Brandweerkorpsen: nieuwbouw en renovatie

Rik Sneijder

Zegveld - Brandweerkorpsen komen er straks netjes bij te zitten. Zo moet de Zegveldse brandweerkazerne hoognodig gerenoveerd en gemoderniseerd worden.
Hetzelfde geldt voor de kazerne in Abcoude, maar daar vindt nieuwbouw plaats. De brandweerpost in Zegveld gaat op de schop. Uit onderzoek blijkt dat de kazerne zodanig kan worden verbouwd, dat deze weer past bij de eisen van deze tijd. Nieuwbouw is daardoor niet meer noodzakelijk. Bij de verbouwing wordt het monumentale karakter van het gebouw zo goed mogelijk in ere gehouden.
Het gebouw wordt tegelijk ook (bijna) energieneutraal gemaakt. „Volgend jaar vinden de voorbereidingen plaats, de renovatie is in 2024”, laat de gemeente weten.


Eerder dit jaar bleek dat er in Zegveld geen geschikte plek beschikbaar is waar op korte termijn een nieuwe brandweerpost kan komen. Daarom is onderzocht of een verbouwing een oplossing kan
bieden voor het ruimtetekort en de eisen van de Arbo-wetgeving. Dit blijkt inderdaad het geval volgens zowel de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) als de gemeente.
Door de zolderverdieping aan te passen, kunnen de instructie- en ontspanningsruimte naar de verdieping. Op de begane grond komt er dan ruimte voor gescheiden sanitaire voorzieningen, een aparte omkleedruimte en een aparte kantoorruimte. Voor een goede arbeidshygiëne worden ‘schone’ en ‘vuile’ bewegingen in het gebouw van elkaar gescheiden.
De brandweerkazerne in Zegveld is overigens een gemeentelijke monument. Bij de renovatie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de cultuurhistorische waarden. Het gaat dan om de structuur van het gebouw, de bouwelementen en de materialen.
Minder vlotjes
Het plan voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Harmelen verloopt minder vlotjes. „Dit vanwege het ontbreken van interne capaciteit', stelt de gemeente. „Het is de bedoeling om eind dit jaar nog de plannen klaar te hebben, zodat er duidelijkheid komt over de voorbereiding voor nieuwbouw.”
In de gemeente De Ronde Venen komt eveneens een nieuwe kazerne. Het provinciebestuur heeft ontheffing verleend aan de gemeente voor nieuwbouw aan de Burgemeester des Tombeweg in Abcoude, gelegen buiten het stedelijk gebied. De provincie waakt over de kwaliteit van het landelijk gebied en moet daarom toestemming geven voor nieuwbouw dit gebied.
De gemeenten gaan weliswaar over de kazernes, maar de Veiligsheidsregio Utrecht (VRU) gaat over de brandweer en de brandweerlieden. Uit een inventarisatie van de VRU is gebleken dat de huidige brandweerkazerne van Abcoude niet aan de minimale vereisten voldoet en dat die op deze plek ook niet geschikt voor gemaakt kan worden. Dat heeft onder meer te maken met de ligging en het ontbreken van mogelijkheden om uit te breiden.
Het Rondeveense gemeentebestuur heeft eerder een zogeheten locatieonderzoek laten uitvoeren naar een nieuwe brandweer kazerne. Op grond van een aantal criteria, waarvan opkomsttijd, ligging aan hoofdrijroute en geluidsoverlast de voornaamste zijn, zijn negen plekken onderzocht en beoordeeld.

Bron: AD Woerden 28 november 2022

Tour de Boer

ZEGVELD - Is er nog toekomst voor boeren? Die vraag staat maandag 28 november centraal tijdens Tour de Boer, een bijeenkomst van de SGP in de Milandhof in Zegveld. Politici, boeren en burgers gaan met elkaar in gesprek over de toekomst van boeren. Sprekers zijn onder andere Koos Cromwijk (agrariër), Jasper Beek (directeur KTC Zegveld), Jan Broere (agrariër en SGP-raadslid in Oudewater) en Bertrick van den Dikkenberg (SGP-statenlid Utrecht). De avond begint 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur. Boeren die de aanwezigen willen toespreken, kunnen zich aanmelden via:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bron: Het Kontakt 24 november 2022

‘Zegveld Wintert’

ZEGVELD - De Culturele Stichting Zegveld heeft de datum voor ‘Zegveld Wintert’ vastgesteld op zaterdag 11 februari 2023. De organisatie is inmiddels gestart met de voorbereidingen. Bezoekers kunnen tijdens het evenement genieten van activiteiten in een sfeervolle tent. Zo is er een bingo voor jong en oud, een kinderdisco en een borrel. Verder zijn er attracties voor kinderen. “De eerste editie was een succes, dus we kunnen niet wachten om deze winterdag weer te organiseren”, aldus de voorzitter van de stichting.

Bron: Het Kontakt 24 november 2022

Boek over jeugd in Zegveld

ZEGVELD - Jan Piet Bergshoeff, alias JP, schreef een boek over zijn jeugd in de jaren 60 en 70 in Zegveld waar hij is geboren en getogen. Er zijn al zo’n zestig exemplaren verkocht.

In het boek staan korte humoristische verhaaltjes, soms met een serieuze ondertoon. En anekdotes van het naoorlogse Zegveld die volgens JP niet verloren mogen gaan. Bergshoeff beleefde een jeugd waarin kerk, voetbal, stappen, vriendinnetjes en natuurlijk school een belangrijke rol speelden. Het idee om er een boek over te schrijven zat al jaren in zijn hoofd. Hij begon met het maken van wat notities. “Blijkbaar heb ik een goed geheugen, want al denkend komt er zoveel boven drijven. Voordat je het weet bevind je je in een soort opgaande spiraal met steeds meer informatie.” Het boek telt 272  pagina’s met alleen tekst. Foto’s ontbreken, “want dat zou het boek te persoonlijk maken en dat is niet m’n bedoeling. Het gaat om het algemene beeld van mijn jeugd in de zestiger en zeventigerjaren. Wellicht ga ik in de toekomst nog een fotoboek maken wat parallel loopt aan de verhaallijn in het boek. We zullen zien.” Het boek, a 20 euro, is te bestellen via Berghoeffs website: www.jpmygeneration.nl.

Bron: Het Kontakt 17 november 2022

Noodfonds opgericht

ZEGVELD - In de Meije en Zegveld is een fonds opgericht om dorpsgenoten in financiële nood te helpen.
Het fonds is ontstaan op initiatief van een werkgroep met daarin leden van drie kerken en zorgcoöpe ratie Zegveld Zorgt. De werkgroep zegt dat hulp nodig is omdat steeds meer mensen door de stijgende energiekosten en de steeds duurder wordende eerste levensbehoeften hulp nodig hebben.
Actie
De werkgroep is de actie ‘Zegveld Geeft Warmte’ begonnen. Wie de 190 euro energiecompensatie niet nodig heeft, kan (een deel van) het geld storten op ANBI-bankrekening: NL82 RABO 0373 7463 69 t.n.v. Diaconie HG Zegveld inzake Zegveld Geeft Warmte.
Het fonds ondersteunt gezinnen uit de Meije en Zegveld met een netto inkomen dat rond het bijstandsniveau ligt. Alle aanvragen worden vertrouwelijk behandeld. Wie vragen heeft, kan contact opnemen met dorpsconsulent Paulien Emidio: 06-14326531. Zij werkt op woensdag en donderdag voor Zegveld Zorgt. Voor andere vragen kan men terecht bij Wim Hoogendoorn: 06-22849680.
WWW.ZEGVELDGEEFTWARMTE.NL 

Bron: Het Kontakt 17 november 2022

Vogelgriep in Zegveld

ZEGVELD - Op een kleinschalige hobbyhouderij met zo’n honderd sierwatervogels in Zegveld is vogelgriep vastgesteld. Dat is donderdag door het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit bekendgemaakt.
Om verspreiding van het virus te voorkomen, zijn alle vogels geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Binnen de beperkingszones (1, 3, en 10 kilometer) rond de locatie bevinden zich geen pluimveebedrijven met dieren. In de 3-kilometerzone ligt een pluimveebedrijf dat sinds 2016 leeg staat. En in de 10-kilometerzone ligt één ander pluimveebedrijf. Maar ook dit bedrijf staat momenteel leeg, omdat het 11 oktober werd geruimd vanwege een besmetting in het nabijgelegen Bodegraven. Binnen de beperkingszones geldt een vervoersverbod voor vogels, eieren, mest en gebruikt strooisel. Ook andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte mogen niet worden verplaatst. Daarnaast Daarnaast is er een jachtverbod in de 10-kilometerzone. Het is in dit gebied verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. Sinds 5 oktober is ook een landelijke ophok- en af-schermplicht van kracht.

Bron: Het Kontakt 17 november 2022

Vogelgriep op houderij in Zegveld

Peter Schong

Zegveld - Op een kleinschalige hobbyhouderij met rond de honderd sierwatervogels in Zegveld is vogelgriep vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit donderdag bekendgemaakt. Om welke houderij het gaat en waar die zich precies bevindt, maakte het ministerie niet bekend. Er bevinden zich ook wilde vogels. Alle vogels zullen worden geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). 
Binnen de beperkingszones (1, 3 en 10 kilometer) rond de locatie bevinden zich geen pluimveebedrijven met dieren. In de 3-kilometer-zone ligt een pluimveebedrijf dat sinds 2016 leeg staat. En in de ‘10- zone’ ligt één ander pluimveebedrijf, dat momenteel ook leeg is, omdat het 11 oktober werd geruimd vanwege een besmetting in het naburige Bodegraven.

Binnen de beperkingszones geldt een vervoersverbod.

Bron: AD Woerden 11 november 2022

Arie ontdekt schoen en muiltje uit de 17e eeuw in veenhoop

Iemand z’n schoen verloren in Zegveld? Arie Brak heeft een leren schoen en een muiltje gevonden in het veen bij de kerk aan de Hoofdweg. Bijzonder is dat het leren schoeisel uit de 17de eeuw stamt.
Arie Brak dacht meteen al dat het iets bijzonders was. De Zegvelder zag de schoen ineens liggen toen hij in de afgegraven veenhoop bij de begraafplaats stond te staren. „Ik was verbaasd. De schoen en het muiltje zagen er nog redelijk goed uit. Het is niet alledaags natuurlijk. Na wat belletjes met bijvoorbeeld de historische vereniging kwam ik in contact met de stadsarcheoloog.”
Brak is toch al geïnteresseerd in historie en vindt oude vondsten fascinerend. Voor de uitbreiding van de Zegveldse begraafplaats is het veen een paar meter diep uitgegraven en is deze grond verspreid over de omliggende weilanden. Die veenlaag heeft plaatsgemaakt voor zand en klei, dat is nodig voor de aanleg van een nieuw deel van de begraafplaats.
Nieuwsgierigheid
„Het is gaaf om te zien hoe in dat veen veel organisch materiaal nog heel goed herkenbaar is. Dat wekt mijn nieuwsgierigheid. Je vraagt je wel af hoe het schoeisel hier terecht is gekomen. Het blijft gissen. Het komt in ieder geval niet van de begraafplaats af’, zegt de Zegvelder. 

Meteen na de vondst zijn de schoen en muil overgedragen aan de stadsarcheoloog, die ze vervolgens naar een specialist heeft gestuurd. Die zorgt ervoor dat het schoeisel goed wordt geconserveerd. Die klus duurt enkele maanden. Deze deskundige kan ook een preciezere datum hangen aan de vondsten. In de tussentijd worden de schoen en muil natgehouden en in het donker bewaard om schimmelvorming en verrotting te voorkomen. 
,Hoe die schoen daar is gekomen, blijft een raadsel”, zegt archeologisch adviseur Marijn van de Glind terwijl hij zich achter de oren krabt. Misschien is in de 17de eeuw bij de ontginning van de landen rond Zegveld een boer met een voet vast komen te zitten in de modder en is die daarbij z’n schoen verloren. In die periode werden nogal eens stukken land ontwaterd door sloten te graven om zo boerenland te krijgen.
„Het kan ook zijn dat de schoen en de muil in Zegveld zijn terechtgekomen omdat daar grond van elders is aangevoerd", suggereert Van de Glind. Het bijzondere aan deze vondst is dat het schoeisel in redelijk goede staat verkeert. „Je ziet nog wat slijtageplekken.” Overigens komt het wel vaker voor dat schoeisel of gebruiksvoorwerpen uit de 17de eeuw worden gevonden. De goede staat van het schoeisel is te verklaren door de conserverende werking van het zuur in de veenlaag. Veenmos zorgt er ook voor dat zijn eigen afgestorven plantendelen niet vergaan. Deze stapelen zich na verloop van tijd op tot dikke veenlagen. Het zure water in die lagen remt de groei van afbraakbacteriën, zo is dus ook het schoeisel in goede staat gebleven.
Boeren
„De gevonden schoen en muil waren in die tijd een gebruikelijk soort schoeisel, ook onder boeren”, zegt Van der Glind, die blij is dat Zegvelder Brak de toevallige vondst heeft gemeld. Hij wil daarbij nog wel een waarschuwing afgeven. „Het is overigens verplicht om archeologische vondsten te melden, maar niet iedereen is zich ervan bewust. Sommigen gooien het in de kliko of laten het liggen.’
Brak had de tegenwoordigheid van geest om het schoeisel te melden. Hij is er ook de eigenaar van. Niet dat Brak er rijk van wordt, de ‘gedateerde schoenen’ zijn niet veel waard. De vondst heeft vooral historische waarde. Brak: „De bedoeling is dat over een paar maanden de schoen en het muiltje voor iedereen te zien zijn. Misschien hier in de kerk of in het Stadsmuseum in Woerden. 

Bron: AD Woerden - 10 november 2022

17e-eeuwse schoen en muil gevonden in Zegveld

ZEGVELD • In Zegveld werd onlangs een bijzondere ontdekking gedaan. Bij het afgraven van grond voor de uitbreiding van de begraafplaats kwamen een vermoedelijk 17de-eeuwse schoen en een even oude muil tevoorschijn.

De vondst is gemeld bij de gemeente Woerden. Schoen en muil zijn in de tussentijd nat gehouden en in het donker bewaard. Inmiddels zijn beide objecten via de gemeentelijke archeoloog bezorgd bij een expert. Deze zal het schoeisel conserveren en onderzoeken hoe oud deze zijn en hoe ze in elkaar zitten. Dit alles duurt enkele maanden. Zodra de schoen en muil geconserveerd zijn, kan iedereen deze komen bewonderen.
Alert
Wethouder Ad de Regt (archeologie) noemt het bijzonder dat er na zoveel eeuwen nog twee schoenen tevoorschijn komen. “De vinder was hier gelukkig alert op en zag in dat het om een waardevolle vondst zou kunnen gaan. Goed dat hij dit gemeld heeft. Zo zijn we weer twee puzzelstukjes rijker die bijdragen aan een beter beeld van ons verleden. Ik zie ernaar uit de schoenen over een tijdje te kunnen bekijken.” Archeologische vondsten zijn sporen uit het verleden die iets vertellen over onze geschiedenis. De aangetroffen locaties en gevonden objecten kunnen onderwerp zijn van verder onderzoek. Daarom is het van belang dat zowel professionals als particulieren de vondsten melden. Dit is dan ook wettelijk verplicht.

Bron: Het Kontakt 10 november 2022

Schoeisel uit 17e eeuw in Zegveld

ZEGVELD -  In Zegveld in de gemeente Woerden zijn bij het afgraven van grond voor uitbreiding van de algemene begraafplaats een schoen en een muil gevonden. Vermoedelijk dateren beide objecten uit de 17e eeuw. Een expert gaat het schoeisel nu conserveren en de exacte ouderdom van de twee stukken proberen te achterhalen.
„Bijzonder dat er na zoveel eeuwen nog twee schoenen tevoorschijn komen”, vindt wethouder archeologie Ad de Regt. „Zo zijn we weer twee puzzelstukjes rijker, die bijdragen aan een beter beeld van ons verleden.” Het melden van archeologische vondsten is overigens wettelijk verplicht.

Bron: De Telegraaf 9 november 2022

‘Geen zorgen voor boeren langs Meije’

Rik Sneijder

Woerden - Boeren rond het nieuwe natuur gebied langs het riviertje de Meije hoeven niet te vrezen voor stikstofproblemen of inkrimping van hun bedrijf. Dat antwoordt het provinciebestuur op vragen van de SGP. Boeren vrezen hun bedrijf te moeten inkrimpen.

Voor agrariërs in de omgeving zijn er geen gevolgen, reageert de provincie. „Dit beeld wordt ondersteund door een recent uitgevoerde risicoanalyse, waarin de planschade als ‘nihil’ wordt beoordeeld”, schrijft het provinciebestuur.
De provincie Utrecht heeft de afgelopen jaren landbouwgronden ten zuidoosten van de rivier de Meije verworven, ten gunste van een bestaand natuurgebied (Schraallanden langs de Meije), dat aan het Natura 2000-gebied in de Nieuwkoopse Plassen grenst. De kwaliteit van dit natuurgebied langs de Meije is de afgelopen jaren achteruitgegaan door verdroging en verzuring.
Zo'n vijftien veehouders die aan het toekomstige natuurgebied grenzen, zien de ontwikkelingen met lede ogen aan. Van hen wordt verwacht dat ze hun bedrijf extensiveren voor meer biodiversiteit. Dat betekent dat ze meer grond gebruiken voor hetzelfde aantal vee.

Bron: AD Woerden 9 november 2022

Bijzondere vondst: schoenen uit 17de eeuw

Zegveld - Tijdens afgravingen voor de uitbreiding van de begraafplaats, hebben inwoners van Zegveld een schoen en muil uit de 17de eeuw gevonden. Hoe oud de schoen en muil precies zijn, is onbekend. De objecten zijn via de gemeentelijke archeoloog bij een expert bezorgd. Wethouder Ad de Regt is erg blij met de vondst. „Bijzonder dat er na zoveel eeuwen nog twee schoenen tevoorschijn komen. Zo zijn we weer twee puzzelstukjes rijker, die bijdrageb aan een beter beeld van ons verleden." Het onderzoek naar de schoen en muil duurt enkele maanden. Daarna zullen de vondsten worden getoond aan publiek.

Bron: AD Woerden 9 november 2022

Cees (50) is de Kaskoning: 'Nederland mag best trots zijn'

door Kirsten Bliekendaal

De liefde voor het gele goud zit diep bij kaashandelaar en -keurmeester Cees Verburg uit Zegveld. Afgelopen zomer is hij zelfs gekroond tot Kaaskoning van Woerden. "Goede kaas is smeuïg."

"Gooi die maar in de sjoelbak", grapt een collega kaaskeurmeester tegen Cees. In witte jas en met zijn kaasboor in de hand snuffelt Cees aan de kaas die voor hem ligt. "Deze kaas is wat uitgezakt, dat komt door de warmte." Samen met allerlei kaaskeurmeesters is Cees druk bezig met de keuring van kazen. Voor hem is kaas zo lang als hij zich kan herinneren zijn dagelijkse kost. "Je kunt wel zeggen dat ik in het kaaspakhuis ben opgegroeid. Mijn vader was altijd aan het venten met zijn oranje bus en geblokte gordijntjes. Vanaf mijn twaalfde hielp ik hem op de markt."
Op de markt voelde Cees het plezier dat zijn vader had in zijn werk en dat werkte aanstekelijk. "Ik voelde dat ik dat ook wilde. Hij heeft mij nooit gedwongen om ook in de kaashandel te gaan, ik vond het gewoon heel erg leuk. Zeker op de markt waar je veel contact hebt met de klanten en ontzettend veel leert. Van mijn vader moesten we elke kaas proeven die we aansneden en hij vertelde altijd over de smaak."

Kaasgroothandel
Nu runt hij kaasgroothandel Verburg Kaas in Bodegraven, is hij in juni gekroond tot kaaskoning van Woerden en treedt hij desgevraagd op als kaaskeurmeester. "Kaas is zo een gaaf product. Als je ziet wat voor een verscheidenheid aan kaas er is, zeker in Nederland. Dat is gewoon uniek." Hij pakt een nieuwe kaas van de tafel. "Je hoort dat hier veel ogen in zitten", zegt hij als hij op de bovenkant klopt. "De ogen geven smaak, maar ze moeten niet te groot zijn." Hij steekt een kaasboor in de zijkant en laat zijn collega's een stukje afbreken. "Je moet erin knijpen, dan voel je de structuur. Een goede kaas is smeuïg en niet griezig. Dat is als het een beetje zanderig aanvoelt. Het mondgevoel moet goed zijn en de geur uiteraard ook."

Uiensmaak
Hij ruikt aan de inmiddels doorgesneden kaas. "Pas had ik een kaas die naar uien en bieslook smaakte. Bleek dat die koe uien gevoerd had gekregen, dat ruik en proefje dus. Deze kaas ruikt wat zurig, dat is niet goed." Sowieso weet hij al snel wat hij in huis haalt als hij langsgaat bij kaasboeren. "Je kunt aan het erf zien hoe de boer kaas maakt. Is het opgeruimd, dan weetje dat het goed zit." Cees, inmiddels 50, kan zich geen leven zonder het gele goud voorstellen. "Elke dag eet ik kaas. Het liefst op een bruine boterham met echte boter en een goed glas wijn. Dat is pas genieten." Als hij op vakantie gaat neemt hij, als hij niet met het vliegtuig gaat, altijd zijn eigen kaas mee. Daarnaast is hij steevast op een lokale markt te vinden. "Om inspiratie op te doen! Italië bijvoorbeeld, heeft heel veel lekkere kaas. Maar ik vind dat wij in Nederland het allerbeste zijn in (opleg)kaasmaken. Daar mogen kaashandelaren trots op zijn!"

Verhaal vertellen
Cees vindt dat de sector best wat meer van zich mag laten horen. "Consumenten zitten te springen om te leren over het product. Ze willen het verhaal weten. Kaashandelaren mogen zich meer laten zien." Dat verhaal van koe tot kaas krijg je er in de supermarkt niet bij. "Sowieso moet je voor goede kaas bij de specialist zijn, niet in de supermarkt. Net zoals je vlees bij de slager haalt en brood koopt bij de bakker. Je proeft het verschil." Hij legt zijn kaasboor neer. Ruim dertig kazen zijn de revue gepasseerd. Als afsluiter heeft Cees nog een tip: "Bewaar kaas niet in de koelkast, maar in een kaaspapiertje in je broodtrommel en snijdt het gelijkmatig op!"

Bron: AD Woerden 1 november 2022
Pin It