Uitnodiging inloopavond 4 juli 2018

Het waterschap is gestart met het opstellen van een nieuw peilbesluit voor Zegveld. In een peilbesluit staat welk waterpeil in een bepaald gebied wordt nagestreefd voor de komende tien jaar.
Op woensdag 4 juli organiseert het waterschap een inloopavond in De Milandhof.
Woont u in het dorp Zegveld of de directe omgeving van Zegveld? Ziet u kansen voor of ervaart u knelpunten in het watersysteem, bijvoorbeeld, omdat u te maken heeft met te veel of te weinig water of omdat het water bij u in de buurt niet schoon genoeg is?
Kom naar de inloopavond. Doel van de avond is om met inwoners en organisaties uit Zegveld en omgeving in gesprek te gaan over hun ervaringen met het waterpeil.
De avond begint om 20:00 uur (zaal open 19:45 .uur).
Meer informatie over het peilbesluit en de avond vindt u op www.hdsr.nl/peilbesluitzegveld

Pin It