De Actie4Kids schoenendoos

door Aniek van der Burg

Op 13 oktober is de Club van start gegaan met het versieren van schoenendozen.
Samen met de oogstdankviering, de Milandschool en de Geloofsgemeenschap hebben wij 45 dozen gevuld. In deze goedgevulde dozen zitten schriften, pennen, potloden, kleurpotloden, een gum en puntenslijper, een knuffel, zeep, tandenborstel, tandpasta en wat men zelf nog van toepassing vond.

Dit jaar gaan de schoenendozen weer naar landen in Afrika en Oost Europa. Daar hebben de kinderen het nu moeilijk. Een gevulde schoenendoos is een fantastisch cadeau: die kinderen hebben nog nooit een cadeau gehad. Ook gaan de kinderen weer naar school door de schriften en pennen die erin zitten. Ze leren hoe ze hun handen moeten wassen en tanden poetsen, allemaal dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn.

Tijdens de Oogstdankviering van 1 november is er een extra collectie gehouden. Samen met extra giften is het mooie bedrag van € 333,20 opgehaald. Een groot gedeelte is voor de verzending van de dozen, van het resterende bedrag hebben wij nog artikelen gekocht voor in de dozen.

Tijdens de clubbijeenkomst van 1 december zal een aantal jongeren van de Club de schoenendozen persoonlijk gaan afgeven bij het verwerkingscentrum in Woerden.

Nogmaals dank voor JULLIE inzet.

Koornieuws De Meije

door Anneke Graman, namens het koor
Maanden geleden deden we een een oproep in het Parochiemagazine voor nieuwe koorleden. Het heeft even geduurd,maar nu mogen we ons verheugen in vier nieuwe koorleden, te weten Clemens van Leeuwen, Magda van der Tol, Joke Voorend en, sinds kort, Karin Fierens. Ze zijn meer dan welkom en het geeft ons koor wat meer body. Onze andere koorleden zijn allemaal leden met een jarenlange staat van dienst.
Zo vierden we op 25 oktober jl. tijdens een etentje in de Halve Maan het 40-jarig koorjubileum van Janny de Jong-Rateland. We hebben zelfs een koorlid die al meer dan 60 jaar lid is en een die bijna 60 jaar lid is. Dit zegt toch iets over het koor en het zingen daarbij. Het is een gezellig koor. Mocht U ook bij ons willen zingen: U bent van harte welkom.
Wij repeteren op woensdagavond in de pastorie van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur.
Schroom niet om een keer te komen kijken en - nog fijner -mee te zingen.

Gezinsviering Kerstavond De Meije

door Astrid en Sandra, namens de Werkgroep gezinsvieringen

Kerstavond 24 december is er om 19:00 uur weer een gezinsviering. We hopen u daar allemaal weer te ontmoeten Dan kunt u met eigen ogen zien of er dit jaar weer een kerstkindje is ???

Spelletjesavond bij De Club

5 Januari is het eindelijk weer zover: De jaarlijkse spelletjes avond met parochianen.
De strijd barst los, kunt u tegen uw verlies?

De jongeren van de Club nodigen u uit op 5 januari 2016 in de pastorie. We beginnen om 19.15 uur en spelen door tot 20.30 uur.

Het belooft een zeer gezellige, fanatieke en saamhorige avond te worden. Natuurlijk onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers. Heeft u een leuk spel in de kast? Haal het eruit en breng het mee!
Wilt u komen, maar heeft u geen vervoer ? Bel dan naar Aniek van der Burg, tel. 06-4882.9274.

Van de Locatieraad Meije-Zegveld

door Joep Noliet, namens de Locatieraad
Zoals ik vorige keer vertelde, vergadert de Locatieraad 6 tot 7 keer per jaar en altijd in de pastorie van onze kerk OLV Geboorte in de Meije. Het is al weer een halfjaar geleden sinds ons laatste bericht in dit magazine. Hoogste tijd dus voor een korte update waar we momenteel mee druk zijn.
Bemensing locatieraad
Onze 'nieuwe' secretaris Dick Fierens is al weer een halfjaar in functie en draait mee alsof hij het al jaren doet. Daarnaast blijft echter nog onverkort van kracht dat we nog steeds uitbreiding zoeken binnen de Locatieraad voor een of twee bestuursleden.
Dat ik in het vorige bericht schreef 'liefst dames' heeft me nogal wat commentaar opgeleverd. Maar feit is en blijft dat de Locatieraad nu uit drie mannen van 40+ bestaat.
Kerk-voorterrein
De activiteiten rond een nieuwe waterleiding in de Meije zorgen ervoor dat rond de kerk het nodige op de schop is gegaan. Het ideale moment volgens ons om direct hier op in te haken met de herinrichting van het voorterrein. De uitgewerkte schetsen hiervan achter in de kerk hebben veel, vooral positieve, reacties los gemaakt. Dank hiervoor. We hopen met deze aanpassingen, naast een mooier en efficiënter voorterrein, ook de parkeer-ergenissen met fietsen, motoren en auto's van De Halve Maan tot het verleden te laten behoren.
Geluidsinstallatie en orgel
Er is een verzoek binnen gekomen voor een ringleiding in de kerk, zodat mensen met een gehoorbeperking niets hoeven te missen. We hebben dit opgepakt en kijken dan gelijk naar de geluidsinstallatie die toch nog steeds in meer of mindere mate kuren vertoont.
De voortgang van de werkzaamheden aan ons mooie Maarschalkerweerd-orgel gaan gestaag door. Doordat onze vaste organist Rob Goudkuil erg ziek is, is onze zorg nu wel het ontberen van een organist bij al onze vieringen. Mocht u een vrijwilliger kennen die graag voor ons zou willen en kunnen spelen, we houden ons van harte aanbevolen.
Begraafplaats
Voor op het kerkhof is een extra container geplaatst. Echter, in de periode dat die vooraan bij de weg staat, wil er nog wel eens afval in het talud rond het kerkhof terecht komen. Graag aandacht hiervoor.
Kerkbalans
Eind september jl. is onze Aktie Kerkbalans weer van start gegaan. De nodige vrijwilligers zijn druk in de weer geweest om deze aktie netjes en verzorgd bij u onder de aandacht te brengen. Wie al gereageerd heeft: Heel hartelijk dank! Heeft u nog niet gereageerd, dan vraag ik u beleefd of we nog op u mogen rekenen.
Tot slot    
Van het koffiedrinken achter in de kerk na een viering wordt steeds meer gebruik gemaakt. Fijn te constateren ook dat de vrijwillige bijdrage in het mandje ook een stijgende lijn vertoont. 

Kerstzangavond Zegveld

door Maurits Schouten, ouderling
De Kerst zangavond wordt dit jaar gehouden op maandagavond 14 december in 'De Milandhof'.
Thema van de zangavond is: 'Nog altijd wordt verteld'.
De predikant van de hervormde gemeente Zegveld, ds. C.J. Overeem, tekent dit jaar voor de korte meditatie. Ook de voorbereiding van de avond vindt plaats vanuit de hervormde gemeente. Medewerking aan de Kerstzangavond verlenen het jongerenkoor 'Espérance', het speciaal voor deze avond gevormde Kerstkinderkoor en zangvereniging 'De Lofstem'. Dirigente Pia Schütz leidt alle drie de koren. Warno Ruting bespeelt de piano. Alles met begeleiding en samenspel van muziekvereniging 'Kunst na Arbeid' (KNA), onder leiding van dirigent Andries Faber. Bij binnenkomst wordt u verwelkomd met sfeervol spel van het Mallet Percussion Corps (ensemble van KNA). Er staan de nodige bekende Kerstliederen op het programma. U kunt ze allemaal meezingen, begeleid door de muzikanten van KNA. Vanwege de aan de Kerstzangavond verbonden kosten, wordt er een collecte gehouden. De Kerstzangavond begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

U/jij bent allen hartelijk uitgenodigd om met ons hele dorp dit bijzondere feest mee te vieren!

Pin It