Ridderlijke Duitsche Orderidderorde
Parochiecentrum De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden (toegang gratis)
Dinsdag 17 februari 2015 20:00-22:00 uur
Een lezing door Mr. Jan-Cees van Hasselt
Op dinsdag 17 februari organiseert de historisch vereniging SHHV in Woerden weer zijn maandelijkse lezing, ditmaal over de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht. Door de heer J.C. van Hasselt, secretaris van deze Orde zal worden ingegaan op de geschiedenis van deze oude ridderorde, die in 1189 in het Heilige Land is opgericht als kruisridderorde. Het eerste Duitsche Huis, waar de orde is gevestigd is in Utrecht en stamt uit 1231. Aan de hand van vele gebeurtenissen wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen in deze kleine 1000 jaar. Daarbij moet men denken aan de schenkingen van grondgebied in de Noordelijke Nederlanden, de Reformatie en zijn gevolgen, de ontwikkelingen tijdens de Bataafse revolutie en de Napoleontische tijd, het herstel in 1815 en de spannende periode in 1915. Tegelijkertijd wordt de secularisatie aangestipt, de losmaking uit het internationale verband van de Orde en de overgang tot het Protestantisme. Tenslotte zal worden ingegaan op het huidige werk van het fonds.
De heer Mr. J.C. van Hasselt (Rotterdam, 30-04-1948) is sinds 2002 in functie als (gehonoreerd) secretaris van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht. Hij heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en is werkzaam geweest als kabinetschef van de Commissaris van de Koningin in Overijssel en hij was actief als politicus in Zwolle. Naast zijn werkzaamheden voor de Ridderlijke Duitsche Orde, is de heer van Hasselt tevens in functie als voorzitter van de Stichting Huis Bergh te ’s Heerenberg en van de Stichting De Boom te Leusden (landgoed- en goede doelen stichting), en als Gildemeester van de Sint Anthonie Groote Broederschap te Zutphen.
De lezing wordt gehouden in Parochiecentrum De Dam, Wilhelminaweg 79, en begint om 20.00 uur en is gratis.

Pin It