Waar kan ik mijn hond uitlaten?

Zegvelders houden rekening met elkaar!

Het dorpsplatform heeft samen met bewoners een plan ontwikkeld om de overlast door hondenpoep tegen te gaan.
Er zijn paaltjes geplaatst waar het uitlaten van honden is toegestaan.
Wilt u, als u een hond heeft, hier rekening mee houden? Zo houden we het voor iedereen leuk.

Dus vanaf nu uw hond alleen uitlaten waar de paaltjes staan!
Zo kunnen kinderen vrijuit spelen en geven we elkaar de ruimte.

Bedankt!
Dorpsplatform Zegveld

In de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld is besproken op welke plaatsen het zou kunnen worden toegestaan om uw hond uit te laten. De volgende plekken zijn daarbij aangewezen:

  • Langs de Middenweg voorbij de jeules de boulesbaan richting richting de Meije, aan de rechterzijde* (vanaf de Milandhof gezien);

  • Het 'Zwarte Pad' (achter de Nieuwstraat, vanaf de Hoofdweg richting Jorai);

  • Langs de Milandweg, vanaf de kruising Milandweg/Middenweg (Milandhof) richting Woerdense Verlaat.

  • Berm van het voetpad van de Broeksloot richting Milandweg (langs het water)

Er zullen bordjes worden geplaatst waar het uitlaten van uw hond is toegestaan. Dit houdt in dat u uw hond in ieder geval niet mag uitlaten op de speelveldjes waar kinderen vaak spelen.

Het Dorpsplatform Zegveld denkt dat zo ook de hondenbezitters voldoende gelegenheid hebben om hun hond uit te laten, zonder dat de inwoners/kinderen daar last van hebben. Dus waar de paaltjes staan geldt geen opruimplicht. Op de plekken waar het uitlaten niet is toegestaan geldt wél een opruimplicht!

Wij vragen u vriendelijk - in het belang van de leefbaarheid van ons dorp - de afspraken die in het Dorpsplatform Zegveld zijn gemaakt na te leven.

hondenpoep2  

Pin It