€ 10.000 aan prijzengeld voor duurzame initiatieven

Gemeente Woerden organiseert samen met het burgerinitiatief Duurzaam Woerden een prijsvraag voor en door bewoners: Woerden vol Energie! Doel is het reduceren van de CO2-uitstoot. Dit draagt bij aan de ambitie van de gemeente om in 2030 klimaatneutraal te zijn.DuurzaamWoerden

Inwoners in gemeente Woerden mogen een duurzaam idee voor hun buurt, dorp of de stad indienen. Initiatieven kunnen bijvoorbeeld liggen op het gebied van energiebesparing, collectief energie opwekken, duurzame mobiliteit, lokaal voedsel en groenere wijken. Al dit soort initiatieven zijn welkom.

Stemmen
Indienen van een initiatief kan tot uiterlijk 11 mei 2016. Alle ingediende plannen van voldoende kwaliteit worden gepubliceerd. Vervolgens kan het publiek via de website ikbenwoerden.nl stemmen op zijn/haar favoriete plan. De uitslag hiervan neemt de jury mee in haar overwegingen.

Ranking
Een jury beoordeelt de initiatieven. Op basis van de kwaliteit van de plannen en de mate van belang voor de wijk en/of de stad maakt de jury een ‘ranking’. Het beschikbare prijzengeld wordt vervolgens verdeeld onder de beste initiatieven. In totaal is €10.000,- te verdelen over de winnende initiatieven.

Criteria
De jury beoordeelt de plannen aan de hand van bepaalde criteria. Naast haalbaarheid, slagvaardigheid en zichtbaarheid wordt gekeken naar in hoeverre het plan bijdraagt aan de vermindering van de CO2-uitstoot in Woerden. En hoe men ervoor zorgt dat zoveel mogelijk mensen aanhaken bij het initiatief.  Alle beoordelingscriteria zijn te vinden in de spelregels op www.woerden.nl/woerdenvolenergie.

Jury
De jury bestaat uit betrokken inwoners van Woerden en deskundigen op het gebied van duurzaamheid. Voorzitter is Tymon de Weger, wethouder milieu en duurzaamheid: “Als inspiratie voor anderen en als stimulans voor elkaar is het belangrijk dat we gezamenlijk een bijdrage leveren aan het behoud van het natuurlijk kapitaal van de aarde. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat deze wereld bewoonbaar blijft voor onze kinderen en kleinkinderen en de generaties die daarna komen. Een prijsvraag als deze draagt daar actief aan bij. Daarnaast stimuleert en verbindt het mensen.”

Duurzaam Woerden
Het burgerinitiatief Duurzaam Woerden heeft de ambitie om van Woerden de groenste gemeenschap van het Groene Hart te maken. Om de toekomst veilig te stellen en duurzame kansen te creëren voor werk, voor mensen met energie en passie en voor volgende generaties. Initiatiefnemers van Duurzaam Woerden zijn Lex Albers en Guus van Bork. Duurzaam Woerden verbindt mensen en initiatieven. Gemeente Woerden en Duurzaam Woerden zoeken de samenwerking op om zo gezamenlijk duurzame initiatieven een boost te geven en verder te helpen.

Pin It