Binnenkort willen wij weer een bezoek brengen aan uw woonplaats, om zo de bewoners in de gelegenheid te stellen hun identiteitskaart of paspoort te vernieuwen. Op grond van de Wet op de identiteitsplicht wordt immers vaak naar een identiteitsdocument gevraagd en ook u kunt zich niet aan de identiteitsplicht onttrekken bij bijvoorbeeld een notaris of in het ziekenhuis. Om minder mobiele inwoners van deze gemeente tegemoet te komen, willen we u in de gelegenheid stellen in uw directe woonomgeving een identiteitsdocument aan te vragen.

U begrijpt, dat dit enige organisatie vergt en daarom mijn verzoek of u wilt nagaan of u voor deze service in aanmerking zou willen komen. Aangezien wij dit jaar alle Woerdense instellingen en deelgemeenten eenmalig bezoeken, is het van belang te beoordelen of het in het bezit zijnde document niet binnen afzienbare tijd verloopt. Mijn medewerkers komen immers pas volgend jaar weer voor nieuwe aanvragen.

Ook is het noodzakelijk dat voor die tijd een fotograaf in uw woonplaats langs is geweest die bekend is met de huidige voorschriften voor pasfoto’s. Hiervoor heb ik de firma Digo Print bereid gevonden om op locatie de pasfoto’s te verzorgen. Voor een bedrag van € 10,00 maakt hij voor u de nodige pasfoto’s.

Ik heb hiervoor een locatie en tijd gereserveerd bij De Milandhof op 11 november a.s. van 09.00 uur tot 12.00 uur. U dient dit ter plekke contant te betalen.

Op donderdag 25 november van 09.00 uur tot 12.00 uur komen mijn medewerkers weer naar dezelfde locatie om uw document aan te vragen. Ook dan moet u de kosten contant (en liefst gepast) betalen. De kosten voor een identiteitskaart zijn € 42,85 en voor een paspoort € 50,90.

Wat u ook mee moet nemen is uw oude identiteitskaart of paspoort en een pasfoto.

Omdat er op dit moment nogal veel incidentele aanvragen bij ons binnenkomen, willen wij deze met deze dienstverlening kunnen continueren is het noodzakelijk efficiënter te werken. Voor ad. hoc aanvragen zullen in de nabije toekomst wellicht leges in rekening moeten worden gebracht.

Wij hopen u zo weer van dienst te kunnen zijn.

Met vriendelijke groet,

Namens Burgemeester en wethouders,

 

S.M. Nicolasen

afdelingshoofd Burgerzaken

Pin It