Wmo Woerden
Zorg voor elkaar

Op 12 juni 2012 start de gemeente Woerden met een campagne over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met een eigen logo, 25 reclameborden langs de weg en de verspreiding van een huis-aan-huis-krant krijgt de Wmo in Woerden een herkenbaar gezicht. Hierdoor wordt het aanbod van ondersteuning en hulp voor mensen met een beperking in Woerden gemakkelijker vindbaar. Daarnaast geeft de campagne een beeld van hoe een aantal Woerdenaren zelfredzaam zijn. Ondanks een beperking doen zij met hulp uit hun eigen sociale netwerk of van vrijwilligers actief mee in de samenleving.wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Soms wordt dit aangevuld met individuele voorzieningen zoals bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of een scootmobiel. Het gaat meestal om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Maar iedereen kan (tijdelijk) in een situatie terecht komen waarin extra hulp van de mensen om zich heen welkom is. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.


Samenwerking
Maatschappelijke organisaties zoals Welzijn Woerden, Kwintes, Careyn en het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) werken met de gemeente samen in het ‘Breed Wmo loket’. Tijdens een brainstorm hebben de partijen gezamenlijk nagedacht over welke uitstraling en boodschap zij willen uitdragen over de Wmo. Iedere partij levert zijn eigen bijdrage binnen de Wmo. Door samen eenduidig te communiceren over de ondersteuningsmogelijkheden binnen Woerden kunnen inwoners gemakkelijker zelfstandig de benodigde ondersteuning regelen.

Eigen netwerk en vrijwilligers
Loes Ypma, wethouder gemeente Woerden (Welzijn): “Vanuit de gemeente stimuleren we de zelfredzaamheid van inwoners. Dit doen we samen met maatschappelijke partners in de hulpverlening en ondersteuning. Door goede afstemming van de onderlinge activiteiten zorgen we ervoor dat iedereen kan mee doen. Het liefst met hulp van een vrijwilliger of familie die eventueel ondersteund wordt door een professional. Is deze ondersteuning niet genoeg? Dan zorgt de gemeente ervoor dat er een vangnet is.”

Pin It