Clinic veiligheid 11 maart a.s. in de Milandhof – daar moet je bij zijn!!!

Onderbuikgevoel is niet voor niets!

De dorpsbewoner ziet veel in zijn woonomgeving en regelmatig bekruipt hen dan het zogenaamde “onderbuikgevoel”. Na een gepleegde inbraak gebeurt het regelmatig dat bewoners, achteraf getuigen blijken te zijn van de voorbereiding hiervan. Zij zagen dat de situatie afweek van ‘de gewone’ situatie, maar durfden de politie niet te bellen, omdat zij bang waren dat het “toch niets was”.

In de clinic: “waarnemen en observeren”, wordt de bewoners geleerd om juist wél acht te slaan op het “onderbuikgevoel”. Dit gevoel is niet voor niets! Het is een waarschuwingssignaal dat er wat mis is!

Deze clinic wordt in samenwerking - met het Dorpsplatform Zegveld gegeven - op dinsdagavond 11 maart om 20.00 uur in de Milandhof, Middenweg 2 te Zegveld.

Door burgers inzage te geven in de opbouw van een misdrijf en de belevingswereld van een crimineel, leren zij in te zien dat vroegtijdig bellen van de politie misdrijven voorkomt. Ook het ingrijpen zonder aan te pakken, bijvoorbeeld door het vriendelijk aanspreken van een persoon die al langere tijd in de straat staat, kan een misdrijf worden voorkomen.

Het merendeel van de aanhoudingen die de politie doet is op aangeven van burgers. 112, daar vang je inbrekers mee! 

Pin It