2020 is een jaar dat niet snel vergeten zal worden. Door de CoViD-19 uitbraak begin maart stond het dagelijkse leven compleet op zijn kop. Voor de dieren in het ooievaarsstation ging het leven gewoon door. Na de winter en de trek begonnen de ooievaars weer met baltsen, nesten bouwen en eieren leggen. Misschien genoten ze wel van de plotselinge rust in het landschap onder hen, en ook het overkomende vliegverkeer hebben ze vast niet gemist.

Voor veel mensen was het ooievaarsstation een welkome oase om even tot rust te komen, een plek om te genieten van de natuur in eigen omgeving. Voor verschillende jonge mensen was de pandemie een reden om vrijwilligerswerk te gaan doen voor het ooievaarsstation. De website ooievaarszegveld.nl werd in 2020 daardoor goed gevuld met artikelen en foto's.

Het eerste artikel van 2020 legt verslag van de broedpogingen van de ooievaars. Begin mei waren er vijf van de acht paalnesten door de zwart-witte vogels bezet. De vijf paartjes die hier nestelden, broedden in totaal 22 eieren uit. Op de website werd het opgroeien van de jonge ooievaars bijgehouden in diverse artikelen, geïllustreerd met prachtige foto's van jong fotograferend talent Thomas van Dam. In het najaar kwam er zelfs een artikel online van een Russisch-Zegveldse gastauteur over de jaarlijkse vogeltrek. In dit artikel is ook een bijzonder filmpje van Martijn Beukers opgenomen. Hij legde het verzamelen van honderden ooievaars boven Zegveld vast. Zo'n 10 Zegveldse jongvolwassen ooievaars namen deel aan deze trek.

Eind 2020 ging het hek van het ooievaarsstation voor enige tijd dicht. Dit was allereerst vanwege de uitbraak van het vogelgriepvirus. Door de sluiting probeerden we besmetting van de aanwezige watervogels te voorkomen. Daarnaast werd er een begin gemaakt aan geplande werkzaamheden aan het ooievaarsstation. Het doel was om het terrein op te hogen en nieuwe hekken rondom het terrein te plaatsen. Op deze manier werden de eerste stappen gezet voor een mooi opgeknapt ooievaarsstation in 2021. Dit was mede mogelijk dankzij uw donatie, waarvoor opnieuw veel dank. Hopelijk geniet u dit jaar ook weer van deze mooie plek!

Dank namens het bestuur van de Stichting Ooievaars Zegveld.

Pin It