Werkzaamheden speelplek Molenweg, Zegveld.

Op de speelplek aan de Molenweg in Zegveld (ook wel Robbedoes genoemd) gaat de gemeente begin september het gras vernieuwen. Zoals eerder dit jaar al aangekondigd, doen wij dit omdat in de bodem een kleine hoeveelheid lood is aangetroffen. Het is niet direct noodzakelijk hier nu al maatregelen voor te treffen, maar wij doen dit uit voorzorg. Door het gras te vervangen, komen de kinderen niet meer direct in aanraking met de grond. Tot die tijd kan de speeltuin veilig gebruikt worden. Advies is wel om na het buitenspelen de handen van kinderen te wassen en schoenen te reinigen, en de schoenen bij de deur te laten. Op die manier kunt u zelf de potentiële risico’s van lood verminderen. Inname van lood kan nadelige effecten hebben op de gezondheid, vooral bij kinderen tot zes jaar.

Wat gaat de gemeente doen?
Het huidige gras rondom de speeltoestellen wordt omgeploegd. Vervolgens wordt er een schone laag grond op aangebracht. Daarop komen dan nieuwe graszoden. Het gaat alleen om het gedeelte waar de speeltoestellen staan. Op het gedeelte van het trapveld hoeft niks te gebeuren.

Tijdelijke afsluiting van begin september tot medio november
Om het werk goed te kunnen uitvoeren, wordt het gedeelte waar de speeltoestellen staan dichtgezet met hekken. De speelplek is daarom afgesloten vanaf begin september 2020. De hekken blijven staan tot het gras voldoende gegroeid is om er weer op te kunnen spelen. Dit is naar verwachting half november. De afzetting is vervelend, maar hopelijk heeft u er begrip voor. We proberen de speelplek zo spoedig mogelijk weer open te stellen, maar dit is ook afhankelijk van de weersomstandigheden.

Pin It