Update baggerwerkzaamheden

In vervolg op de eerdere informatie (zie hieronder) ontvangt u hierbij aanvullende informatie m.b.t. de baggerwerkzaamheden. Woensdag 21-02 is het materieel aangevoerd in de “Slotenbuurt” en de eerste vracht baggerspecie afgevoerd. Omdat aansluitend aan de baggerwerkzaamheden een reconstructie van deze wijk gepland staat starten we hier met het baggerwerk. Het is zonde als het nieuwe straatwerk straks door ons materieel zou verzakken en/of beschadigd zou raken. De beschermende maatregelen om dat te voorkomen zijn kostenverhogend voor de gemeente en uiteindelijk de burger. Dit willen we voorkomen. We proberen daarom de watergangen ijsvrij te houden en/of het ijs te breken. Op het gebied van ecologie zijn er geen bezwaren om dit te doen. Voor een aantal mensen en kinderen is het natuurlijk jammer dat er op deze sloten niet geschaatst kan worden, maar er is zoveel water in en om Zegveld dat er voldoende andere sloten zijn en wij de mogelijke ijspret hopelijk niet bederven.

We vragen om uw begrip!

Vragen of klachten? Meld dit bij de uitvoerder op 06-57002334 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tijdens de diepte-/profielschouw door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is geconstateerd dat enkele of meer watergangen niet of onvoldoende zijn onderhouden. Daarom worden in de aankomende 2 maanden de laatste baggerwerkzaamheden in- en rond Zegveld uitgevoerd. Met deze brief informeren wij u hierover.

Locatie
Op bijgevoegde tekening ziet u waar de werkzaamheden bij u in de buurt plaatsvinden. 
Hoofdweg pdf-bestand
Slotenbuurt pdf-bestand

Planning
De werkzaamheden starten in week 8 langs de Hoofdweg van Woerden naar Zegveld. Het werk wordt uitgevoerd op werkdagen tussen 7.00 en 18.00 uur. De planning voor de overige straten is als volgt:

-    Hoofdweg         week 8 en 9
-    Slotenbuurt      week 9 en 10

Nog nader in te plannen:
Bomenbuurt
Julianalaan
Broekerweg
Dwarsweg
Molenweg          

Waarom baggeren?
Baggeren verbetert de waterkwaliteit en bevordert de doorstroming. Op de bodem van iedere vijver, sloot of waterpartij verzamelt zich in de loop der tijd een laag bagger. Dit bestaat uit gevallen blad, plantenresten en zwerfvuil. Deze laag wordt steeds dikker. De watergang wordt ondieper en de kans op blauwalg neemt toe. Om dit te voorkomen moeten we de watergangen één keer in de 10 tot 15 jaar baggeren.

Uitvoerder en werkwijze
Bij voorkeur wordt de vrijkomende baggerspecie op de aanliggende oevers verspreid. Heeft u percelen die grenzen aan de te baggeren watergangen dan kan de aannemer binnenkort bij u als perceeleigenaar langskomen om hierover afspraken te maken.

Voor afvoer van de baggerspecie werkt Baggerbedrijf Midden Nederland met een schuifboot en een mobiele kraan. De bagger schuiven we naar opstellocaties daarna wordt de bagger in een transportmiddel geladen en afgevoerd.

Verkeersmaatregelen
De opstellocaties worden afgezet met behulp van schrikhekken/ waarschuwingshek zodat niemand in het draaibereik van de kraan kan komen. Het verkeer wordt door middel van een wegafzetting en borden geattendeerd op de werkzaamheden. De weg wordt niet afgesloten voor het doorgaand verkeer, wel kan tijdens het laden gevraagd worden te wachten.

Enige overlast is mogelijk
Tijdens de uitvoering doen wij er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Het kan echter voorkomen dat de werkzaamheden enige overlast veroorzaken. De maximale wachttijd bedraagt 15 minuten. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Heeft u vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over de uitvoering van de baggerwerkzaamheden? Neem dan contact op met de uitvoerder Carl van Driel. Dat kan telefonisch op 06 57 00 23 34 of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ik vertrouw erop dat u met deze brief voldoende geïnformeerd bent.

Pin It