De Hervormde gemeente Zegveld hoopt binnenkort een start te kunnen maken met de restauratie van de Hervormde Kerk. De slogan hierbij is ‘Wij staan voor onze kerk!’ Als het goed is zal... het kerkgebouw de komende jaren in de steigers staan. Er is namelijk groot onderhoud nodig, zowel van buiten als van binnen. Het restauratieplan betreft 5 fasen, waarvoor een totaal bedrag van ruim € 600.000 nodig is.

Het restauratieplan zal vergezeld gaan van diverse acties. Verder zijn er subsidies en fondsen nodig om de benodigde gelden bijeen te brengen. Hiervoor is het College van Kerkrentmeesters een samenwerking aangegaan met 2Select Fondsenwerving. Tevens zal er op donderdag 26 oktober a.s. een informatieavond gehouden worden in de Hervormde Kerk, waarbij iedereen welkom is.

Tot slot zal naast de kerk een spandoek met een barometer geplaatst worden, zodat iedereen kan zien hoever de benodigde gelden binnen zijn.

Bron: RPL FM
Pin It