kenbaar gemaakt op de plannen, die tot voor kort ter inzage lagen. Jelle runt samen met zijn vader, oom en neef een veehouderij met driehonderd koeien. „De natuur komt dichterbij. Hierdoor kan ik niet uitbreiden en komen we klem te zitten.”
Zonder overleg
De boeren vrezen dat het nieuwe natuurgebied op termijn ook een stikstofgevoeliggebied gaat worden, net als de bestaande naastgelegen Schraallanden. Dat betekent dat dat gevolgen heeft voor hun bedrijfsvoering. Dat zou op termijn kunnen betekenen dat ze hun veehouderij moeten inkrimpen of in het ergste geval moeten beëindigen. Ze krijgen steun van de Woer dense CDA-fractie. Die roept op beter naar de boeren te luisteren.
De veehouders voelen zich bovendien gepasseerd. „Vooraf is aan de boeren meegedeeld dat zij betrokken zouden worden bij de planontwikkeling van deze bufferstrook. Wat is het resultaat: er is al een compleet plan opgesteld, zonder overleg! Kennelijk is de gemeente Woerden het hier nu al mee eens, want ze heeft besloten om het plan nu al ter inzage te leggen. De agrariërs hadden veel eerder echt betrokken kunnen en moeten worden”, schrijven ze.
De agrariërs wijzen erop dat in de plannen niet alleen de grondwaterstand fors wordt verhoogd „Er worden ook zware natuurpaketten (nat schraalland, dynamisch moeras, kruiden- en faunarijk grasland) op de buffers gelegd. Deze natuurdoelen zijn zonder overleg met de streek toegevoegd. Zware doelen, waarbij veehouders niet meer betrokken kunnen worden bij het beheer. Het gevoel is dat er op deze manier meer zware natuur kan worden gecreëerd: wensnatuur ten koste van de boeren.”
Een beperkte verhoging van h grondwater zou in hun ogen volstaan. Nadeel van al die zware natuurpakketten is dat het land onder water komt te staan, wat weer muggen en ganzen aantrekt, waarschuwen ze. Volgens de veehouders is het helemaal niet nodig de aangekochte natuurgronden volledig onder water te zetten.
De komende tijd gaat de provincie alle zienswijzen verwerken tot een definitief plan voor het nieuwe natuurgebied.

Bron: AD Woerden 24 augustus 2022

150+1 jubileum Onze Lieve Vrouw Geboorte

DE MEIJE - Wie kent ‘t niet, dat mooie landelijke kleine kerkje aan de Meije. Het maakt samen met Oudewater, Woerden en Kamerik deel uit van de RK Parochie Pax Christi. De eerste pastoor was destijds J.J. de Groot. Hij was het die de opdracht gaf om het kerkje te bouwen middels een openbare aanbesteding voor een bedrag van 25.473 gulden. Voor de jongeren onder ons, dat is dus slechts een dikke 11.000 euro!
JUBILEUM
“De geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Geboorte viert feest op donderdagavond 8 september en op zondag 11 september aanstaande omdat zij dan 150+1 jaar bestaat. We hadden dat natuurlijk graag vorig jaar al gevierd, vertelt feestcommissie voorzitter Joop Verheul. Dat was echter niet mogelijk vanwege de toen geldende corona-maatregelen. Vandaar dat we het nu uitgebreid vieren met als logo ‘150+1’. Op de grote banner voor de kerk is dit al maanden zichtbaar.
PUZZELBOEKJES EN MARKANTE KLEURPLAAT
Al bij het begin van de zomervakantie hebben we bij alle parochianen als verrassing een tasje bezorgd, vertelt Verheul. Hierin zat de feestelijke uitnodiging voor de festiviteiten vergezeld van een mooie kaars met een afbeelding van ons kerkje. In de tas zat ook een puzzelboekje met tien verschillende puzzels, een absolute zomeruitdaging voor het hele gezin! En als klap op de vuurpijl een kleurplaat- wedstrijd waarvan de afbeelding door een heuse cartoonist is vervaardigd. Markant in beeld daarbij is onze huidige pastoor Huub Spaan, die de cartoontekening wel kon waarderen. De feestcommissie rekent erop dat er vele inzendingen van compleet ingevulde puzzelboekjes en mooie kleurplaten binnenstromen de komende twee weken. Na de feestelijke viering op zondag 11 september zullen de winnaars bekend worden gemaakt en de prijzen worden uitgereikt.
FEESTELIJKE BIJEENKOMSTEN
Op de exacte feestdatum ‘150+1, donderdag 8 september, vindt ‘s avonds voor de parochianen een feestelijke bijeenkomst plaats, waarbij het prachtig gerestaureerde Maarschalkerweerd-orgel bespeeld zal worden door de bekende organist Geerten Lieftink. Hij gaat dit doen middels improvisatie bij de vertoning van een oude stomme film. Dit wordt vast en zeker lachen voor jong en oud. Op zondag 11 september hopen we een feestelijke viering in de buitenlucht te kunnen houden met elkaar, met aansluitend een gezellig samenzijn. Met gebak, want het is wel feest!

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 24 augustus 2022 

Vuur loopt uit de hand

Zegveld - Een afvalbrand bij een veehouder aan de Oude Meije in Zegveld is zaterdag uit de hand gelopen. Het vuurtje begon klein, maar dreigde uit te breiden. Daarom moest de brandweer er rond 21.00 uur aan te pas komen. De brandweer had het vuur snel onder controle.

Bron: AD Woerden 8 augustus 2022

Zowel Gerrit als Jacoline morgen aan de start van Trekkertrek

Grote liefde voor trekkers blijft

Bert van den Hoogen
Koudekerk/Zegveld - Hun boerderij hebben ze verkocht, maar hun passie voor trekkers is gebleven. Jacoline en Gerrit van Schaik uit Zegveld doen fanatiek aan tractorpulling. Morgen verschijnen ze aan de start van de Trekkertrek in Koudekerk. Tot hun geluk, want dat was niet vanzelfsprekend.

O, wat was het spannend op 28 april, de avond van de loting voor de Trekkertrek in Koudekerk. Jacoline en Gerrit staan dan wel tweede en derde in het puntenklassement door de jaren heen, ze moeten net als alle andere deelnemers het geluk hebben te worden ingeloot.
„Er zijn ontzettend veel mensen die mee willen doen”, vertelt Gerrit. „Voor de klasse tot 7,5 ton bijvoorbeeld, zijn er maar achttien plekken, terwijl zestig mensen zich hadden ingeschreven.”
Zeker nadat het festijn twee jaar door corona was afgelast, zijn ze extra blij dat ze in Koudekerk zijn ingeloot. Jacoline doet met haar International 633 mee in de klasse tot 2,5 ton en Gerrit rijdt met zijn International 1046 mee in de klasse tot 4,5 ton.

Ze gaan allebei voor de winst. Ook onderling nemen ze het tegen elkaar op. Jacoline staat met vijftien prijzen en 35 punten tweede. Gerrit staat met veertien prijzen en 30 punten derde. Jacoline, die als een van de weinige vrouwen deelneemt: „Gerrit probeert van alles om boven mij te komen. Er zijn ook andere deelnemers die het niet leuk vinden als ik als vrouw boven ze eindig.”
Maar het wordt zaterdag vooral een gezellig evenement. Ze kijken ernaar uit om de andere deelnemers weer te ontmoeten, want ze komen al meer dan twintig jaar naar de Trekkertrek in Koudekerk. Jacoline: „Toen onze kinderen klein waren en we nog een boerderij hadden, was dat ons dagje uit. In 1996 deed Gerrit voor de lol een keer mee. Toen hij thuiskwam, zei hij: ‘dit is zo leuk, dat moet je ook eens proberen.’ Het jaar erop heb ik met een kleintje meegedaan.”
De boerderij in Nieuwerbrug hebben ze een aantal jaren geleden van de hand gedaan, maar ze hebben nog altijd vijftien trekkers in en voor de grote schuur bij hun huis in Zegveld. Gerrit: „Tja, hoe komt dat? We vinden het leuk om een oude trekker helemaal op te knappen. Als we dan aan de volgende beginnen, willen we er geen andere trekker voor wegdoen.” Jacoline is net zo gek op het agrarische werkvoertuig. „Het is het geluid. Ik vond dat als kind al mooi.”
De trekkertrekwedstrijden zijn de ultieme manier om te laten zien hoe goed je het voertuig beheerst. Dat begint al bij het afstellen van de motor. Gerrit: „De juiste bandenspanning en gewichtsverdeling is belangrijk. We stellen de trekker ook af op het maximale aantal pk’s, want daar wordt streng op gecontroleerd.”
„Je moet bij het rijden de juiste versnelling hebben”, legt Jacoline uit. „Het mooiste is als hij op zijn koppel is (de maximale kracht van een motor bij een bepaald toerental - red.). Dan heb ik hem in de juiste versnelling voor de juiste baan.”
De trekkers trekken over een baan van 100 meter een sleepwagen, waarin een gewicht tijdens het rijden naar voren schuift. Wie de 100 meter uitrijdt, heeft een full pull. Daar is wel meer voor nodig dan domweg gas geven. Jacoline: „Je kunt nog zo recht voor de baan gaan staan, er kan van alles gebeuren waardoor je scheef trekt en buiten de baan uitkomt. Dan is het de kunst om hem weer recht te krijgen. Met de juiste afstelling, haal je dan 80 tot 90 meter.”
Hun ervaring als boer komt daarbij goed van pas. Jacoline: „Bij het schudden van het gras, moet je ook aanvoelen wat de trekker doet en aankan.” Gerrit: „Het komt dus echt voort uit het boerenbedrijf: aan elkaar laten zien hoe goed je met de trekker bent.”

Bron: AD Woerden 5 augustus 2022

Elke vierkant meter benut in Zegveld

Bert van den Hoogen

Anderhalve week had Monica Ziesing nodig om haar woning aan de Middenweg in Zegveld bewoonbaar te maken. Ze heeft daarbij iedere vierkante meter weten te benutten.
Een woning wordt officieel een tiny house genoemd als het woonoppervlak niet meer is dan 50 vierkante meter. Met 35 vierkante meter valt de woning van Monica Ziesing daar dus onder. Om het echt tiny house te mogen noemen, moet het milieubewust zijn gebouwd en in energiegebruik zelfvoorzienend zijn. Daar voldoet de woning van Monica niet aan, maar ze heeft ook nooit de intentie gehad om een tiny house te realiseren.
Winkel
De woning is namelijk op de begane grond van een complex dat is ontworpen voor winkelruimten beneden en woningen erboven. „Deze ruimte heeft eigenlijk een winkelbestemming, maar het wordt door de gemeente gedoogd om er te wonen. Dat zal te maken hebben met de woningnood.” Monica werd met die woningnood geconfronteerd toen haar relatie eindigde. „We woonden samen in Bodegraven. Ik had weer bij mijn ouders kunnen gaan wonen, maar als je eenmaal zelfstandig hebt gewoond, is dat lastig. Een woning in Bodegraven vinden, is voor mij onmogelijk. De prijzen rijzen de pan uit. Toen ik deze ruimte kon kopen, zag ik wel mogelijkheden.”
Ze kreeg in maart de sleutel en ging met haar vader en een aannemer aan de slag om ervoor te zorgen dat alle benodigde functies en voorzieningen te realiseren. „Ik heb zelfbedacht hoe het moest worden en mijn vader en de aannemer hebben het gemaakt. De vloer zat er al in en die is prima. Er zat een oud keukentje, een douchebak en een toilet in. Die hebben we de eerste dag meteen eruit gesloopt.”
De indeling werd overzichtelijk.
De woonkamer, slaapkamer en keuken vormen één ruimte. Doordat de ruimte oorspronkelijk als winkel was ontworpen, staat haar bed direct achter een grote glazen pui. Jaloezieën zorgen ervoor dat dat van buiten niet te zien is. Ook haar bank en de keuken zijn op die manier van de buitenwereld uit het zicht gehouden. De douche en het toilet zijn in een aparte ruimte achter de keuken. „Ik kan geen rondleiding door allerlei kamers geven. Het laat niets aan de verbeelding over, maar alles wat je nodig hebt zit erin.”
De hele verbouwing heeft anderhalve week geduurd. „Er is nieuwe elektra in gekomen. Het is natuurlijk niet veel werk. Het nieuwe plafond met inbouwspots zat er in een dag in. De keuken was ook zo geplaatst. Het tegelwerk stelde ook niet veel voor. Ik heb zelf al het schilderwerk gedaan. We zijn nog het langste bezig geweest met het inruimen.”
Het losstaande keukenblokje is tegelijk eettafel. Verder heeft ze in de beperkte ruimte slimme oplossingen bedacht om ruimte te vinden voor kleding en dergelijk. Daarvoor is een groot deel van de wandkast waar ook de televisie in staat voor gebruikt.
De keuze om uit te wijken naar Zegveld, is haar goed bevallen. „Eerst wist ik niet goed wat ik ervan moest vinden om alleen in een dorp te gaan wonen, maar het is me ontzettend meegevallen. Al op de eerste dag kwamen mensen belangstellend kijken wat ik aan het doen was. De sociale controle is op een positieve manier groot. Als vrouw alleen is dat een geruststelling.”
Na een jaar is haar relatie hersteld. De woning is te klein voor twee personen, dus verhuist ze naar een grotere woning in Woerden.
Komt jouw huis in het Groene Hart te koop en wil je het presenteren op onze website en in de krant? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  o.v.v. ‘woning te koop’. Vermeld naam, telefoonnummer en adres en leg kort uit waarom jouw huis een verhaal waard is.
WAT EN HOE
Adres: Middenweg 9E, Zegveld
Bouwjaar:  2013
Type woning: Appartement
Woonoppervlakte: 35 vierkante meter
Kamers: 1 (1 slaapkamer)
Ligging: in dorpskern
Bijzonderheden: minimale afmetingen, alle functies 
Vraagprijs: 175.000 euro.
Informatie: gevaertnvmmakelaars.nl 

Bron: AD Woerden 5 augustus 2022
Pin It